Den här informationen avser följande tv-modeller:

 • KD-43XG8305
 • KD-43XG8388
 • KD-43XG8399
 • KD-43XG8396
 • KD-49XG8305
 • KD-49XG8377
 • KD-49XG8388
 • KD-49XG8399
 • KD-49XG8396
 • KD-49XG9005
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-43XG8096
 • KD-49XG8096
 • KD-55XG8096
 • KD-65XG8096
 • KD-75XG8096
 • KD-43XG8196
 • KD-49XG8196
 • KD-55XG8196
 • KD-65XG8196
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KD-65XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-49XD8005
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8005
 • KD-43XD8305
 • KD-50SD8005
 • KD-65ZD9
 • KD-100ZD9
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD8005
 • KD-75ZD9
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8005
 • KD-43XE8005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8505
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-43XE8077
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8596
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-65XE8599
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8004
 • KD-55XE8396
 • KD-49XE8396
 • KD-43XE8396

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Introducerar omdesignade och effektiviserade inställningsmenyer (Android™ 9 Pie)
 • Kombinerar apparna Video, Album och Music till en Media Player-app
 • Tar bort WPS-funktionen för förbättrad säkerhet
 • Förbättrar tv:ns svarstid när den slås på från viloläge
 • Löser ett problem där inget ljud hörs från en specifik soundbar som är ansluten via HDMI ARC
 • Förbättrar videouppspelning i HbbTV-program
 • Förbättrar Wi-Fi-funktionen
 • Löser ett problem där skärmen blir svart till följd av formatavkodning genom högeffektiv videokodning (HEVC) via tv-mottagaren
 • Ger stöd för HEVC på 100/120 Hz vid USB-videouppspelning
OBS! Mer information om ändring av inställningsmenyn finns i den här artikeln.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Åtgärdar ett nätverksfel som orsakats av en felaktig systemtidsinställning
 • Åtgärdar ett fel med blinkande LED-lampor på AG8-modeller och förbättrar systemprestandan
 • Förbättrar tv:ns svarstid när den slås på från viloläge

Begränsningar

 • Endast för användning med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Förberedelser

Videohandledning: Så här uppdaterar du tv:n

Kontrollera programversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du inte är säker kan du enkelt kontrollera vilken programversion du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Tryck på knappen [Help] (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Programversionen visas under modellnamnet på tv:n.
  • Modell: KD-/KE-/XBR-xxxxxxxx
  • Programvaruversion: PKG-xxxxxxxx

Om versionsnumret är PKG6.7140.xxxx eller högre har du redan den senaste versionen av programvaran och ingen uppdatering krävs.

Det finns två sätt att uppdatera den fasta programvaran på din BRAVIA-tv:

 • Genom funktionen Automatisk programvaruhämtning (enkel)
  OBS! "Software is up to date" (Programvaran är uppdaterad) kan visas på tv:n trots att den nyare versionen inte är installerad. Uppdateringarna för Automatisk programnedladdning är förskjutna versioner och är eventuellt inte tillgängliga omedelbart. Försök igen senare. Om du vill uppdatera nu följer du anvisningarna för att hämta och installera programvaruuppdateringen med hjälp av USB-flashenhetsmetoden.
 • Använda en USB-flashenhet
Genom funktionen Automatisk programvaruhämtning (enkel):
Sony tillhandahåller programvaruuppdateringar med förbättrade funktioner som ger användare den senaste tv-upplevelsen. Det enklaste sättet att ta emot programvaruuppdateringar är att använda Automatisk programvaruhämtning. Inställningen är aktiverad som standard.
Om du har aktiverat Automatisk programvaruhämtning nedan får du automatiskt ett meddelande om att uppdatera tv:n.
 1. Tryck på knappen [Help] (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Välj [Systemprogramuppdatering].
 3. Välj [Automatisk programvaruhämtning].

Den nya uppdateringen av den inbyggda programvaran rullas ut gradvis till alla internetanslutna tv-apparater de närmaste veckorna efter lanseringen.

VIKTIGT! Avsnitten "Systemkrav", "Filinformation", "Hämta" och "Installera" nedan gäller när du uppdaterar med hjälp av en USB-flashenhet. Du kan ignorera dem om du har slutfört uppdateringen via funktionen Automatisk programvaruhämtning.

Gå till "Frågor och svar" på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.


Använda en USB-flashenhet:

Du kan använda en USB-flashenhet till att uppdatera programvaran. Om du inte har konfigurerat någon internetanslutning på tv:n eller inte vill använda funktionen Automatisk programnedladdning till att uppdatera den kan du försöka med att hämta och uppdatera med hjälp av en USB-flashenhet enligt anvisningarna nedan.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-flashenhet
  * Du kan uppdatera tv:n även om det finns andra filer på USB-flashenheten.

