Om den här filen

Om den här uppgraderingen:

Det här hjälpprogrammet uppdaterar den inbyggda programvaran i BDV-IT1000 till version 010 och ger följande fördelar:

Förbättringar jämfört med version 006:

 • Förbättrad BD-javakompatibilitet för bättre interaktivitet med vissa BD-ROM-skivor.
 • Förbättrad BD-Liveprestanda för bättre interaktivitet.

Varning!

 • Det här hjälpprogrammet är endast avsett för användning med BDV-IT1000 som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.
 • Följ instruktionerna för UPDATE_BDV1000_VER010.EXE noga. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att uppdateringsprocessen för UPDATE_BDV1000_VER010.EXE avbryts, vilket kan medföra att hemmabiosystemet inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av hemmabiosystemet eller koppla bort det från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvaran UPDATE_BDV1000_VER010.EXE kan orsaka att hemmabiosystemet inte svarar eller måste repareras.

Filinformation

Filnamn

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Filstorlek

 • -

Förberedelser

Du kan uppdatera den inbyggda programvaran i BDV-IT1000 på två sätt:

 • Nätverksuppdatering:
  • Nätverksuppdatering är en mycket enkel metod som vi rekommenderar att du använder.
  • Du måste ansluta BDV-IT1000 till en Internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 • Skapa en uppdateringsskiva att sätta in i BDV-IT1000.
  • Använd en ny oanvänd inspelningsbar CD-R-skiva för att bränna den inbyggda programvarans uppdatering. Hemmabiosystemet kanske inte klarar av att läsa en smutsig eller repad skiva.
  • Du behöver en dator med en CD-brännare och ett brännarprogram.
  • Den hämtade filen skapar en ISO-bild. En ISO-bild (.iso) är en skivbild av ett ISO 9660-filsystem.
  • De flesta CD-brännarprogrammen kan skriva ISO-filer till en skiva. Mer information finns i hjälpfilerna som medföljer CD-brännarprogrammet.
   ANVÄND INTE EN CD-RW-SKIVA. Vi rekommenderar att du använder en CD-R-skiva.

Kontrollera den inbyggda programvarans version:

 • Sätt på tv-apparaten och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som hemmabiosystemet BDV-IT1000 är anslutet till.
 • Sätt på hemmabiosystemet BDV-IT1000.
 • Om hemmabiosystemet börjar att spela upp en skiva trycker du på "STOPP"-knappen och väntar tills den blå skärmbilden Sony Blu-ray Disc™ visas på tv-apparaten innan du fortsätter.
 • Vid "xross media bar™"-inställningen (XMB™) använder du fjärrkontrollens pilar för att markera "Setup" > "System Settings". Tryck sedan på ENTER-knappen.
 • Använd pilarna på fjärrkontrollen för att markera "System Information" och tryck sedan på ENTER-knappen.
 • Använd pilarna på fjärrkontrollen för att välja "System Information" och tryck sedan på ENTER-knappen.
 • Den inbyggda programvarans aktuella version som finns installerad i BDV-IT1000 visas på tv-skärmen enligt nedan:

  PROGRAMVERSION XX.X.006

  Om versionsnumret är 010 eller högre behöver du inte installera den här uppdateringen för inbyggd programvara.

Nätverksuppdateringen är mycket enkel att använda så vi rekommenderar att du använder denna metod för att uppdatera den inbyggda programvaran i BDV-IT1000.

Om du inte kan ansluta BDV-IT1000 till en Internetuppkoppling kan du använda metoden med en "uppdateringsskiva" i enlighet med avsnittet nedan.

 • Var god läs all information noggrant innan du hämtar och installerar en fil. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka att BD/DVD-hemmabiosystemet inte svarar eller måste repareras.
 • För att denna uppdateringsmetod ska kunna användas måste hemmabiosystemet vara korrekt anslutet till en fungerande Internetuppkoppling.
 • För att uppdateringen av den inbyggda programvaran ska kunna ske måste hemmabiosystemet vara korrekt anslutet till en kompatibel tv.

Uppdateringen av den inbyggda programvaran tar ungefär 15 till 30 minuter beroende på systemkonfigurationen och nätverksanslutningen.

