Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Blu-ray-spelaren.

 • Utgivningsdatum: 02/01/2015
 • Namn: Blu-ray Disc / DVD Home theatre system uppdatering av inbyggd programvara till version M07.R.0631
 • Aktuella modeller: BDV-E280, BDV-E380, BDV-E780W, BDV-E880, BDV-E980W, BDV-EF200, BDV-L600, BDV-L800(M)
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättra krypteringssäkerheten
 • Restriktioner: endast avsett för användning med Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Förberedelser

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har ett nytt Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem. Om versionsnumret är M07.R.0631 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet. Kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till, dvs. om spelaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Tryck på knappen "FUNCTION" [FUNKTION] upprepade gånger tills funktionen "BD/DVD" visas på displayen.
 3. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOPP-knappen och väntar tills du ser menyn XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. I XrossMediaBarTM markerar du Setup [Installation] > System Settings [Systeminställningar] och väljer sedan ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 5. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER.
 6. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på tv-skärmen: "Software Version M07.R.0631" - om versionsnumret är M07.R.0631 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Med två enkla metoder kan du uppdatera den inbyggda programvaran på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.

Metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet
Du behöverVarför använda denna metod?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***

 • En Ethernet-kabel för att ansluta ditt Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem till internet
 • Se till att Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till:
  • en aktiv Internetanslutning
  • en kompatibel TV
Vi rekommenderar denna metod eftersom det är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
Använda en inspelningsbar CD-R-skiva
 • En dator med en CD-brännare
 • En helt ny inspelningsbar CD-R-skiva, som är ren och inte repad
Uppdatera den inbyggda programvaran på detta sätt om du inte kan ansluta till Internet.

Uppdatera med en inspelningsbar CD-R-skiva och en dator

Vi rekommenderar att du använder Internet för att uppdatera om det är möjligt. Om det inte är möjligt kan du använda den här metoden i stället. Du hämtar uppdateringen till datorn, bränner den på en tom skiva och överför den sedan till Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.

Vi rekommenderar följande operativsystem: Windows® Vista®, eller Windows® 7.

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.
 • Stäng inte av Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet och koppla inte bort det från strömkällan medan det uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.

Ladda ner uppdateringen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren och bestämmelserna
 2. Ladda ner filen UPDATA_M07R0631.ZIP till datorn och lägg på minnet vilken katalog den sparas i.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och klicka på Egenskaper. Kontrollera att storleken är 70,8 MB (74,277,177 byte).

  Filegenskaper

Skapa skivan:

 1. Packa upp filen på datorn. De extraherade filerna heter MSB07-FW.BIN och MSB07-FW.ID
 2. Bränn filerna MSB07-FW.BIN and MSB07-FW.ID på en tom inspelningsbar CD-skiva. Använda programvara för att bränna CD-skiva? Välj universellt UDF-skivformat (UDF).
  Om ISO9660-formatet används kan en felaktig uppdateringsskiva skapas.

Överföra uppdateringen till spelaren

Se till att utrustningen är redo innan du överför uppdateringen till spelaren.

Göra utrustningen redo:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-kontakten väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Sätt på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Tryck på knappen "FUNCTION" [FUNKTION] upprepade gånger tills funktionen "BD/DVD" visas på displayen - Du kan endast utföra uppgraderingen när funktionen "BD/DVD" har valts. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOPP-knappen och väntar tills du ser menyn XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. Välj "Quick Start Mode" [Snabbstartsläge] med fjärrkontrollen - se till att snabbstartsläget är inställt på "Off" [Av], annars kanske inte uppgraderingen lyckas.
 5. Sätt in skivan i spelaren och stäng skivfacket.

Överföra uppdateringen:

 1. Efter att skivan har satts in visas meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] på tv-skärmen.
 2. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 3. Uppdateringen startar.
 4. Under uppdateringen visas meddelandet UPDATING [UPPDATERAR] på skärmen.
 5. När meddelandet COMPLETE [SLUTFÖRD] visas på skärmen är uppdateringen slutförd. Spelaren stängs av automatiskt.- Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är utförd.
 6. Sätt på systemet igen.
 7. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M07.R.0631 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats.

