Om den här filen

Om den här uppgraderingen (26/05/2011)

Den här filen uppdaterar den inbyggda programvaran i din TV till version SYASOW.F16M.R128M.V04.T02 och ger följande fördelar:

Förbättringar i denna version

 • Förbättra den allmänna prestandan och stabiliteten

Aktuella modeller

 • KDL-19BX200
 • KDL-22BX200
 • KDL-22BX20D

Varning!

 • Följ uppdateringsanvisningarna noggrant. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan avbryta uppdateringsprocessen och kan orsaka att TV:n inte svarar eller måste repareras.
 • Stäng inte av TV:n eller koppla bort den från eluttaget. Strömförlust under installationen av den inbyggda programvaran kan orsaka att TV:n inte svarar eller måste repareras.
 • Se till att du laddar ner en uppdatering av TV:ns inbyggda programvara som passar TV:n genom att kontrollera landsangivelsen överst på denna sida. TV:ns inbyggda programvara kan skilja sig åt från land till land.

Vanliga frågor

 • Hur kontrollerar jag vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på TV:n?
  1. Sätt på TV:n och tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen för att visa hemmenyn.
  2. "Gå till alternativet 'Inställningar' och tryck på OK för att välja det.
  3. Gå till alternativet 'Alternativ' och tryck på OK för att välja det.
  4. Gå till alternativet 'Produktsupport' och tryck på OK för att välja det
  5. Versionsnumret visas längst ner.
 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  • Alla användarinställningar bevaras.
 • Stängs TV:n av under uppdateringsprocessen?
  • Det är normalt att TV:n startar om under uppdateringsprocessen. Det kan hända att det tar längre tid än vanligt för TV:n att starta om eftersom den installerar den nya inbyggda programvaran.

Installera

 1. Du måste acceptera friskrivningen nedan innan du hämtar filen.

 2. När du har accepterat friskrivningen sparar du den hämtade filen på datorns skrivbord.

  När hämtningen är slutförd kontrollerar du att filen är på 7,693,312 byte.
  Det gör du genom att högerklicka på filen, välja "egenskaper" och kontrollera att fliken "Allmänt" visar följande storleksinformation:


  Om storleksinformationen som visas på din dator inte stämmer tar du bort den hämtade filen, rensar webbläsarens cacheminne och hämtar filen på nytt.

 3. Öppna Utforskaren, leta reda på den nedladdade filen 'AP.bin' och kopiera filen till USB-enhetens rotkatalog

 4. Viktig information:
  • Se till att det finns tillräckligt med utrymme på USB-enheten.

Uppdatering av inbyggd programvara

Uppdateringsprocessen av den inbyggda programvaran kan ta upp till 5 minuter. Läs igenom hela proceduren innan du påbörjar uppdateringen av den inbyggda programvaran.

 1. Sätt på TV:n.

 2. Sätt i USB-enheten med filen "AP.bin" i USB-uttaget av TV:n.

 3. Tryck på MENU [MENY] på fjärrkontrollen och se till att TV:ns startmeny visas

 4. Använd fjärrkontrollen och navigera till ‘Inställningar’ och tryck på OK. Gå sedan till ´Alternativ’ och tryck på OK, gå till ´USB-programvaruuppdatering’ och tryck på OK

 5. När den inbyggda programvaran har uppdaterats visas följande meddelande på TV:n: ”Please remove USB device and wait for rebooting” [Ta bort USB-enheten och vänta tills TV:n har startats om].

 6. Ta bort USB-enheten från USB-uttaget och vänta några sekunder tills STANDBY-indikatorn lyser rött.

 7. Koppla bort TV:n från eluttaget, vänta minst fem sekunder och koppla sedan in TV:n igen.

 8. Så här kontrollerar du vilken version av den inbyggda programvaran som är installerad på TV:n:
  • Sätt på TV:n och tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen för att visa hemmenyn.
  • Gå till alternativet 'Inställningar' och tryck på OK för att välja det
  • Gå till alternativet 'Alternativ' och tryck på OK för att välja det.
  • Gå till alternativet 'Produktsupport' och tryck på OK för att välja det.h
  • Versionsnumret visas längst ner.
  • Bekräfta versionsnumret.
  • Om det versionsnummer som visas på första raden är SYASOW.F16M.R128M.V04.T02 har TV:n uppdaterats korrekt

Uppdateringen av den inbyggda programvaran misslyckades.

Fortsätt med följande procedur:

 1. Kontrollera att USB-enheten fungerar ordentligt och gå igenom hämtningsprocessen igen.
 2. Stäng av TV:n genom att trycka på Power-knappen.
 3. Tryck på Power-knappen igen och börja installationsprocessen igen.

Filinformation

Filnamn

 • AP.bin

Filstorlek

 • 7.34 Mb