Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • XAV-3550D

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där början av en FLAC-fil spelas upp med ryckigt ljud när ljuddata finns i den första delen av filen
 • Förbättrar säkerheten för produktens inbyggda programvara

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där pekkontroll för WebLink Cast-läget inte fungerar när värdprogrammet körs på iOS 13.4 eller senare

Filinformation

Zip-filens namn

 • XAV-3550D_V112.zip

Filversion

 • 1.12

Filstorlek

 • 8,44 MB (8 855 246 byte)

Utgivningsdatum

 • 05-11-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Följ dessa steg för att kontrollera vilken version av inbyggd programvara som är installerad på enheten:
Om du har 1.12-versionen behöver du inte uppdatera den inbyggda programvaran.

 1. Starta huvudenheten.
 2. Välj "Settings" (inställningar) på startskärmen.
 3. Välj "General" (allmänt).
 4. Välj "Firmware version" (programversion). Den befintliga programversionen visas.

Hämta och installera

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Anslut en USB-lagringsenhet till datorn med minst 10 MB ledigt utrymme och använd en enhet med ett USB-minne som inte är större än 32 GB (FAT16/FAT32).
  Obs!
  • USB-minnen i exFAT-format stöds inte.
  • USB-minnen med över 32 GB lagringsutrymme stöds inte.
 2. Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
 3. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
 4. Packa upp den hämtade zipfilen. Den innehåller tre filer (SMSO1120.FIR/SMMD1120.U88/SMDS1120.up6).
 5. Kopiera alla de tre filerna till rotkatalogen på USB-minnet som är anslutet till datorn.
 6. Koppla bort USB-minnet från datorn.

Viktigt meddelande

 • Parkera bilen på en säker plats och starta motorn för att undvika att spänningen i enhetens strömkälla inte sjunker.
 • Stäng inte av enheten under uppdateringen.
 • Koppla inte bort USB-minnet under uppdateringen.
 • Ställ in datumet och tiden efter uppdateringen.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Anslut USB-minnet till USB-porten på huvudenheten.
 2. Välj "Settings" (inställningar) på startskärmen. Svep uppåt på startskärmen och därefter från höger till vänster om du inte hittar ikonen "Settings" (inställningar).
 3. Välj "General" (allmänt).
 4. Välj "Firmware version" (programversion).
 5. Välj "Update" (uppdatera).
  • Kontrollera filstrukturen i USB-minnet om du inte kan trycka på knappen "Update" (uppdatera). Det kan hända att uppdateringsfilen inte sparas på rätt plats i USB-minnet eller att filtypen inte stöds.
  • Kontrollera filerna i USB-minnet om meddelandet "Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port" (Besök supportsidan och anslut USB-enheten (med Uppdatera den inbyggda programvaran) till USB-porten) visas på enheten. USB-minnet kanske inte innehåller rätt uppdateringsfil.
  • Hämta den senaste uppdateringsfilen om versionen som visas inte är 1.12. Du kanske inte använder rätt uppdateringsfil.
 6. Välj "Update" (uppdatera) igen. Enheten börjar uppdateras.
  Uppdateringen tar cirka fem minuter att genomföra.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Starta huvudenheten.
 2. Välj "Settings" (inställningar) på startskärmen.
 3. Välj "General" (allmänt).
 4. Välj "Firmware version" (programversion). Den befintliga programversionen visas. När versionsnamnet är 1.12 är uppdateringen av den inbyggda programvaran klar.

Om du inte kan uppdatera den inbyggda programvaran kan du försöka igen med en annan USB-enhet.

Frågor och svar

Felsökning

Knappen "Update" (uppdatera) är nedtonad: Kontrollera att filerna SMSO1120.FIR, SMMD1120.U88 och SMDS1120.up6 är sparade i USB-lagringsenhetens rotkatalog som de ska.

Meddelandet [This data is not compatible] (Dessa data är inte kompatibla) visas: USB-lagringsenheten kan vara defekt, eller så innehåller den inte rätt uppdateringsfiler. Radera de befintliga filerna från USB-lagringsenheten, eller använd en annan USB-lagringsenhet, och upprepa hela hämtnings- och uppdateringsprocessen.