Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-ST5000

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Ger stöd för Inbyggd Chromecast för ljud i version 1.36
  • Förbättrar Inbyggd Chromecast för ljudanslutning

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrad anslutning med trådlös subwoofer
 • Lägger till stöd för eARC-funktionen
  Obs!
  • eARC är en ny standardiserad HDMI 2.1-funktion som lägger till stöd för de senaste ljudformaten, förutom de ljudformat som stöds av den befintliga Audio Return Channel-funktionen (ARC).
  • Med eARC-funktionen kan du njuta av ljudinnehåll som Dolby Atmos - Dolby TrueHD och DTS:X eller flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan överföras med ARC-funktionen
 • Stream Information (Strömningsinformation) visas på huvudskärmen
 • Förbättrade anslutningsmöjligheter med andra tv-tillverkare
 • Möjliggör uppslukande DTS-ljudformat; DTS: X, inklusive DTS-HD Master Audio och digitalt DTS-surroundljud
 • Möjliggör Dolby Vision-vidaresändning
 • Möjliggör flerrumsfunktion för gruppsynkronisering
 • Möjliggör underhåll för ”Spotify Connect” inom en snar framtid

Filinformation

Filnamn

 • Fast programvara till version M40.R.0516 för hemmabio

Filversion

 • M40.R.0516

Filstorlek

 • 228 MB (240 115 972 byte)

Utgivningsdatum

 • 20-10-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är M40.R.0516 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren är ansluten till uttaget HDMI2 ska du alltså välja HDMI2 som ingång.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. På startskärmen väljer du [Setup] (inställningar) → [System Settings] (systeminställningar) med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på ENTER.
 5. Markera System Information på skärmen och tryck på ENTER
 6. Versionsnumret för den fasta programvaran visas på tv-skärmen:
  Programvaruversion M40.R.0516 – om versionsnumret är M40.R.0516 eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada din soundbar
 • Stäng inte av soundbaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna.
 • Koppla inte från nätsladden eller nätverkskabeln (LAN) medan hämtningen och uppdateringen pågår.
 • Koppla inte från nätsladden innan uppdateringen är klar. Anläggningen kan upphöra att fungera.

Det finns två enkla metoder att uppdatera den fasta programvaran i soundbaren.

Du behöverVarför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • För att säkerställa att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den fasta programvaran.
USB-lagringsenhet
 • Dator
 • USB-lagringsenhet
Uppdatera den fasta programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera soundbaren via Internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till soundbaren.

Du behöver:

 • En Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • För att säkerställa att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
  • en kompatibel tv

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Anslut soundbaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på soundbaren.
  Obs! Ibland kan meddelandet "Filen är skadad" visas, men du kan gå vidare till nästa steg.
 4. Tryck på [HOME] på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. På menyn[Home] (hem) använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja [Setup] (inställning) → [Software Update] (programvaruuppdatering) → [Update via Internet] (uppdatera via internet) och trycker sedan på [Enter].
 2. Följande meddelande visas på tv-skärmen: A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (En ny programvaruversion hittades på nätverket. Vill du uppdatera programvaran?). Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 3. Det tar cirka fem minuter att uppdatera när programvaran har hämtats.
 4. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M40.R.xxxx New version M40.R.0516] visas på tv-skärmen. Välj [Start] (starta) med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 5. Då startar uppdateringen.
 6. Meddelandet [Update Caution] (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 7. Under uppdateringen visas meddelandet ["UPDT"] på frontpanelens display.
 8. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när texten [DONE] (klar) visas på frontpanelens display. Stäng inte av soundbaren eller koppla från den från strömmen medan den uppdateras.
 9. Soundbaren startas automatiskt om när uppgraderingen är klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M40.R.0516 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för soundbaren via internet.

 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update continues to fail, please contact the customer service center] (Uppdateringen misslyckades. Anslut USB-minnet där uppdateringsfilerna är lagrade och försök igen. Kontakta kundtjänst om uppdateringen misslyckas igen.)
  1. Routern och alla enheter som är anslutna mellan soundbaren och routern är påslagna.
  2. Rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan soundbaren och routern.
  3. Alla kablar mellan soundbaren och routern är ordentligt anslutna.
  4. Pröva att uppdatera igen.

  Pröva proceduren "Uppdatera via USB-minne" om du inte kan utföra programuppdateringen.