 1. Sätt på tv-apparaten och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som BD/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till.
 2. Anslut hemmabiosystemets LAN-port till en Internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
 3. Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet.
 4. Om det ligger en skiva i systemet tar du ut skivan.
 5. Vid xross media bar®-inställningen (XMB®) använder du fjärrkontrollens pilar för att markera Setup - Network Update. Tryck sedan på ENTER-knappen.
 6. Meddelandet Perform version update? [Vill du utföra en versionsuppdatering?] visas. 7. Välj OK och tryck sedan på ENTER-knappen.
 8. Hämtningsprocessen startar och hämtningsskärmen visas.
  DOWNLOAD */9 visas på tv-skärmen och systemets display ("*" ändras från "0" till "9" vilket indikerar förloppet). 9. Efter hämtningsprocessen startar uppdateringen och UPDATE visas på hemmabiosystemets display.
 10. Vid en uppdatering:
  UPDATE */9 visas på frontpanelens display ("*" ändras från "0" till "9" vilket indikerar förloppet).
 11. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när COMPLETE! [KLAR] visas på hemmabiosystemets display.
  Använd inte systemet och stäng inte av det förrän detta meddelande visas. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka att BD/DVD-hemmabiosystemet inte svarar eller måste repareras.
 12. BD/DVD-hemmabiosystemet stängs av automatiskt.
 13. Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet.
 14. Kontrollera den inbyggda programvarans version:Eventuella problem i samband med nätverksuppdateringen

"SYSTEM ERR" eller "UPDATE NG" visas på hemmabiosystemets display.

 1. Dra ur strömsladden och sätt sedan tillbaka den igen.
 2. Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Utför nätverksuppdateringsprocessen igen.
 4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppdateringsförsöket ber vid dig att kontakta Sony.

När du kör nätverksuppdateringen visar tv-apparaten "Connection status cannot be confirmed" [anslutningens status kan ej bekräftas] och det går inte att uppdatera den inbyggda programvaran.

Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen. Kontrollera att hemmabiosystemet har rätt nätverksinställningar.

 1. Kontrollera att nätverkssladden är insatt i porten.
 2. Kontrollera nätverksinställningen och se efter om BD/DVD-hemmabiosystemet har en egen IP-adress. Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet "Proxy Server".
 3. Utför sedan nätverksuppdateringsprocessen igen.

Strömmen stängdes av under uppdateringen.

Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet igen. Utför sedan nätverksuppdateringsprocessen igen.

Nätverksuppdateringsprocessen består av två delar. Först hämtar du en fil och sedan görs själva uppdateringen. Om hämtningen av filen är klar och det sedan tar över 30 minuter att uppdatera den inbyggda programvaran kan det vara något som är fel.
Kontakta Sony.

Om du inte kan ansluta BDV-IT1000 till en Internetuppkoppling kan du använda metoden med en uppdateringsskiva.
Om du lyckades uppdatera BDV-IT1000 enligt avsnittet "Nätverksuppdatering" ovan behöver du inte utföra detta steg.

 • Var god följ uppdateringsinstruktionerna noggrant. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att uppdateringsprocessen avbryts, vilket kan medföra att hemmabiosystemet inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av hemmabiosystemet eller koppla bort det från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvarans uppdatering kan orsaka att hemmabiosystemet inte svarar eller måste repareras.
 • Använd en ny oanvänd inspelningsbar CD-R-skiva för att bränna den inbyggda programvarans uppdatering. Hemmabiosystemet kanske inte klarar av att läsa en smutsig eller repad skiva.
 • Rekommenderade operativsystem för datorn som ska hämta uppdateringen:
  • Microsoft® Windows® 98SE eller senare är ett krav.
  • Windows® Vista®, Windows® XP eller Windows® 2000 (Service Pack 4) rekommenderas.
 • Du behöver en dator med en CD-brännare och ett brännarprogram.
 • De flesta CD-brännarprogrammen kan skriva ISO-filer till en skiva. Mer information finns i hjälpfilerna som medföljer CD-brännarprogrammet.

