Om den här filen

Om den här uppgraderingen (08/11/2011)

Denna fil uppdaterar din TV's firmware till version M8.727 och ger följande fördelar: • Den här uppdateringen av den inbyggda programvaran förbättrar enhetens prestanda och förstärker mottagningen av vissa regionala tjänster.

Aktuella modellerels • KDL-22EX302
 • KDL-26EX301 / EX302
 • KDL-32EX301 / EX302 / EX401 / EX402 / BX300 / BX400 / NX500 / EX600
 • KDL-37EX401 / EX402
 • KDL-40EX401 / EX402 / BX400 / NX500 / EX600
 • KDL-46EX401 / EX402


Varning

 • Var god följ uppdateringsanvisningarna noggrant. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan avbryta uppdateringsprocessen och medföra att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.
 • Stäng inte av TV:n eller koppla bort den från växelströmsuttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvaran kan orsaka att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.


Vanliga frågor

 • Hur kontrollerar jag vilken version min TV har?
  1. Starta din TV och tryck på HOMEknappen på din fjärrkontroll för att nå huvudmenyn.
  2. Gå till 'Inställningar' (undermeny) och tryck på OK för att bekräfta.
  3. Gå till 'Digital Inställning' och tryck OK för att bekräfta.
  4. Gå till 'Teknisk Inställning' och tryck OK för att bekräfta.
  5. Gå till 'Systeminformation' och tryck OK för att bekräfta.
  6. Versionsnumret visas på rad tre.
 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?

  Alla användarinställningar bevaras.
 • Kan jag installera en tidigare version av den inbyggda programvaran?

  Installation av äldre inbyggd maskinvara stöds inte på grund av att vi vill försäkra att TV:n fungerar så bra som möjligt.
 • Stängs TV:n av under uppdateringsprocessen?

  Det är normalt att TV:n startar om under uppdateringsprocessen. Det kan hända att det tar längre tid än vanligt för TV:n att starta om eftersom den installerar den nya inbyggda programvaran.

Installera

 1. Du måste acceptera friskrivningen nedan innan du hämtar filen.
 2. När du har accepterat friskrivningen sparar du den hämtade filen på datorns skrivbord.

  När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 36.141.048 byte.
  Det gör du genom att högerklicka på filen, välja "egenskaper" och kontrollera att fliken "Allmänt" visar följande storleksinformation:


  Om storleksinformationen som visas på din dator inte stämmer tar du bort den hämtade filen, rensar webbläsarens cacheminne och hämtar filen på nytt.

 3. Öppna Utforskaren i Windows, leta upp den hämtade filen "firmware.upd" och kopiera filen till roten på USB-enheten.

  Viktig information:
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på USB-enheten.

Uppdatering av inbyggd programvara

Uppdateringsprocessen av den inbyggda programvaran kan ta upp till 10 minuter. Läs igenom hela proceduren innan du påbörjar uppdateringen av den inbyggda programvaran.

 1. Sätta på TV:n

 2. Sätt i USB-enheten med filen "firmware.upd" i USB-uttaget av TV:n.

 3. Välj HOME på fjärrkontrollen
 4. Tryck på för att välja “Settings” (Inställningar) och tryck på .
 5. Tryck slutligen på för att välja “System Update” (Systemuppdatering) och tryck på . 6. Följ anvisningarna på skärmen.

 7. Indikatorn POWER lyser grönt i 30 sekunder, därefter blinkar indikatorn PIC OFF/TIMER långsamt i gult medan indikatorn STANDBY lyser rött. Efter några minuter slås TV:n av och sedan på igen för att slutföra uppdateringen.
 8. När uppdateringen av den inbyggda programvara är slutförd visas ett meddelande på TV:n i 5 sekunder. 9. Avlägsna USB-enheten från USB-uttaget på ett säkert sätt.

 10. Så här kontrollerar du vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på TV:n:
  • Starta din TV och tryck på HOME knappen på din fjärrkontroll för att nå huvudmenyn.
  • Gå till 'Inställningar' och tryck på OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Inställningar' (undermeny) och tryck på OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Digital Inställning' och tryck OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Teknisk Inställning' och tryck OK för att bekräfta.
  • Gå till 'Systeminformation' och tryck OK för att bekräfta.
  • Versionsnumret visas på rad tre.
  • Bekräfta versionsnummer.
  • Om versionsnumret på första raden är M8.727 har din TV blivit korrekt uppdaterad.

Kunder med kabelanslutning måste ställa in TV:n igen med funktionen automatisk start för att den nya versionen av den inbyggda programvaran ska få effekt.

Automatiskinställning av TV:n


Med TV:ns fjärrkontroll:

 1. Tryck på
 2. Tryck på för att välja på “Kabel-TV” och tryck sedan på

Om du väljer “Kabel-TV” visas fönstret för valav typ av kanalsökning.

 1. Tryck på
 2. Tryck på för att välja ”Snabbsökning” eller ”Fullständig sökning” ochtryck sedan på
  Snabb sökning : Kanalerna ställs in enligtkabeloperatörens information som är överlagradi TV-signalen.Detta alternativ rekommenderas för en snabbinställning av TV:n när funktionen stöds av dinkabeloperatör.Om snabbsökningen inte fungerar, använd då istället följande metod för ”Fullständig sökning”.
  Fullständig sökning: Alla tillgängligakanaler ställs in och lagras. Denna procedur kanta en stund.

"Systemuppdateringen misslyckades" visas på displayen på TV:ns frontpanel.Fortsätt med följande procedur:
 1. Kontrollera att USB-enheten fungerar ordentligt och gå igenom hämtningsprocessen igen.
 2. Stäng av TV:n genom att trycka på Power-knappen.
 3. Tryck på Power-knappen igen och börja installationsprocessen igen.


"Ingen ny programvara funnen" visas på displayen på TV:ns frontpanelTV:n har redan en nyare version av den inbyggda programvaran installerad.


Filinformation

Filnamn

 • firmware.upd

Filstorlek

 • 34.47 Mb