Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande Blu-ray-spelare:

 • BDP-S370 / S373

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Blu-ray-spelaren.

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara för Blu-ray-spelare till version M03.R.804
 • Utgivningsdatum: 07/01/2015
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättra krypteringssäkerheten
 • Restriktioner: Får endast användas med Blu-ray-spelare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny Blu-ray-spelarmodell. Om versionsnumret är M03.R.804 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray-spelaren är ansluten till, dvs. om spelaren är ansluten till HDMI 2-kontakten väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOPP-knappen och väntar tills du ser menyn XrossMediaBar (XMB™).
 3. I XrossMediaBarTM markerar du Setup [Installation] > System Settings [Systeminställningar] och väljer sedan ENTER med pilknapparna på fjärrkontrollen.
 4. Markera Quick Start Mode [Snabbstartläge] och kontrollera att det är inställt på OFF [Av]. Det kan hända att uppdateringen inte lyckas om "ON" [På] har valts.
 5. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER.
 6. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på TV-skärmen:
  "Software Version M03.R.804 " - om versionsnumret är M03.R.804 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Installera

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren:

 1. Sony Home Audio och Video: Nedladdning av inbyggd programvara  

  Nätverksuppgraderingen är mycket enkel att använda så vi rekommenderar att du använder denna metod för att uppgradera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren.

  • Läs all information noggrant innan du laddar ner och installerar en fil. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att spelaren inte svarar eller måste repareras.
  • Detta hjälpprogram får endast användas med Blu-ray-spelare som har sålts i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.
  • För att denna uppgraderingsmetod ska kunna användas måste spelaren vara korrekt ansluten till en fungerande internetuppkoppling.
  • För att uppgraderingen av den inbyggda programvaran ska kunna utföras måste spelaren vara korrekt ansluten till en kompatibel tv.
  • Uppgraderingen av den inbyggda programvaran tar ungefär 15 till 30 minuter beroende på systemkonfigurationen och nätverksanslutningen.

  Instruktioner:

  • Innan du börjar:
  1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på att ta emot signaler från de ingångar som Blu-ray Disc-spelaren är ansluten till.
  2. Anslut Blu-ray Disc-spelarens LAN-port till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
  3. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren.
  4. Om det ligger en skiva i spelaren tar du ut skivan.
  • Utföra uppgraderingen:
  1. På xross media bar™-menyn använder du fjärrkontrollens pilar för att markera "Setup" - "Network Update" [Installation - Nätverksuppdatering] och trycker sedan på ENTER-knappen.
  2. Meddelandet "Perform version update?" [Vill du utföra versionsuppgradering?] visas på tv:n.
  3. Välj "OK" och tryck sedan på ENTER-knappen.
  4. Nedladdningen startas och nedladdningsskärmen visas på tv:n.
  5. Under nedladdningen visas meddelandet "DL */9" på tv:n och på spelarens display.Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar nedladdningsförloppet.
  6. När nedladdningen är klar startar uppgraderingen och "VUP" visas på spelarens display.
  7. Medan uppgraderingen installeras visas meddelandet "VUP */9" på spelarens display.Obs! "*" ändras från "0" till "9", vilket indikerar uppgraderingsförloppet.
  8. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när "FINISH" [KLAR] visas på spelarens display.VARNING! Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän detta meddelande visas. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till att Blu-ray Disc-spelaren inte svarar eller måste repareras.
  9. Blu-ray Disc-spelaren stängs av automatiskt.
  10. Sätt på Blu-ray Disc-spelaren.
  11. Kontrollera den inbyggda programvarans aktuella version för att bekräfta att uppgraderingen har lyckats.Obs! Om de sista tre siffrorna i versionsnumret är 804 har den inbyggda programvaran uppgraderats.

  Eventuella problem i samband med nätverksuppgraderingen  "SYS ERR" eller "VUP NG" visas på spelarens display.

  1. Tryck och håll in strömknappen i flera sekunder tills strömmen stängs av.
  2. Sätt på strömmen till Blu-ray Disc-spelaren.
  3. Utför nätverksuppgraderingsprocessen igen.
  4. Om felet inte åtgärdas efter det andra uppgraderingsförsöket ber vid dig kontakta Sony.


  När du kör nätverksuppgraderingen visar tv:n "Connection status cannot be confirmed" [Anslutningens status kan ej bekräftas] och det går inte att uppgradera den inbyggda programvaran.

  Detta kan bero på problem med nätverksanslutningen. Kontrollera att Blu-ray Disc-spelaren har rätt nätverksinställningar.

  1. Kontrollera att LAN-kabeln är insatt i porten.
  2. Kontrollera nätverksinställningen och se efter om Blu-ray Disc-spelaren har en egen IP-adress. Om du använder en proxyserver anger du proxyserverns IP-adress istället för proxyvärdens namn i inmatningsfältet "Proxy Server".
  3. Utför sedan nätverksuppgraderingen igen.


  Strömmen stängdes av under uppdateringen.

  Sätt på spelaren igen. Utför sedan nätverksuppgraderingen igen.  När spelaren sätts på efter att uppgraderingen har utförts visas meddelandena "WELCOME" [VÄLKOMMEN] eller "WAIT" [VÄNTA] hela tiden på displayen.

  Kontakta Sony.  Uppgraderingen av den inbyggda programvaran (inte nedladdningen) är fortfarande inte klar efter 30 minuter.

  Kontakta Sony.

Filinformation

Filnamn

 • UPDATA_M03R804.ZIP

Filstorlek

 • -