Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande tv-modeller:

 • KDL-32R420A / R421A / R423A / R424A
 • KDL-40R470A / R471A / R473A / R474A
 • KDL-46R470A / R473A

Om den här filen

Du behöver:

 • en dator med tillgång till internet
 • ett USB-minne
 • en kompatibel tv

Installera

Följ de enkla stegen nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran för din tv. När du väl har uppdaterat kommer alla dina personliga inställningar på tv:n att förbli desamma.

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är vanligtvis mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noga, annars kanske tv:n inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna.
 • Avsluta alla inspelningar innan du påbörjar uppdateringen av den inbyggda programvaran.

Ladda ned uppdateringen

Innan du installerar uppdateringen måste du ladda ned den från internet och spara den på ett USB-minne

 1. Läs och godkänn de allmänna villkoren nedan och klicka på Download file [Ladda ned fil].
 2. När du uppmanas ska du spara filen på datorns skrivbord. När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filstorleken är 34,521,220 byte. För att göra detta högerklickar du på filen och väljer Properties [Egenskaper] och kontrollerar storleken på fliken General [Allmänt].
 3. Öppna Utforskaren, leta rätt på den nedladdade zippen sony_tvupdate_2013_4010_aef_auth.zip och extrahera den. En mapp som heter sony_dtv027000097009_00000100 skapas nu på din lokala enhet.
 4. Kopiera mappen till ditt USB-minne.

Installera uppdateringen

När du har laddat ned uppdateringsfilen kan du installera den på din tv. Följ stegen nedan.

Processen kan ta upp till fem minuter och under installationen kommer din tv att stängas av innan den slår på sig själv igen.

 1. Slå på strömmen till tv:n.
 2. Sätt in din USB-enhet som innehåller filen sony_dtv027000097009_00000100 i USB-uttaget på tv:n.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen för att öppna MENY.
 4. Välj Inställningar[Settings], markeraInställning [Set-up] och tryck på Enter med fjärrkontrollen.
 5. Markera USB-systemuppdatering [USB System Update] och tryck på Enter med fjärrkontrollen.
 6. När meddelandet Vill du starta systemuppdateringen nu [Do you want to start system update now] visas väljer du OK och trycker på Enter.
 7. Uppdateringen startar och en orange LED-lampa blinkar på tv:ns frontpanel. - Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av tv:n.
 8. Efter några minuter slås tv:n av och sedan på igen för att slutföra uppdateringen.- Ta inte bort USB-enheten eller stäng av tv:n.
 9. När uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd visas ett meddelande på tv:n.
 10. Ta bort USB-enheten från USB-uttaget.

Kontrollera att uppdateringen har slutförts:

 1. Sätt på tv:n och tryck på knappen HEM [HOME] på fjärrkontrollen för att visa the hemmenyn
 2. Gå till inställningar [settings], markera Inställning [Set-up] och tryck på OK.
 3. Gå till kategorin Produktsupport [Product Support] och tryck på OK.
 4. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på tv-skärmen: PROGRAMVARA VERSION v4010 [SOFTWARE VERSION v4010] - om versionsnumret är v4010 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran

Frågor och svar

Behöver du mer information? Sök bland våra vanliga frågor om att uppdatera inbyggd programvara på internet.

Vanliga frågor och felsökning

Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
Nej, alla dina personliga inställningar kommer att behållas.

Kan jag installera en tidigare version av den inbyggda programvaran?
För att säkerställa att tv:ns prestanda är så bra som möjligt går det inte att installera en tidigare version av den inbyggda programvaran.

Stängs tv:n av under uppdateringsprocessen?
Det är normalt att tv:n startar om under uppdateringsprocessen. Det kommer att ta längre tid för tv:n att starta om medan den nya inbyggda programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för tv:n via Internet.

Ett av dessa meddelanden visas på tv-skärmen: "Ett fel uppstod under uppdateringen av programvaran", eller "Programvaran kan inte uppdateras med den här USB-enheten"

 1. Se till att USB-enheten fungerar ordentligt. Om den gör det, försök att ladda ned uppdateringsfilen igen.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på knappen POWER på tv:n.
 3. Tryck på knappen POWER igen och börja installationsprocessen.

"Ingen nyare version av tv:ns programvara hittades" visas på displayen på tv:ns frontpanel.
Din tv har redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran installerad så du behöver inte uppdatera den.