Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-G700
VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där det händer att ljudet inte matas ut från subwoofern när den är ansluten till en tv via Bluetooth
 • Åtgärdar ett fel där det händer att ljudet inte hörs vid anslutning till en tv
 • Åtgärdar ett problem som uppstår vid begäran om PIN-kod när Bluetooth-parkoppling utförs på en Windows-dator

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där ett gnisslande ljud eller en ljudsignal hörs i Bluetooth®-ljudet i Apple® Mac OS®
 • Förbättrar funktionssäkerheten för Bluetooth
 • Åtgärdar ett fel där ljud kanske inte går att spela upp när du är ansluten till PS4™ eller PS4 Pro™
 • Åtgärdar ett fel där ljud från YouTube™ kanske inte spelas upp

Systemkrav

Operativsystem

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
ANMÄRKNINGAR:
 • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.
 • Ett av ovanstående operativsystem måste vara förinstallerat på datorn. Felfri funktion kan inte garanteras för uppgraderade miljöer eller miljöer med flervalsstart.
 • Funktionen ”Rekommenderad miljö” kan inte garanteras med alla datorer.Dessutom garanterar vi inte felfri funktion för produkter som du har installerat på din egen dator, uppgraderade produkter, miljöer med flervalsstart och miljöer med flera skärmar.

Du behöver

 • USB-lagringsenhet: Förbered en USB-lagringsenhet som formaterats med FAT32.
  OBS! Använd enbart USB-lagringsenheter som formaterats med FAT32.
 • USB-typ: USB2.0
 • Kapacitet: över 256 MB
ANMÄRKNINGAR:
 • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla USB-lagringsenheter.
 • Funktionaliteten kan inte garanteras med omvandlingsadaptern för USB-lagringsenheter och USB-hubb.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version 1.062 för HT-G700

Filversion

 • 1.062

Filstorlek

 • 1.80 MB (1 890 757 byte)

Utgivningsdatum

 • 01-12-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är 1.062 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på enheten och se till att den är i normalt startläge.
 2. Anslut subwooferenheten till enheten.
  Se bruksanvisningen för information om hur du ansluter subwoofern till enheten.
  (Olika programvaruversioner visas beroende på om subwoofern är ansluten eller inte.)
 3. Tryck på [MENU] → [nedåtpil] → SYSTEM och [ENTER] på fjärrkontrollen i den ordningen.
 4. Tryck på [nedåtpil] flera gånger för att välja VERSION och knappen [ENTER] på fjärrkontrollen.
 5. Enhetens versionsinformation visas när du bläddrar.
 6. Kontrollera programvaruversionen. (Om du inte har den senaste programvaruversionen måste du uppdatera programvaran.)
  – Om versionsnumret är 1.062 eller högre har du redan den senaste inbyggda programvaran.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada din HT-G700.
 • Stäng inte av HT-G700 och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Dra inte ur nätsladden när uppdateringen pågår. Det kan orsaka skador på maskinen och leda till att den behöver repareras.
 • Under uppdateringen är alla åtgärder otillåtna tills uppdateringen är klar.

Programvaruuppdateringen av enheten utförs via en USB-lagringsenhet. Mer information hittar du i följande procedur.
OBS! Dra inte ur nätsladden under uppdateringen. Det kan orsaka skador på enheten och leda till att den behöver repareras.

Hämta och installera

Om datorn kan anslutas till Internet och kan skriva till USB-lagringsenheten kan den användas för att utföra uppdateringen enligt steg 1 och 2 nedan.

Steg 1: Använd datorn för att överföra den uppdaterade programvarufilen till USB-lagringsenheten

 1. Klicka på knappen [Download] (Hämta). Läs igenom och godkänn villkoren och klicka sedan på knappen [Download] (Hämta). Hämtningen påbörjas.
 2. Spara filen på skrivbordet eller på valfri plats utan att ändra filnamnet.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (Egenskaper). Kontrollera att storleken är 1,80 MB (1 890 757 byte), då har hämtningen slutförts.
  OBS! Om storleken på filen inte stämmer kan hämtningen ha misslyckats. Ta bort filen och försök hämta den igen.
 4. Dubbelklicka på den hämtade filen och kontrollera att filen FW_SB1.BIN finns.
 5. Välj Extract all (Extrahera alla). Om du placerar uppdateringsfilen på datorns skrivbord väljer du Extract (Extrahera) utan att ändra mappen som ska expanderas.
 6. Extraheringsfilen startas när du har klickat på Extract. När extraheringen är klar skapas mappen G700_Update. Se till att filen FW_SB1.BIN finns. Hämtningen är slutförd.
 7. Sätt in USB-lagringsenheten i datorns USB-port. ”USB-enhet” visas när en USB-lagringsenhet har upptäckts av datorn.
 8. Dra och släpp den hämtade filen FW_SB1.BIN direkt på USB-lagringsenheten.
  OBS! Se till att spara den direkt på USB-lagringsenheten utan några andra filer.
 9. Kontrollera att filen FW_SB1.BIN finns på USB-lagringsenheten. Överföringen av uppdateringsfilen är klar. Gå vidare till [steg 2: Uppdatera enhetens programvara].

Steg 2: Uppdatera enhetens programvara

 1. Anslut enhetens nätsladd.
 2. Tryck på power (Power/Ström) på enheten eller fjärrkontrollen och vänta tills tidigare ingång visas på paneldisplayen.
  exempel på när en tv tidigare var ansluten till ingången
  ansluten tv
 3. Kontrollera om en subwoofer är ansluten.
  OBS! Om subwoofern inte är ansluten ansluter du den till enheten. Se bruksanvisningen för information om hur du ansluter en subwoofer till den här enheten.
 4. Sätt in USB-lagringsenheten för programvaruuppdatering i enheten.
 5. Tryck på knappen [MENU] → [nedåtpil] i ordning på fjärrkontrollen och välj "UPDATE" (UPPDATERA) med knappen [ENTER] på fjärrkontrollen.
 6. Välj "START" genom att trycka på knappen [ENTER] på fjärrkontrollen.
 7. Uppdateringsprocessen startas och paneldisplayen visas enligt nedan.
  procent
 8. När DONE (KLAR) visas startas enheten om automatiskt och sedan slutförs uppdateringsprocessen.
  OBS! Uppdateringen tar cirka 3–10 minuter.
 9. Kontrollera att programvaruversionen har uppdaterats till den senaste versionen genom att följa proceduren i avsnittet ”Check the firmware version” (kontrollera programvaruversion).
ANMÄRKNINGAR:
 • Dra inte ur nätsladden när uppdateringen pågår. Det kan orsaka skador på enheten och leda till att den behöver repareras.
 • Under uppdateringen är alla åtgärder otillåtna tills uppdateringen är klar.