Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande tv-modeller:

 • KDL-42EX443
 • KDL-42EX440
 • KDL-32EX343
 • KDL-32EX340

Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera och med den senaste versionen av den inbyggda programvaran kan du få ut ännu mer av din tv.

 • Utgivningsdatum: 12/11/2013
 • Namn: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip
 • Fördelar och förbättringar:
  • Tidsangivelsen på bannern har justerats
 • Begränsningar: Får endast användas med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny Bravia tv-modell.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på tv:n och tryck på knappen HOME [HEM] på fjärrkontrollen för att visa menyn.
 2. Navigera till kategorin Settings [Inställningar] och välj den.
 3. Navigera till kategorin Set-up [Installation] och välj den.
 4. Navigera till kategorin Product Support [Produktsupport] och välj den.
 5. Versionsnumret visas längst ner.
 6. Kontrollera versionsnumret.
 7. Om versionsnumret som visas längst ned är 6.014.000 har tv:n uppdaterats korrekt.

Installera

Följ de enkla stegen nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran för din tv. När du väl har uppdaterat kommer alla dina personliga inställningar på tv:n att förbli desamma.

Du behöver:

 • en dator med tillgång till internet
 • ett USB-minne
 • en kompatibel tv

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är vanligtvis mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noga, annars kanske tv:n inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna.

Ladda ned uppdateringen

Innan du installerar uppdateringen måste du ladda ned den från internet och spara den på ett USB-minne

 1. Läs och godkänn de allmänna villkoren nedan och klicka på Download file [Ladda ned fil].
 2. När du uppmanas ska du spara filen på datorns skrivbord. När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filstorleken är 12,725,301 byte. För att göra detta högerklickar du på filen och väljer Properties [Egenskaper] och kontrollerar storleken på fliken General [Allmänt].
 3. Öppna Windows Explorer, leta upp den nedladdade filen sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth.zip och extrahera den. En mapp som heter sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth skapas nu på din lokala hårddisk.
 4. Öppna mappen och leta upp filen med namnet: sony_tvupdate_2012_6014_euf_auth
 5. Kopiera mappen till ditt USB-minne.

Viktig information

 • USB-minnet måste formateras om till filsystemet FAT32 innan du kan kopiera över uppdateringsfilen till det.
 • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på USB-minnet.
 • Uppdateringen kommer inte att genomföras om filnamnet ändras.

Installera uppdateringen

När du har laddat ned uppdateringsfilen kan du installera den på din tv. Följ stegen nedan.

 1. Sätt på tv:n.
 2. Sätt in USB-minnet som innehåller uppdateringsfilen för den inbyggda programvaran i tv:ns USB-port. 3. Stäng av tv:n genom att trycka på STRÖM-knappen på tv:n, eller dra ut strömsladden.
 4. Vänta i cirka 5 sekunder så att tv:n stängs av.
 5. Tryck på STRÖM-knappen igen eller sätt tillbaka strömsladden. - Under installationen av den inbyggda programvaran ska du inte ta bort USB-enheten, stänga av tv:n eller koppla från strömmen.
  1. Uppdateringen startar och tar mellan 1 och 2 minuter, vilket anges av blinkande lampor: orange (timerlampa) och röd (standby).  2. Uppdateringen slutförs.
  3. En grön lampa tänds igen och tv:n sätts på automatiskt.
 6. Efter några minuter stängs tv:n av och sedan på igen för att slutföra uppdateringen.
 7. Ta bort USB-enheten från tv:n.- Uppdateringsprocessen är nu klar.
 8. Kontrollera att uppdateringen lyckades genom att följa stegen i Behöver jag uppdatera? - Om versionsnumret är 6.014.000 har tv:n uppdaterats korrekt.

Anmärkning: Om uppdateringen inte slutförs och BILD AV/TIMER-indikatorn blinkar orange, röd och grön ska du fortsätta med följande procedur som kan lösa problemet:

 1. Kontrollera att USB-enheten fungerar som den ska och utför "nedladdnings- och överföringsprocessen" igen.
 2. Tryck på tv:ns "STRÖM"-knapp för att stänga av tv:n.
 3. Tryck på tv:ns "STRÖM"-knapp igen för att sätta på tv:n.
 4. Utför "uppdateringen av programvaran" igen.

Frågor och svar

Behöver du mer information? Se våra vanliga frågor och svar om att uppdatera inbyggd programvara på internet

Vanliga frågor och felsökning

Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
Nej, alla dina personliga inställningar behålls.

Kan jag installera en tidigare version av den inbyggda programvaran?
För att säkerställa att tv:ns prestanda är så bra som möjligt går det inte att installera en tidigare version av den inbyggda programvaran.

Stängs tv:n av under uppdateringsprocessen?
Det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det kommer att ta längre tid för tv:n att startas om medan den nya inbyggda programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för tv:n via internet.

Lamporna PIC OFF/TIMER, STANDBY och POWER blinkar gult, rött respektive grönt. Fortsätt med följande procedur:

 1. Kontrollera att USB-minnet fungerar korrekt och följ nedladdningsproceduren igen.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på ON/OFF-knappen på tv:n.
 3. Tryck på ON/OFF-knappen igen och fortsätt med installationsprocessen.