Tillämpliga modeller

Den här informationen gäller följande AV-mottagare:

 • STR-DN1080
VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Ger stöd för Inbyggd Chromecast för ljud versionv1.36
  • Förbättrar Inbyggd Chromecast för ljudanslutning

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdade ett problem med inställningen för autokalibrering
 • Lägger till stöd för eARC-funktionen.
  Obs!
  • eARC är en ny standardiserad HDMI 2.1-funktion som lägger till stöd för de senaste ljudformaten, förutom de ljudformat som stöds av den befintliga Audio Return Channel-funktionen (ARC).
  • Med eARC-funktionen kan du njuta av ljudinnehåll som Dolby Atmos - Dolby TrueHD och DTS:X eller flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan överföras med ARC-funktionen
 • Förbättrad systemstabilitet
 • Möjliggör Dolby Vision-vidaresändning
 • Möjliggör flerrumsfunktion för gruppsynkronisering
 • Möjliggör underhåll för ”Spotify Connect” inom en snar framtid
 • Stöd för Spotify-uppspelning med Chromecast inbyggt (Spotify Cast)
  • Funktionen blir tillgänglig när Google börjar tillhandahålla tjänsten
  • Den här programvaruuppdateringen påverkar inte Spotify Connect-funktionen, som fortsätter att vara tillgänglig

Filinformation

Namn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version M41.R.0516 för STR-DN1080

zip-filens namn

 • UPDATE_M41R0516.zip

Filversion

 • Version M41.R.0516

Filstorlek

 • 230 MB (241 574 801 byte)

Utgivningsdatum

 • 20-10-2020

Förberedelser

Det kan hända att den fasta programvaran redan är uppdaterad, framför allt om du har en ny AV-mottagare.Om versionsnumret är M41.R.0516 eller senare, behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker, är det enkelt att kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som AV-mottagaren är ansluten till. Om mottagaren är ansluten till uttaget HDMI2 2, ska du alltså välja HDMI2 2 som ingång.
 2. Slå på AV-mottagaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. Tryck på HOME på fjärrkontrollen, välj [Setup] → [System Settings] → [System Information] (Inställning → Systeminställningar → Systeminformation) med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen, och tryck sedan på ENTER.
 5. Versionsnumret för den fasta programvaran visas på tv-skärmen:
  "Software Version M41.R.0516" – om versionsnumret är M41.R.0516 eller senare, har du redan den senaste versionen av den fasta programvaran.

Det finns två enkla metoder att uppdatera den fasta programvaran i AV-mottagaren.

Du behöver:Varför välja det här sättet?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En aktiv Internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
 • En kompatibel tv
Vi rekommenderar det här sättet eftersom det är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • En dator
 • En USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran på det här sättet om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatering av AV-mottagaren via internet

Vi rekommenderar denna metod, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar normalt cirka 15–60minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från Internet till AV-mottagaren.

Du behöver:

 • En aktiv Internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
 • En kompatibel tv

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som AV-mottagaren är ansluten till. (Om mottagaren är ansluten till HDMI 2-uttaget, ska du välja HDMI 2 som ingång.)
 2. Anslut AV-mottagaren till Internetkällan via en Ethernet-kabel eller trådlös anslutning via router.
 3. Slå på AV-mottagaren.

Hämta uppdateringen:

 1. Öppna menyn [Home] (Start), välj [Setup] → [System Settings] → [Software Update] → [Update via Internet] (Inställning → Systeminställningar → Programuppdatering → Uppdatera via Internet) med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen, och tryck sedan på ENTER.
 2. Följande meddelande visas på tv-skärmen: A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (En ny programvaruversion har identifierats i nätverket. Vill du uppdatera programvaran?). Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 3. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516] (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version M41.R.XXXX Ny version MM41.R.0516.) Välj Start med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Uppdateringen startar.
 5. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (När uppdateringen startar visas ”UPDATING” på mottagarens display. Uppdateringen tar upp till 60 minuter. När uppdateringen är klar visas ”COMPLETE” på mottagarens display och mottagaren startas om automatiskt. Koppla inte från nätsladden medan uppdateringen pågår.). Det tar cirka fem minuter att starta uppdateringen efter att programvaran har hämtats. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 6. Texten UPDATING visas i teckenfönstret medan uppdateringen pågår.
 7. Uppdateringen av den fasta programvaran är klar när texten "COMPLETE" visas i teckenfönstret.
  Obs! Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 8. När uppgraderingen är klar startas AV-mottagaren om automatiskt.
 9. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M41.R.0516, har uppdateringen av den fasta programvaran lyckats.

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den fasta programvaran för AV-mottagaren via Internet.

 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update failed. Anslut USB-minnet som innehåller uppdateringsfilerna eller anslut till nätverket och försök igen. If the update continues to fail, please contact the customer service center] (Uppdateringen misslyckades. Anslut USB-minnet där uppdateringsfilerna är lagrade och försök igen. Kontakta kundtjänst om uppdateringen misslyckas igen.)
  1. Routern och alla enheter som är anslutna mellan AV-mottagaren och routern är påslagna.
  2. Rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan AV-mottagaren och routern.
  3. Alla kablar mellan AV-mottagaren och routern är ordentligt anslutna.
  4. Utför uppdateringsproceduren igen.