Filinformation

Filnamn

 • Uppgradering av tv:ns inbyggda programvara till 6.7140

Zip-filens namn

 • sony_dtvota_2016_1607140100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.7140

Filstorlek

 • 1 682 795 603 byte

Utgivningsdatum

 • 18-11-2020

Hämta

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kanske tv:n slutar fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen till den när den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Stoppa eventuella inspelningar innan du startar uppdateringen av den inbyggda programvaran (endast modeller med USB-hårddiskinspelning).

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-flashenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen [Download] (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen [Download] (hämta) längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.
 2. Kontrollera den hämtade filens namn och storlek.
  1. Gå till den plats där filen hämtades.
  2. Kontrollera att storleken på filen "sony_dtvota_2016_1607140100_eua_auth.zip" är "1 682 795 603" byte.
   OBS! För Windows-datorer ska du kontrollera "storlek" istället för "storlek på disk" på skärmen Egenskaper.
 3. Packa upp den hämtade filen.
  OBS! När du har packat upp den hämtade filen letar du rätt på filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg".
 4. Sätt in USB-flashenheten i datorn.
 5. Kopiera eller dra filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg" till rotkatalogen på USB-enheten.
  OBS! "Rotkatalogen" är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla andra mappar.
 6. Ta bort USB-flashenheten från datorn och fortsätt till nästa avsnitt.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 30 minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på TV:n.
 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.
 3. Sätt in USB-flashenheten som innehåller filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg" i USB-porten på tv:n.
  OBS! Alla USB-ingångar kan användas om tv:n har flera USB-portar.
 4. När USB-flashenheten har upptäckts visas flera meddelanden på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
  OBS! Om meddelandena inte visas automatiskt kan du försöka med att stänga av och sätta på tv:n med hjälp av fjärrkontrollen.
 5. När filen har kopierats från USB-flashenheten börjar uppdateringsprocessen. Strömindikatorn på tv:n blinkar vitt och skärmen för uppdateringsförlopp visas på tv:n.
 6. Efter några minuter slås tv:n av och på för att slutföra uppdateringen.
  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du se till att
  • inte ta bort USB-enheten,
  • inte stänga av tv:n,
  • inte koppla bort tv:n från strömförsörjningen.
 7. När programvaruuppdateringen är slutförd visas ett meddelande på tv:n som visar att uppdateringen är klar.
 8. Ta försiktigt ut USB-enheten ur USB-ingången.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionen för att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är "PKG6.7140.xxxx" har uppdateringen av den inbyggda programvaran slutförts.
 • Om versionsnumret inte är "PKG6.7140.xxxx" eller senare hämtar och installerar du uppdateringen igen.

Frågor och svar

Vanliga frågor

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.
 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej. Om du vill säkerställa högsta möjliga tv-prestanda ska du inte installera en tidigare version av programvaran. Den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar från tidigare versioner.
 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Ja, det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om när den nya programvaran installeras.

Vad du ska göra av om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för tv:n

Om något av meddelandena "An error occurred during the software update" (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller "Software cannot be updated using this USB device" (programvaran kan inte uppdateras med en USB-enhet) visas på tv-skärmen ska du fortsätta med följande procedurer för en möjlig lösning:

 1. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 2. Tryck på strömknappen igen och fortsätt med installationsprocessen igen.

Om meddelandet "No newer version of the TV software was found" (Ingen senare version av tv:ns programvara hittades) visas på displayen på frontpanelen på tv:n är redan den senaste programversionen installerad på tv:n och du behöver inte uppdatera den.

OBS! Om du försöker uppdatera programvaran med hjälp av en USB-flashenhet kontrollerar du följande.
 • Kontrollera att USB-flashenheten fungerar.
 • Enheten måste vara formaterad med FAT16-, FAT32-, exFAT- eller NTFS-format.
 • Uppdateringen kan misslyckas även om du använder en USB-flashenhet som uppfyller ovanstående villkor beroende på storleken och katalogstrukturen för andra filer på flashenheten. Om uppdateringen misslyckas tar du bort de andra filerna och försöker igen med bara uppdateringsfilen på USB-flashenheten. Om uppdateringen ändå misslyckas formaterar du USB-flashenheten med FAT32-format och försöker igen.

Gå till ”Frågor och svar” på vår supportwebbplats om du vill se andra vanliga frågor om felsökning.