Om den här filen

 • Utgivningsdatum: 05/04/2013
 • Namn: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Aktuella modeller:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Fördelar och förbättringar: Den här programvaran tar bort den onödiga delen av bannern som visas när programmet ändras.
 • Restriktioner: Endast för användning med tv-apparater sålda i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Så här säkerställer du att uppdateringen löper problemfritt

Det är vanligtvis enkelt att uppdatera. Gör så här för att det ska bli rätt från början:

 • Läs instruktionerna noggrant så att du inte skadar tv:n.
 • Stäng inte av tv:n eller koppla bort den från strömmen under uppdateringen.
 • Tryck inte på några knappar utom de som nämns i instruktionerna.

Installera

 1. Du måste acceptera friskrivningen nedan innan du hämtar filen.
  • Läs all information noggrant innan du laddar ner och installerar en fil. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan orsaka att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.
  • När du har accepterat friskrivningen sparar du uppdateringsfilen sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg på datorns skrivbord.

 2. När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 6,224,584 byte.
  • Det gör du genom att högerklicka på filen, välja "egenskaper" och kontrollera att fliken "Allmänt" visar rätt storleksinformation:  • Om storleksinformationen som visas på din dator inte stämmer tar du bort den nedladdade filen, rensar webbläsarens cacheminne och laddar ned filen på nytt.
 3. Öppna Utforskaren i Windows.
  • Kopiera sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg till rotkatalogen på USB-enheten.

 4. Viktig information:
  • USB-lagringsenheten måste formateras om till filsystemet FAT32 innan du kan kopiera uppdateringsfilen till den.
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på USB-enheten.
  • Uppdateringen kommer inte att genomföras om filnamnet ändras.

Uppdatering av inbyggd programvara

 1. Slå på strömmen till TV:n.

 2. Sätt i USB-enheten som innehåller uppdateringsfilen "sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg" i TV:ns USB-uttag. 3. Tryck på "HEM"-tangenten för att komma till huvudmenyn.

 4. Välj "Inställningar" --> "Inställning" --> "USB-systemuppdatering".

 5. När du tillfrågas "Vill du starta systemuppdateringen nu?" trycker du på [OK].

 6. För en kort stund visas meddelandet "Skanning"

 7. Meddelandet nedan visas. Bekräfta genom att trycka på [OK]. 8. Uppdateringen startar och tar mellan 1 och 2 minuter, vilket anges av en förloppsindikator på skärmen och två gröna lampor som blinkar.

 9. Så snart som uppdateringen är klar visas meddelandet nedan: 10. En grön lampa tänds igen och TV:n slås på automatiskt.

 11. Ta bort USB-enheten.

 • Hur kontrollerar jag vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på TV:n?
  1. Sätt på TV:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen för att visa menyn.
  2. Gå till alternativet "Inställningar" och tryck på OK för att välja den.
  3. Gå till alternativet "Inställning" och tryck på OK för att välja.
  4. Navigera till "Produktsupport" och välj det.
  5. Versionsnumret visas på den nedersta raden.
  6. Kontrollera versionsnumret.
  7. Om versionsnumret som visas längst ned är 4.09.xxx* har TV:n uppdaterats.

   * "xxx" används endast internt. Det påverkar inte TV:ns funktion.

Frågor och svar

Lamporna PIC OFF/TIMER, STANDBY och POWER blinkar gult, rött och grönt. Fortsätt med följande procedur:

 1. Kontrollera att USB-enheten fungerar ordentligt och gå igenom hämtningsprocessen igen.
 2. Stäng av TV:n genom att trycka på Power-knappen.
 3. Tryck på Power-knappen igen och börja installationsprocessen igen.