Om den här filen

Det är enkelt att uppdatera, och med den senaste programvaruversionen kan du få ut ännu mer av din tv.

 • Utgivningsdatum: 05/04/2013
 • Namn: sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip
 • Aktuella modeller:
  • KDL-40BX440
  • KDL-32BX340
 • Fördelar och förbättringar: Den här programvaran tar bort den onödiga delen av bannern som visas när programmet ändras.
 • Restriktioner: Endast för användning med tv-apparater sålda i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Systemkrav

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny Bravia-modell.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på TV:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen för att visa menyn.
 2. Gå till alternativet "Inställningar" och tryck på OK för att välja den.
 3. Gå till alternativet "Inställning" och tryck på OK för att välja.
 4. Navigera till "Produktsupport" och välj det.
 5. Versionsnumret visas på den nedersta raden.
 6. Kontrollera versionsnumret.
 7. Om versionsnumret som visas längst ned är 4.03 har TV:n uppdaterats.

Installera

Följ de enkla stegen nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran för din tv. När du väl har uppdaterat kommer alla dina personliga inställningar på tv:n att förbli desamma.

Du behöver

 • en dator med tillgång till internet
 • ett USB-minne
 • en kompatibel tv

Så här ser du till att uppdateringen sker smidigt

Det är normalt mycket enkelt att uppdatera. Så här ser du till att det fungerar första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant ,annars kan det orsaka att tv:n inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar, förutom de som anges i instruktionerna.
 1. Läs och acceptera bestämmelserna och villkoren nedan och klicka på knappen Ladda ned [Download].
 2. När du uppmanas ska du spara filen på datorns Skrivbord. När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 12,860,263 byte. För att göra detta högerklickar du på filen, väljer Egenskaper och kontrollerar storleken i fliken Allmänt .
 3. Öppna Windows Explorer, lokalisera den nedladdade filen sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip, och extrahera den. En mapp som heter sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure kommer nu att skapas på din lokala enhet.
 4. Öppna mappen och leta upp filen med namnet: sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg
 5. Kopiera mappen till ditt USB-minne.

Ladda ned uppdateringen

Innan du installerar uppdateringen måste du ladda ned den från internet och spara den på ett USB-minne

Installera uppdateringen

När du har laddat ned den uppdaterade filen kan du installera den på din tv. Följ stegen nedan.

 1. Slå på strömmen till TV:n.
 2. Sätt i USB-enheten som innehåller uppdateringsfilen "sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg " i TV:ns USB-uttag. 3. Tryck på "HEM"-tangenten för att komma till huvudmenyn.
 4. Välj "Inställningar" --> "Inställning" --> "USB-systemuppdatering".
 5. När du tillfrågas "Vill du starta systemuppdateringen nu?" trycker du på [OK].
 6. För en kort stund visas meddelandet "Skanning"
 7. Meddelandet nedan visas. Bekräfta genom att trycka på [OK]. 8. Uppdateringen startar och tar mellan 1 och 2 minuter, vilket anges av en förloppsindikator på skärmen och två blinkande LED-lampor (orange och röd).

 9. Så snart som uppdateringen är klar visas meddelandet nedan: 10. En grön lampa tänds igen och TV:n slås på automatiskt.
 11. Ta bort USB-enheten.
 12. Kontrollera att uppdateringen lyckades genom att följa stegen i Behöver jag uppdatera? - Om versionsnumret är 4.03 har tv:n uppdaterats korrekt.

Frågor och svar

Behöver du mer information? Sök bland våra vanliga frågor om att uppdatera inbyggd programvara på internet.

Vanliga frågor och felsökning

Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
Nej, alla dina personliga inställningar kommer att behållas.

Kan jag installera en tidigare version av den inbyggda programvaran?
För att säkerställa att tv:ns prestanda är så bra som möjligt går det inte att installera en tidigare version av den inbyggda programvaran.

Stängs tv:n av under uppdateringsprocessen?
Det är normalt att tv:n startar om under uppdateringsprocessen. Det kommer att ta längre tid för tv:n att starta om medan den nya inbyggda programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för tv:n via Internet.

Lamporna PIC OFF/TIMER, STANDBY och POWER blinkar gult, rött och grönt. Fortsätt med följande procedur:

 1. Kontrollera att USB-enheten fungerar ordentligt och gå igenom hämtningsprocessen igen.
 2. Stäng av TV:n genom att trycka på Power-knappen.
 3. Tryck på Power-knappen igen och börja installationsprocessen igen.