Om den här filen

Om den här uppgraderingen (2011-07-04)

Den här filen uppdaterar TV:ns inbyggda programvara till version 1.11, och ger följande fördelar:

Förbättringar i denna version

 • Den här programvaran förbättrar enhetens prestanda och ger bättre mottagning av vissa regionala tjänster.

Aktuella modeller

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Varning!

 • Följ uppdateringsinstruktionerna noggrant. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan avbryta uppdateringsprocessen och kan orsaka att TV:n inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av TV:n eller koppla bort den från eluttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvaran kan orsaka att TV:n inte svarar eller måste repareras.
 • Kontrollera landskoden högst upp på sidan så att du laddar ned en uppdatering som passar din TV. TV:ns inbyggda programvara kan skilja sig mellan olika länder.

Vanliga frågor

 • Hur kontrollerar jag vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på TV:n?
  1. Sätt på TV:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen för att visa menyn.
  2. Gå till alternativet "Inställningar" och tryck på OK för att välja.
  3. Gå till alternativet "Inställning" och tryck på OK för att välja.
  4. Gå till alternativet "Produktinformation" och tryck på OK för att välja.
 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  • Alla användarinställningar bevaras.
 • Kan jag installera en tidigare version av den inbyggda programvaran?
  • Installation av äldre inbyggd maskinvara stöds inte på grund av att vi vill försäkra att TV:n fungerar så bra som möjligt.
 • Stängs TV:n av under uppdateringsprocessen?
  • Det är normalt att TV:n startar om under uppdateringsprocessen. Det kan hända att det tar längre tid än vanligt för TV:n att starta om eftersom den installerar den nya inbyggda programvaran.

Installera

 1. Du måste acceptera friskrivningen nedan innan du hämtar filen.
  • Läs all information noggrant innan du laddar ner och installerar en fil. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan orsaka att TV:n inte svarar eller erfordrar reparation.
  • När du har accepterat friskrivningen sparar du uppdateringsfilen sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg på datorns skrivbord.

 2. När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 6 263 184 byte.
  • Det gör du genom att högerklicka på filen, välja "egenskaper" och kontrollera att fliken "Allmänt" visar rätt storleksinformation:  • Om storleksinformationen som visas på din dator inte stämmer tar du bort den nedladdade filen, rensar webbläsarens cacheminne och laddar ned filen på nytt.
 3. Öppna Utforskaren i Windows.
  • Kopiera sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg till rotkatalogen på USB-enheten.

 4. Viktig information:
  • USB-lagringsenheten måste formateras om till filsystemet FAT32 innan du kan kopiera uppdateringsfilen till den.
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på USB-enheten.
  • Uppdateringen kommer inte att genomföras om filnamnet ändras.

Uppdatering av inbyggd programvara

 1. Slå på strömmen till TV:n.

 2. Sätt i USB-enheten som innehåller uppdateringsfilen "sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg" i TV:ns USB-uttag. 3. Tryck på "MENU"-tangenten för att komma till huvudmenyn.

 4. Välj "Inställningar" --> "Inställning" --> "USB-systemuppdatering".

 5. När du tillfrågas "Vill du starta systemuppdateringen nu?" trycker du på [OK].

 6. För en kort stund visas meddelandet "Skanning"

 7. Meddelandet nedan visas. Bekräfta genom att trycka på [OK]. 8. Uppdateringen startar och tar mellan 1 och 2 minuter, vilket anges av en förloppsindikator på skärmen och två gröna lampor som blinkar.

 9. Så snart som uppdateringen är klar visas meddelandet nedan: 10. En grön lampa tänds igen och TV:n slås på automatiskt.

 11. Ta bort USB-enheten.

 • Hur kontrollerar jag vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på TV:n?
  1. Sätt på TV:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen för att visa menyn.
  2. Gå till alternativet "Inställningar" och tryck på OK för att välja den.
  3. Gå till alternativet "Inställning" och tryck på OK för att välja.
  4. Gå till alternativet "Produktinformation" och tryck på OK för att välja.
  5. Kontrollera versionsnumret.
  6. Om versionsnumret som visas längst ned är 1.11.xxx* har TV:n uppdaterats.

   * "xxx" används endast internt. Det påverkar inte TV:ns funktion.

Lamporna PIC OFF/TIMER, STANDBY och POWER blinkar gult, rött och grönt. Fortsätt med följande procedur:

 1. Kontrollera att USB-enheten fungerar ordentligt och gå igenom hämtningsprocessen igen.
 2. Stäng av TV:n genom att trycka på Power-knappen.
 3. Tryck på Power-knappen igen och börja installationsprocessen igen.

Filinformation

Filnamn

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Filstorlek

 • -