Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Blu-ray-spelaren.

 • Utgivningsdatum: 23/12/2014
 • Namn: Blu-ray Disc / DVD Home theatre system uppdatering av inbyggd programvara till version M12.R.0510
 • Aktuella modeller: BDV-E190, BDV-E290, BDV-E490, BDV-E690, BDV-EF220, BDV-EF420
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättra krypteringssäkerheten
 • Restriktioner: endast avsett för användning med Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har ett nytt Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem. Om versionsnumret är M12.R.0510 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet. Kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till, dvs. om spelaren är ansluten till uttaget HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Tryck på knappen "FUNCTION" [FUNKTION] upprepade gånger tills funktionen "BD/DVD" visas på displayen.
 3. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOPP-knappen och väntar tills du ser menyn XrossMediaBar™ (XMB™).
 4. I XrossMediaBarTM markerar du Setup [Installation] > System Settings [Systeminställningar] och väljer sedan ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 5. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER.
 6. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på tv-skärmen: "Software Version M12.R.0510" - om versionsnumret är M12.R.0510 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Installera

Med två enkla metoder kan du uppdatera den inbyggda programvaran på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.

 1. Sony Home Audio och Video: Nedladdning av inbyggd programvara  

  Vi rekommenderar denna metod eftersom det är det enklaste sättet att uppdatera. Det tar normalt cirka 15-30 minuter. Ställ först in utrustningen och ladda sedan ner uppdateringen från Internet till Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.

  Du behöver:

  • en Ethernet-kabel för att ansluta ditt Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystem till internet
  • en aktiv Internetanslutning
  • en kompatibel TV

  Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

  Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

  • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet.
  • Stäng inte av Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet och koppla inte bort det från strömkällan medan det uppdateras.
  • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.

  Ställa in utrustningen:

  • Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet är anslutet till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-kontakten väljer du HDMI 2 som ingång.)
  • Anslut Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemets LAN-port till en Internetuppkoppling med en Ethernet-kabel.
  • Sätt på Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet - Om det finns en skiva i spelaren tar du ut den.
  • Tryck på knappen "FUNCTION" [FUNKTION] upprepade gånger tills funktionen "BD/DVD" visas på displayen. - Du kan endast utföra uppgraderingen när funktionen "BD/DVD" har valts.
  • I XrossMediaBar TM väljer du Setup [Installation] > System Setting [Systeminställningar] med pilknapparna på fjärrkontrollen och väljer sedan ENTER.
  • Välj "Quick Start Mode" [Snabbstartsläge] med fjärrkontrollen - se till att snabbstartsläget är inställt på "Off" [Av], annars kanske inte uppgraderingen lyckas.

  Hämta uppdateringen:

  • I XrossMediaBar TM väljer du Setup [Installation] > Network Update [Nätverksuppdatering] med pilknapparna på fjärrkontrollen och väljer sedan ENTER.
  • Meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] visas på tv:n.
  • Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
  • Uppdateringen startar.
  • Under uppdateringen visas meddelandet UPDATING [UPPDATERAR] på skärmen.
  • När meddelandet COMPLETE [SLUTFÖRD] visas på skärmen är uppdateringen slutförd. Spelaren stängs av automatiskt.- Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är utförd.
  • Sätt på systemet igen.
  • Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är M12.R.0510 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats.

  Troubleshooting

  Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray Disc/DVD-hemmabiosystemet via Internet.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Filinformation

Filnamn

 • UPDATA_M12R0510.ZIP