Troubleshooting

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet med en dator och en skiva.

 • "UPDATE" och "ERROR" [UPPDATERING/FEL] visas omväxlande på displayen.
  1. Stäng av systemet och dra ut strömsladden.
  2. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren/DVD-hemmabiosystemet.
  3. Ta ur skivan.
  4. Prova att utföra metoden med skivuppdatering igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport

 • "UPDATING" [uppdaterar] visas inte på displayen när uppdateringsskivan sätts in.
  Sätt på systemet igen och låt uppgraderingsskivan vara kvar i skivfacket. Uppgraderingen bör starta om automatiskt.
 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick
  Sätt på spelaren igen och låt uppdateringsskivan vara kvar i spelaren. Uppdateringsprocessen startar om automatiskt.

 • Det går inte att packa upp uppdateringsfilen UPDATA_M07R0631.ZIP som jag laddade ner från uppdateringswebbsidan.
  Lyckades nedladdningen av filen? Prova att ta bort filen och hämta den på nytt.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts
  1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter.
  2. Sätt på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.
  3. Prova att utföra metoden med skivuppdatering igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport

Sony Home Audio i Video: Skidanje upravljačkog softvera  

Vi rekommenderar denna metod eftersom det är det enklaste sättet att uppdatera. Det tar normalt cirka 15-30 minuter. Ställ först in utrustningen och ladda sedan ner uppdateringen från Internet till Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta ditt Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem till internet
 • en aktiv Internetanslutning
 • en kompatibel TV

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.
 • Stäng inte av Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet och koppla inte bort det från strömkällan medan det uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.

Ställa in utrustningen:

 • Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-kontakten väljer du HDMI 2 som ingång.)
 • Anslut Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemets LAN-port till en Internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 • Sätt på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet - Om det finns en skiva i spelaren tar du ut den.
 • Tryck på knappen "FUNCTION" [FUNKTION] upprepade gånger tills funktionen "BD/DVD" visas på displayen. - Du kan endast utföra uppgraderingen när funktionen "BD/DVD" har valts.
 • I XrossMediaBar TM väljer du Setup [Installation] > System Setting [Systeminställningar] med pilknapparna på fjärrkontrollen och väljer sedan ENTER.
 • Välj "Quick Start Mode" [Snabbstartsläge] med fjärrkontrollen - se till att snabbstartsläget är inställt på "Off" [Av], annars kanske inte uppgraderingen lyckas.

Hämta uppdateringen:

 • I XrossMediaBar TM väljer du Setup [Installation] > Network Update [Nätverksuppdatering] med pilknapparna på fjärrkontrollen och väljer sedan ENTER.
 • Meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] visas på tv:n.
 • Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 • Nedladdningen startar och nedladdningsskärmen visas på tv:n.
 • Under nedladdningen visas meddelandet DL */9på tv-skärmen. Symbolen * ändras till 0 och går upp till 9 under nedladdningsprocessen.
 • När nedladdningen är slutförd startar uppdateringen.
 • Under uppdateringen visas meddelandet UPDATING [UPPDATERAR] på skärmen.
 • När meddelandet COMPLETE [SLUTFÖRD] visas på skärmen är uppdateringen slutförd. Spelaren stängs av automatiskt.- Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är utförd.
 • Sätt på systemet igen.
 • Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M07.R.0615 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats.

Troubleshooting

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet via Internet.

 • "UPDATE" och "ERROR" [UPPDATERING/FEL] visas omväxlande på displayen.
  1. Stäng av systemet och dra ut strömsladden.
  2. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren/DVD-hemmabiosystemet.
  3. Prova att uppdatera igen. Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport

 • Meddelandet "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] visas på TV:n.
  Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen.
  1. Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten.
  2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet Proxy Server.)
  3. Prova att uppdatera igen.

 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
  Sätt på spelaren och prova att uppdatera igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och har inte slutförts.
  1. Koppla ur strömsladden från eluttaget och anslut den igen efter flera minuter.
  2. Sätt på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.
  3. Prova att uppdatera igen.
   Fungerar det fortfarande inte? Kontakta Sonys kundsupport