Hämtningsprocedur:

 1. Hämta och spara filen UPDATE_BDV1000_VER010.EXE på en tillfällig plats eller en mapp med hämtade filer (se till att du kommer ihåg var du sparar filen).
 2. Gå till den plats där du sparade filen och kontrollera att storleken på filen UPDATE_BDV1000_VER010.EXE är 51 284 992 byte.
 3. Högerklicka på filen UPDATE_BDV1000_VER010.EXE och välj "Egenskaper".
 4. På skärmen med egenskaper för UPDATE_BDV1000_VER010.EXE kontrollerar du att den visade storleken är 49,4 MB (51 284 992 byte). 5. Dubbelklicka på filen UPDATE_BDV1000_VER010.EXE för att börja extrahera uppdateringen.
 6. I dialogrutan för UPDATE_BDV1000_VER010.EXE anger du en plats eller klickar du på knappen "Bläddra" för att ange var du vill extrahera filerna. Klicka sedan på "OK". Filen UPDATE_BDV1000_VER010.ISO kommer att extraheras till den angivna platsen.
 7. Använd alternativet "Burn Image" [Bränn bild] i CD-brännarprogrammet för att skapa uppdateringsskivan från filen UPDATE_BDV1000_VER010.ISO.

  Viktig information:
  • Kontrollera att skivan har färdigställts.
  • Kontrollera att skivan skapades korrekt utan något fel. Om du är tveksam skapar du en ny uppdateringsskiva.
  • Att bränna skivan med ett Packet-skrivprogram stöds inte. (Packet-skrivning är en inspelningsteknik för optiska skivor som gör att skrivbara CD-media kan användas på liknande sätt som en diskett).
  • Skapa inte uppdateringsskivan med någon annan process än den som beskrivs ovan.

Uppdatering av inbyggd programvara:

 • Stäng inte av eller koppla bort hemmabiosystemet från strömkällan under uppdateringsprocessen. Om du gör det kan du skada hemmabiosystemet och göra det oanvändbart, vilket skulle innebära att hemmabiosystemet måste repareras.
 • Tryck inte på någon knapp, utöver de anvisade, förrän uppdateringsprocessen har slutförts. Om du gör det kan du skada hemmabiosystemet och göra det oanvändbart, vilket skulle innebära att hemmabiosystemet måste repareras.
 1. Sätt på tv-apparaten och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som BD/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till.
 2. Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Sätt in uppdateringsskivan i systemet och stäng skivfacket.
 4. Efter att skivan har satts in visas meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?]. 5. Välj OK och tryck sedan på ENTER-knappen.
 6. Hämtningen startar och "UPDATE" visas på systemets display.
 7. Vid en uppdatering:
  UPDATE */9 visas på frontpanelens display ("*" ändras från "0" till "9" vilket indikerar förloppet). 8. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när COMPLETE! [KLAR] visas på hemmabiosystemets display.
  Använd inte systemet och stäng inte av det förrän detta meddelande visas. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka att BD/DVD-hemmabiosystemet inte svarar eller måste repareras.
 9. Ta bort uppdateringsskivan från systemet.
 10. Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet.
 11. Kontrollera den inbyggda programvarans version:Eventuella problem i samband med användning av en uppdateringsskiva

"SYS ERR" eller "UPDATE NG" visas på hemmabiosystemets display.

 1. Dra ur strömsladden och sätt sedan tillbaka den igen.
 2. Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet.
 3. Följ instruktionerna för uppdatering via en skiva igen.
 4. Om problemet kvarstår ber vi dig att kontakta Sony.

"UPDATE" visas inte på hemmabiosystemets display när uppdateringsskivan sätts in.

Ta ut uppdateringsskivan ur hemmabiosystemet och radera uppdateringsfilerna från datorn. Hämta uppdateringen igen och följ hela processen ovan för att skapa en ny uppdateringsskiva och installera uppdateringen av den inbyggda programvaran.

Hur kontrollerar jag att uppdateringsskivan har bränts?
När du har skapat uppdateringsskivan kontrollerar du att skivan heter "BV10-00010" i datorn.

Strömmen stängdes av under uppdateringen.
Sätt på BD/DVD-hemmabiosystemet och följ instruktionerna för uppdatering via en skiva igen.

När jag dubbelklickar på uppdateringsfilen UPDATE_BDV1000_VER010.EXE som jag hämtade på uppdateringssidan skapas inte filen UPDATE_BDV1000_VER010.ISO och följande felmeddelande visas: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
Hämtningen kan ha misslyckats. Radera den nedladdade filen och hämta uppdateringsfilen igen.

Uppdateringen av den inbyggda programvaran är fortfarande inte klar efter 30 minuter.
Kontakta Sony.