Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • WH-1000XM4

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där hörlurarna inte kan parkopplas på en Windows-dator

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel när två Bluetooth-enheter ansluts samtidigt, då de anslutna enheterna upprepade gånger kopplas bort och ansluter igen
 • Förbättrar hörlurarnas allmänna prestanda

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen ”Sony | Headphones Connect” måste vara installerad
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 2.0.7 för WH-1000XM4

Filversion

 • Version 2.0.7

Utgivningsdatum

 • 05-11-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Kontrollera den inbyggda programvaruversionen på följande sätt:

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut hörlurarna till appen ”Sony | Headphones Connect”.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.

  OBS! Vilken enhet som visas på skärmen beror på vilken enhet som är ansluten.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta versionen av inbyggd programvara.

Viktigt meddelande

 • Ladda inte batteriet och stäng inte av hörlurarna när du hämtar uppdateringar, överför data eller uppdaterar. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara.
 • Utför inte uppdateringen på en plats där Wi-Fi-signalen inte är robust, t.ex. på tåg eller på platser med svag Wi-Fi-signal, eller i närheten av en mikrovågsugn, trådlös telefon eller någon annan enhet som använder radiofrekvensbandet 2,4 GHz.
 • Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och hörlurarna) är fulladdade.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android eller iOS-enhet innan du startar uppdateringen.
 • Välj inställningen ”Do not turn off” (Stäng inte av) i funktionen för automatisk avstängning i appen ”Sony | Headphones Connect” om du genomför uppdateringen när du har tagit av dig hörlurarna. Om du väljer ”Off when headphones are taken off” (Av när hörlurarna tas av) stängs hörlurarna av automatiskt efter cirka 15 minuter och då avbryts även överföringen av uppdateringsfilen. I så fall återupptas dataöverföringen nästa gång du sätter på hörlurarna och Bluetooth ansluts igen. Om du ändrar inställningarna för den här uppdateringen kan du återställa inställningarna när uppdateringen är klar.

Innan du uppdaterar

 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Uppdateringen tar cirka 40 minuter att genomföra. Filstorleken är cirka 4,0 MB.
 • Har du en iOS-enhet måste du stänga av Google Assistant innan du uppdaterar.
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:

 • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut hörlurarna till appen ”Sony | Headphones Connect”.
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen tidigare väljer du hörlurarna.
 3. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats.
 4. Om uppdateringen är tillämplig visas ”Headphone update is available” (hörlursuppdatering tillgänglig) och du kan trycka på ”More Info” (mer information).
 5. Kontrollera att ”Version 2.0.7” visas och tryck på OK så startas uppdateringen.
 6. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
  OBS! När meddelandet [Bluetooth Pairing Request] (Bluetooth-kopplingsbegäran) visas trycker du på ”Pair” (parkoppla). Uppdateringen fortsätter. (Endast för iOS-enheter)
 7. Överföringen startar. Nästa skärm visas automatiskt när hämtningen är slutförd.
 8. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd. Det tar ungefär en minut.
  OBS! Ladda inte batteriet och stäng inte av hörlurarna när du hämtar uppdateringar, överför data eller uppdaterar. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara. Om ett bortkopplingsmeddelande visas väntar du tills den ansluts igen automatiskt.
 9. När uppdateringen är slutförd trycker du på "OK".
  OBS! Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen har uppdaterats i nästa steg.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om versionsnumret för den inbyggda programvaran är 2.0.7 är uppgraderingen klar.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på "OK".
 2. Starta om hörlurarna (stäng av och slå sedan på strömmen).
 3. Starta sedan om ”Sony | Headphones Connect” och kör uppdateringen igen.

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen som visas är 2.0.7 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera programversionen via inställningen i appen ”Sony | Headphones Connect”. Information om hur du kontrollerar versionen finns under "Check the firmware version" (kontrollera version av inbyggd programvara) på den här sidan.