 • När proceduren "Uppdatera via Internet" har startat, visas meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) på tv-skärmen men förloppsindikatorn på displayen har inte ändrats.
  Beroende på nätverksanslutning kan processen Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Det är därför meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) visas och förloppsindikatorn i teckenfönstret inte ändras under lång tid.

 • När du kör proceduren "Uppdatera via Internet", visas följande meddelande på tv-skärmen: [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Ingen kommunikation med servern. Försök igen senare.), och det går inte att utföra uppdateringen av den fasta programvaran.
  • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  • Kontrollera att du har bekräftat om soundbaren har en egen IP-adress i nätverksinställningarna. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i stället för värdnamnet i fältet Proxy Server.)
  • Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på soundbaren och försök uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  Om soundbaren är ansluten trådlöst till nätverket kan du försöka ansluta en kabel till nätverket och försök utföra proceduren igen.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera mottagaren enligt proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.
 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning).
  Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till soudbaren.
 • Meddelandet [Already Updated] (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den inbyggda programvaran som är installerad på soundbaren är den senaste versionen.

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till ett USB-minne och överför den sedan till soundbaren.

Förberedelser inför uppdatering av fast programvara

Innan du hämtar den fasta programvaran, ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-enheten.

Operativsystem

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen UPDATE_M40R0516.zip till datorn – och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (Egenskaper). Kontrollera att storleken är 228 MB 240 115 972 bytes.
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Packa upp uppdateringsfilen från UPDATE_M40R0516.zipfilen.
  • För Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen UPDATE_M40R0516.zip.
   2. En ny mapp skapas som kallas ”UPDATE” (uppdatering).
  • För Microsoft® Windows® 10/8.1/7:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATE_M40R0516.zip. Klicka sedan på ”Extract All” (extrahera alla).
    Obs! För Windows® 8.1 och Windows® 10 med standardinställningar för Internet Explorer® sparas filen i mappen Downloads (hämtade filer). För att hitta mappen med hämtade filer klickar du på ”Desktop” (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Utforskaren i Windows för att hitta den hämtade filen.
   2. I fönstret ”Extract Compressed (Zipped) Folders” (extrahera komprimerade mappar) klickar du på ”Extract” (extrahera).
   3. En ny mapp skapas som kallas ”UPDATE” (uppdatering).
    Obs! Fyra filer extraheras: MSB40-FW.BIN och MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN, och MSB40FW_MB.ID.
 2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
 3. Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
  • För Mac OS X®-operativsystem:
   1. Dra och släpp uppdateringsmappen till USB-enhetens rotmapp
  • För Windows®-operativsystem:
    Gå till platsen där mappen skapades och högerklicka på uppdateringsmappen.
   1. På menyn klickar du på Send To... (skicka till ...) och sedan klickar du på den disk som representerar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
   2. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om mappen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om mappens namn ändras.
 4. Efter att ha kopierat uppdateringsmappen kopplar du bort USB-enheten från datorn
Överför uppdateringen till anläggningen

Se till att utrustningen är klar innan du överför uppdateringen till din soundbar.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas
 4. Sätt i USB-enheten med de fyra filerna
Överför uppdateringen:
 1. På startskärmen väljer du [Setup] (inställningar) → [Software Update] (programvaruuppdatering) med pilknapparna på fjärrkontrollen och sedan trycker du på ENTER
 2. Välj "Update via USB Memory" (uppdatera med USB-minne) med pilknapparna och tryck sedan på ENTER
 3. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M21.R.xxxx New version M21.R.0174. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.] (Uppdateringsfiler har påträffats i USB-minnet. Vill du uppdatera programvara? Aktuell version M29.R.xxxx Ny version M29.R.0243.) Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Meddelandet [Update Caution] (Uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 5. Uppdateringen startar.
 6. Texten "UPDT" visas på frontpanelen medan uppdateringen pågår.
 7. Uppdateringen av den fasta programvaran är klar när texten "DONE" visas på frontpanelen. Soundbaren startas om automatiskt.
  Obs! Koppla inte bort nätsladden när uppdateringen pågår.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M40.R.0516 har den inbyggda programvaran uppdaterats

Felsökning

Om du får problem med att uppdatera soundbarens fasta programvara med en dator och ett USB-minne.

 • Texten UPDT (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätströmskabeln.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Utför proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.

 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick
  Slå på soundbaren och upprepa proceduren för uppdatering via USB.

 • Det går inte att extrahera uppdateringsfilen UPDATE_M40R0516.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och är inte klar än
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.