Om den här filen

Om den här uppgraderingen (13/03/2013)

Den här filen uppdaterar TV:ns inbyggda programvara till version 1.752EA, och ger följande fördelar:

Förbättringar i denna version

 • Den här programvaruuppdateringen förbättrar TV-installationens prestanda.
 • Autoinställning hoppar inte över tjänster om en aktiv RF-ingång används.
 • Händelseinformation i EPG kopplas korrekt ihop med relevanta tjänster

För att uppgraderingen ska få effekt måste TV:n ominstalleras. Det gör du genom att aktivera funktionen för automatisk start.

Aktuella modellerels

 • KDL-22E5300 / E5310
 • KDL-32E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-37V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740
 • KDL-40E5500 / E5510 / E5520 / V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500 / Z5710
 • KDL-46V5500 / V5610 / W5500 / W5710 / W5720 / W5730 / W5740 / WE5 / Z5500
 • KDL-52V5500 / V5610 / W5500 / Z5500

Varning

 • Var god följ uppdateringsanvisningarna noggrant. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan avbryta uppdateringsprocessen och medföra att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.
 • Stäng inte av TV:n eller koppla bort den från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvaran kan orsaka att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.
 • Observera att om du uppgraderar till denna nya programvaruversion kommer programsorteringsfunktionen inaktiveras, i enlighet med kabeloperatörens krav. Om detta inte är acceptabelt ska du INTE fortsätta med denna uppgradering.

Vanliga frågor

 • Hur kontrollerar jag vilken version min TV har?
  • Sätt på TV:n och tryck på knappen HOME (HEM) på fjärrkontrollen så att hemmenyn visas (XMB™).
  • Gå till 'Inställningar' (undermeny) och tryck på OK för att bekräfta.
  • Gå till "Produktinformation" och välj det.
  • Versionsnumret står nu på tredje raden.
 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Alla användarinställningar bevaras.
 • Kan jag installera en tidigare version av den inbyggda programvaran?
  Installation av äldre inbyggd maskinvara stöds inte på grund av att vi vill försäkra att TV:n fungerar så bra som möjligt.
 • Stängs TV:n av under uppdateringsprocessen?
  Det är normalt att TV:n startar om under uppdateringsprocessen. Det kan hända att det tar längre tid än vanligt för TV:n att starta om eftersom den installerar den nya inbyggda programvaran.

Installera

 1. Du måste acceptera friskrivningen nedan innan du hämtar filen.

  Var god läs all information noggrant innan du hämtar och installerar en fil. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan orsaka att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.

 2. När du har accepterat friskrivningen sparar du den hämtade filen på datorns skrivbord.

  När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 12,567,268 byte.
  Det gör du genom att högerklicka på filen, välja "egenskaper" och kontrollera att fliken "Allmänt" visar följande storleksinformation:


  Om storleksinformationen som visas på din dator inte stämmer tar du bort den hämtade filen, rensar webbläsarens cacheminne och hämtar filen på nytt.

 3. Öppna Utforskaren i Windows, leta upp den hämtade filen "firmware.upd" och kopiera filen till roten på USB-enheten.

  Viktig information:
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på USB-enheten.
Uppdatering av inbyggd programvara
 • Stäng inte av eller koppla bort TV:n från strömförsörjningen under uppdateringsprocessen. Om du gör det kan du skada TV:n och göra den oanvändbar, vilket gör att den erfordrar reparation.

 • Tryck inte på någon knapp, utom anvisad, tills uppdateringen är slutförd. Om du gör det kan du skada TV:n och göra den oanvändbar, vilket gör att den erfordrar reparation.

Uppdateringsprocessen av den inbyggda programvaran kan ta upp till 10 minuter. Läs igenom hela proceduren innan du påbörjar uppdateringen av den inbyggda programvaran.

 1. Sätta på TV:n

 2. Sätt i USB-enheten med filen "firmware.upd" i USB-uttaget på sidan av TV:n.

 3. Om det behövs trycker du på HOME (HEM) på fjärrkontrollen och kontrollerar att TV:ns hemmeny (XMB™) visas.

 4. Gå till ikonen för systemuppdatering med fjärrkontrollen och välj den genom att trycka på OK. 5. En rad olika meddelanden visas på TV:n. Följ anvisningarna på skärmen.

 6. Indikatorn POWER lyser grönt i 30 sekunder, därefter blinkar indikatorn PIC OFF/TIMER långsamt i gult medan indikatorn STANDBY lyser rött. Efter några minuter slås TV:n av och sedan på igen för att slutföra uppdateringen.

  OBS: Under installationen av inbyggd programvara ska du inte ta bort USB-enheten, stänga av TV:n eller koppla från strömmen.

 7. När uppdateringen av den inbyggda programvara är slutförd visas ett meddelande på TV:n i 5 sekunder. 8. Avlägsna USB-enheten från USB-uttaget på ett säkert sätt.

 9. Så här kontrollerar du vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på TV:n:
  • Sätt på TV:n och tryck på knappen HOME (HEM) på fjärrkontrollen så att hemmenyn visas (XMB™).
  • Gå till kategorin "Inställning" och tryck på OK för att välja den.
  • Gå till "Produktinformation" och välj det.
  • Kontrollera versionsnumret.
  • Om versionsnumret som visas på den tredje raden är 1.752EA har TV:n uppdaterats korrekt.

"Systemuppdateringen misslyckades" visas på displayen på TV:ns frontpanel.

Fortsätt med följande procedur:

 1. Kontrollera att USB-enheten fungerar ordentligt och gå igenom hämtningsprocessen igen.
 2. Stäng av TV:n genom att trycka på Power-knappen.
 3. Tryck på Power-knappen igen och börja installationsprocessen igen.

"Ingen ny programvara funnen" visas på displayen på TV:ns frontpanel

TV:n har redan en nyare version av den inbyggda programvaran installerad.

Filinformation

Filnamn

 • firmware.upd

Filstorlek

 • -