Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-XB402M

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar problemet med att det inte går att parakoppla högtalare på en smartphone och andra enheter
 • Förbättrar allmänna funktioner

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Förbättring av nätverksåtkomsten och -stabiliteten
 • Förbättring av röstanvisningsfunktionen för att kolla återstående batteritid och växla till Lighting-läge (belysningsläge)

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av den inbyggda programvaran för SRS-XB402M till 20306044

Filversion

 • 20306044

Utgivningsdatum

 • 2020-11-17

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om versionen visas som ”17150040” eller tidigare bör du uppdatera den inbyggda programvaran.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone med hjälp av appen Music Center.
 2. Starta appen Music Center på din smartphone.
 3. Välj SRS-XB402M och klicka på enhetsikonen.
 4. Klicka på menyn Settings (Inställningar).
 5. Klicka på menyn System.
 6. Systemversion av den inbyggda programvaran visas på menyn SRS-XB402M Version (SRS-XB402M-version).

Hämta och installera

Programvaran för den här produkten uppdateras automatiskt till den senaste versionen när du är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk. Programvaruuppdateringen levereras då och då när en ny funktion blir tillgänglig eller när uppdatering krävs för stabil användning.

Viktigt meddelande

 • Du kan inte inaktivera den automatiska programvaruuppdateringen.
 • Tidigare versioner av programvaran kan inte hämtas.
 • Du kan få tillgång till programvaruuppdateringar när högtalaren är i följande lägen:
  • högtalaren är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk
  • högtalaren är ansluten till nätuttaget via den medföljande nätadaptern och batterinivån för det inbyggda batteriet är 20 % eller mer
 • Under uppdateringen blinkar och tänds statusindikatorerna.
 • Stäng inte av produkten under uppdateringen. Produkten kan eventuellt inte användas under uppgraderingen.
 • Du måste ha en Wi-Fi-anslutning för att kunna använda produkten.
 • När du använder den här produkten måste du godkänna slutanvändaravtalet för Sony.
 • Programvaran för den här produkten uppdateras regelbundet. Det går inte att välja eller att inte välja att hämta den automatiska programvaruuppdateringen.