Om den här filen

Om den här uppgraderingen (10/10/2011)Denna fil uppdaterar din TV's firmware till version M7.039 och åtgärdar dessa problem:


 • Stöd för textning tillagt för digitala HD-tjänster.
 • Ljudvalsalgoritmen ändras utifrån användarval.
 • Färre problem med programöverföringsfel.
 • Förbättrad visningsordning för textning i realtid.
 • Korrekt teckenval för kabeltjänster tillämpat.
 • När vissa HDMI-enheter är anslutna kan kvardröjande ljud höras för ett ögonblick efter att TV:n har stängts av.
 • Under vissa omständigheter kan TV'n tappa sorteringen av analoga kanaler när den stängs av.
 • På ett fåtal krypterade kanaler kan växlingen mellan kanaler ta lång tid.
 • På HD-kanaler kan bildstörningar förekomma.
 • EPG-navigationshastigheten förbättrad.
 • Stabilitetsförbättringar för att undvika TV-krascher under vissa förhållanden.
 • Inställningsproblem för DVB-C-kanal på 434 MHz.
 • Favoritlistor försvinner efter tio minuter i standby-läge.
 • Norsk EPG-information anges på danska vid olika tillfällen.
 • Bildbredden ändras hela tiden när man tittar på vissa utsändningar.
För att uppgraderingen ska få effekt måste TV:n ominstalleras. Det gör du genom att aktivera funktionen för automatisk start.

Aktuella modellerels


 • KDL-19S5700 / S5710 / S5720 / S5730
 • KDL-26S5550 / P5550
 • KDL-32S5550 / S5650 / P5550 / P5650 / P3550
 • KDL-37S5650 / P5650
 • KDL-40S5650 / P5650

Varning

 • Var god följ uppdateringsanvisningarna noggrant. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan avbryta uppdateringsprocessen och medföra att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.
 • Stäng inte av TV:n eller koppla bort den från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvaran kan orsaka att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.

Vanliga frågor

 • Hur kontrollerar jag vilken version min TV har?
  • Starta din TV och tryck på MENUknappen på din fjärrkontroll för att nå huvudmenyn.
  • Gå till 'Inställningar' och tryck på OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Inställningar' (undermeny) och tryck på OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Digital Inställning' och tryck OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Teknisk Inställning' och tryck OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Systeminformation' och tryck OK för att bekräfta.
  • Versionsnumret står nu på första raden.
 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Alla användarinställningar bevaras.
 • Kan jag installera en tidigare version av den inbyggda programvaran?
  Installation av äldre inbyggd maskinvara stöds inte på grund av att vi vill försäkra att TV:n fungerar så bra som möjligt.
 • Stängs TV:n av under uppdateringsprocessen?
  Det är normalt att TV:n startar om under uppdateringsprocessen. Det kan hända att det tar längre tid än vanligt för TV:n att starta om eftersom den installerar den nya inbyggda programvaran.

Installera

 1. Du måste acceptera friskrivningen nedan innan du hämtar filen.

  Var god läs all information noggrant innan du hämtar och installerar en fil. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan orsaka att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.

 2. När du har accepterat friskrivningen sparar du den hämtade filen på datorns skrivbord.

  När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 26,031,352 byte.
  Det gör du genom att högerklicka på filen, välja "egenskaper" och kontrollera att fliken "Allmänt" visar följande storleksinformation:


  Om storleksinformationen som visas på din dator inte stämmer tar du bort den hämtade filen, rensar webbläsarens cacheminne och hämtar filen på nytt.

 3. Öppna Utforskaren i Windows, leta upp den hämtade filen "firmware.upd" och kopiera filen till roten på USB-enheten.

  Viktig information:
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på USB-enheten.

Uppdatering av inbyggd programvara


 • Stäng inte av eller koppla bort TV:n från strömförsörjningen under uppdateringsprocessen. Om du gör det kan du skada TV:n och göra den oanvändbar, vilket gör att den erfordrar reparation.

 • Tryck inte på någon knapp, utom anvisad, tills uppdateringen är slutförd. Om du gör det kan du skada TV:n och göra den oanvändbar, vilket gör att den erfordrar reparation.

Uppdateringsprocessen av den inbyggda programvaran kan ta upp till 10 minuter. Läs igenom hela proceduren innan du påbörjar uppdateringen av den inbyggda programvaran.

 1. Sätta på TV:n

 2. Sätt i USB-enheten med filen "firmware.upd" i USB-uttaget på sidan av TV:n.

 3. Om det behövs trycker du på HOME (HEM) på fjärrkontrollen och kontrollerar att TV:ns hemmeny (XMB™) visas.

 4. Med din fjärrkontroll, navigera till 'Inställningar' och tryck OK. Välj sedan 'Inställningar' och välj OK. Välj sedan 'Systemuppdatering' och välj OK. 5. En rad olika meddelanden visas på TV:n. Följ anvisningarna på skärmen.

 6. Indikatorn POWER lyser grönt i 30 sekunder, därefter blinkar indikatorn PIC OFF/TIMER långsamt i gult medan indikatorn STANDBY lyser rött. Efter några minuter slås TV:n av och sedan på igen för att slutföra uppdateringen.

  OBS: Under installationen av inbyggd programvara ska du inte ta bort USB-enheten, stänga av TV:n eller koppla från strömmen.

 7. När uppdateringen av den inbyggda programvara är slutförd visas ett meddelande på TV:n i 5 sekunder. 8. Avlägsna USB-enheten från USB-uttaget på ett säkert sätt.

 9. Så här kontrollerar du vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på TV:n:
  • Starta din TV och tryck på MENU knappen på din fjärrkontroll för att nå huvudmenyn.
  • Gå till 'Inställningar' och tryck på OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Inställningar' (undermeny) och tryck på OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Digital Inställning' och tryck OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Teknisk Inställning' och tryck OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Systeminformation' och tryck OK för att bekräfta.
  • Versionsnumret står nu på första raden.
  • Bekräfta versionsnummer.
  • Om versionsnumret på första raden är M7.039 har din TV blivit korrekt uppdaterad.

"Systemuppdateringen misslyckades" visas på displayen på TV:ns frontpanel.


Fortsätt med följande procedur:
 1. Kontrollera att USB-enheten fungerar ordentligt och gå igenom hämtningsprocessen igen.
 2. Stäng av TV:n genom att trycka på Power-knappen.
 3. Tryck på Power-knappen igen och börja installationsprocessen igen.

"Ingen ny programvara funnen" visas på displayen på TV:ns frontpanel


TV:n har redan en nyare version av den inbyggda programvaran installerad.

Filinformation

Filnamn

 • firmware.upd

Filstorlek

 • -