  Pröva proceduren "Uppdatera via USB-minne" om du inte kan utföra programuppdateringen.

 • När proceduren "Uppdatera via Internet" har startat, visas meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %), men förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras inte.
  Beroende på nätverksanslutningen kan proceduren "Uppdatera via Internet" ta lång tid (upp till 60 minuter). Det är därför meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) visas och förloppsindikatorn i teckenfönstret inte ändras under lång tid.

 • När du kör proceduren "Uppdatera via Internet", visas följande meddelande på tv-skärmen: [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Ingen kommunikation med servern. Försök igen senare.), och det går inte att utföra uppdateringen av den fasta programvaran.
  • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  • Kontrollera i nätverksinställningarna om AV-mottagaren har en egen IP-adress. (Om du använder proxyserver ska du skriva proxyserverns IP-adress, inte dess värdnamn, i fältet Proxy Server.)
  • Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på AV-mottagaren och pröva att uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 90 minuter och är inte klar än.
  Om AV-mottagaren är ansluten till nätverket via trådlös anslutning, kan du pröva att ansluta den via kabel i stället. Utför sedan uppdateringsproceduren igen.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera mottagaren enligt proceduren "Uppdatera via USB-minne".
 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning).
  Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till AV-mottagaren.
 • Meddelandet [Already Updated] (Uppdatering klar) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den fasta programvaran som är installerad i AV-mottagaren är den senaste versionen.

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via Internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till AV-mottagaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem:

 • Windows 10 / 8.1 / 7
 • Mac OS X

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.

Hämta uppdateringsfilen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen UPDATE_M41R0516.zip till datorn och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (Egenskaper). Kontrollera att filstorleken är 230 MB (241,574,801 byte).

Spara på USB-minne:

 1. Extrahera filen till datorn:
  • För Mac OS X: Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen UPDATE_M41R0516.zip. – Den extraherade mappen kallas ”UPDATE” (uppdatering)
  • För Windows 10/8.1/7:
   a. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATE_M41R0516.zip. Klicka sedan på ”Extract All” (extrahera alla).
   b. I fönstret ”Extract Compressed (Zipped) Folders” (komprimerade mappar) klickar du på ”Extract” (extrahera)
   c. En ny mapp skapas som kallas ”UPDATE” (uppdatering).
 2. Kontrollera att följande fyra filer finns i mappen UPDATE: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN och MSB41-FW_MB.ID
 3. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
  • För Mac OS X-operativsystem:
   Dra och släpp uppdateringsmappen till USB-enhetens rotmapp.
  • För Windows®-operativsystem:
   1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen UPDATE.
   2. Klicka på Send To... (Skicka till).
   3. Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (till exempel Flyttbar disk E:).
   4. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.

Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

Överföra uppdateringen till AV-mottagaren

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen.

Förbereda utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som AV-mottagaren är ansluten till. (Om mottagaren är ansluten till HDMI 2-uttaget, väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Slå på AV-mottagaren.
 3. Kontrollera att inga andra USB-enheter är anslutna till AV-mottagaren. Koppla i så fall bort dem från mottagaren.

Överför uppdateringen:

 1. Anslut USB-lagringsenheten där uppdateringsfilen finns till USB-porten på AV-mottagarens frontpanel.
 2. Öppna menyn [Home] (Start), välj [Setup] → [System Settings] → [Software Update] → [Update via USB Memory] (Inställning → Systeminställningar → Programuppdatering → Uppdatera via USB-minne) med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen, och tryck sedan på ENTER.
 3. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (Uppdateringsfiler har påträffats i USB-minnet. Vill du uppdatera programvara? Aktuell version M41.R.XXXX Ny version M41.R.0516.) Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [When update starts, "UPDATING" will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, "COMPLETE" will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process.] (När uppdateringen startar visas ”UPDATING” på mottagarens display. Uppdateringen tar upp till 60 minuter. När uppdateringen är klar visas ”COMPLETE” på mottagarens display och mottagaren startas om automatiskt. Koppla inte från nätsladden medan uppdateringen pågår.). Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 5. Uppdateringen startar.
 6. Texten UPDATING visas i teckenfönstret medan uppdateringen pågår.
 7. Uppdateringen av den fasta programvaran är klar när texten "COMPLETE" visas i teckenfönstret.
  Obs! Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 8. Mottagaren stängs av automatiskt när uppdateringen är klar. Använd inte mottagaren och stäng inte av den förrän uppdateringen är klar.
 9. Koppla bort USB-enheten från AV-mottagaren och slå på mottagaren.
 10. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M41.R.0516, har uppdateringen av den fasta programvaran lyckats.

Felsökning

Vad du ska göra om du får problem med att uppdatera den fasta programvaran i AV-mottagaren med en dator och skiva.

 • UPDATE och "ERROR" visas omväxlande i teckenfönstret på mottagaren.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätströmskabeln.
  2. Slå på AV-mottagaren.
  3. Utför proceduren "Uppdatera via USB-minne".

 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på strömmen till AV-mottagaren och följ proceduren "Uppdatera via USB-minne" igen.

 • Det går inte att extrahera uppdateringsfilen UPDATE_M41R0516.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 90 minuter och är inte klar än.
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på AV-mottagaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.