Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av Blu-ray-spelaren.

 • Utgivningsdatum: 12/04/2012
 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara för Blu-ray-spelare till version 6.20
 • Aktuella modeller: BDP-S300
 • Fördelar och förbättringar:
  • Förbättrar BD-Java-kompatibiliteten för att förbättra interaktiviteten med vissa BD-ROM-enheter
 • Restriktioner: Får endast användas med Blu-ray-spelare som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny Blu-ray-spelarmodell. Om versionsnumret är 6.20 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray-spelaren är ansluten till, dvs. om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOP och väntar tills du ser Sony Blu-ray-skärmen på tv:n.
 3. Tryck på SYSTEM MENU [Systemmeny] på fjärrkontrollen.
 4. På skärmen "SYSTEM MENU" markerar du Setup [Inställningar] och trycker sedan på ENTER.
 5. Markera Video Setup [Videoinställningar] och tryck på ENTER.
 6. Markera TV Type [TV-typ] och tryck på ENTER.
 7. Tryck på den BLÅ knappen på fjärrkontrollen.
 8. Versionsnumret för den inbyggda programvaran visas på tv:n - om versionsnumret är 6.20 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Installera

Du behöver

 • En dator med en CD-brännare
 • En helt ny inspelningsbar CD-R-skiva, som är ren och inte repad

Anmärkningar:

 • Den nedladdade filen skapar en ISO-bild (en skivbild av ett ISO 9660-filsystem).
 • De flesta CD-brännarprogram kan skriva ISO-filer till en skiva. Mer information finns i programvarans hjälpavsnitt.

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är vanligtvis mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du kan skada Blu-ray-spelaren annars.
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.

Ladda ner uppdateringen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren
 2. Ladda ner filen UPDATE_BDPS300_VER0620.exe till datorn och kom ihåg i vilken mapp du sparade den.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och klicka på Egenskaper. Kontrollera att storleken är 50,1 MB (52 554 752 byte).

  Filegenskaper

Skapa skivan:

 1. Extrahera filen till datorn genom att dubbelklicka på den- en ISO-bild extraheras.
 2. Spara den extraherade ISO-filen på en tom inspelningsbar CD-R-skiva. Använder du ett CD-brännarprogram? Se till att du väljer alternativet "Burn Image" [Bränn bild] när du skapar skivan.

Överföra uppdateringen till spelaren

Se till att utrustningen är redo innan du överför uppdateringen till spelaren.

Göra i ordning utrustningen:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Sätt på Blu-ray-spelaren.
 3. Sätt in skivan i spelaren och stäng skivfacket.

Överföra uppdateringen:

 1. Efter att skivan har satts in startar uppdateringen automatiskt.
 2. Meddelandet DISC-DWLD visas på frontpanelens display.
 3. Spelaren stängs av och sätts på automatiskt. - Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är slutförd.
 4. En rad meddelanden visas på frontpanelens display.- Du får inte använda eller stänga av spelaren förrän uppdateringen är slutförd.
 5. Efter 20 minuter (ungefär) öppnas skivfacket. - Ta inte ut skivan ur spelaren och stäng inte facket. Uppdateringen pågår fortfarande.
 6. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd när DL OK visas på frontpanelens display.
 7. Ta ur skivan och sätt på spelaren. - Det kan ta ca 90 sekunder innan spelaren visar en bild på tv:n.
 8. Kontrollera versionsnumret för spelarens inbyggda programvara igen genom att följa stegen i Behöver jag uppdatera?

Frågor och svar

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren med en dator och en skiva.

 • Uppdateringsskivan matas inte ut även om "DL OK" visas på frontpanelens display.
  Gör så här:
  1. Sätt på spelaren och tryck omedelbart (inom en sekund) på STOPP-knappen på spelaren.- Det fungerar inte att trycka på STOPP-knappen på fjärrkontrollen.
  2. Skivfacket öppnas och spelaren stängs av automatiskt.

 • Meddelandet "WRT FAILED" visas på frontpanelens display.
  Gör så här:
  1. Stäng av spelaren genom att trycka på strömknappen några sekunder.
  2. Tryck på strömknappen igen.
  3. Processen startas om automatiskt.
  Kvarstår problemet?
  1. Ta ut skivan ur spelaren.
  2. Radera den nedladdade uppdateringsfilen på datorn.
  3. Gör om hela uppdateringsproceduren från början.

 • Meddelandet "DISC-DWLD" visas inte på frontpanelens display efter att skivan har satts in.
  1. Ta ut skivan ur spelaren.
  2. Radera den nedladdade uppdateringsfilen på datorn.
  3. Gör om uppdateringsproceduren från början.

 • Alla mina personliga inställningar har raderats efter uppdateringen.
  Det är normalt. Spelaren återställs till fabriksinställningarna.

 • Hur kan jag kontrollera att uppdateringsskivan skapades korrekt med CD-brännarprogrammet?
  Kontrollera att skivnamnet är "BDPV-00620" efter att den har skapats.

 • Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
  Sätt på spelaren igen och låt uppdateringsskivan vara kvar i spelaren. Uppdateringen startas om automatiskt.

 • När jag dubbelklickar på den nedladdade filen UPDATE_BDPS300_VER0620.exe skapas inte ISO-filen och följande felmeddelande visas: "Win32 Cabinet Self-Extraction".
  Nedladdningen kan ha misslyckats. Ta bort filen och ladda ned den igen.

 • När jag sätter på spelaren när uppdateringen är slutförd visas inget på tv:n.
  Om ingenting händer efter 2 minuter kontaktar du Sonys kundsupport.

 • När jag sätter på spelaren efter att uppdateringsprocessen är klar visas meddelandet "POWER ON" [STRÖM PÅ] på tv:n eller på frontpanelens display.
  Kontakta Sonys kundsupport.

 • Uppdateringen har pågått i över 50 minuter och har inte slutförts
  Kontakta Sonys kundsupport.

 • Meddelandena "INCOMPLETE" [Ofullständig]/"NEED DISC" [Skiva krävs] visas på frontpanelens display.
  Uppdateringen har inte slutförts.
  1. Sätt tillbaka skivan i spelaren.
  2. Stäng av spelaren genom att trycka på strömknappen på spelaren i 5 sekunder
  3. Sätt på spelaren igen för att automatiskt starta om uppdateringsproceduren.

Filinformation

Filnamn

 • UPDATE_BDPS300_VER0620.exe