Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Gör att DSEE HX och Equalizer fungerar samtidigt
  Obs! Du måste aktivera rätt inställningar i appen Sony | Headphones Connect för att kunna använda både DSEE HX och Equalizer
 • Åtgärdar ett fel där volymjusteringsfältet oavsiktligt visas
 • Åtgärdar ett fel där volymåtgärderna inte tillämpas korrekt när musiken är pausad

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
  OBS! Om du använder iOS 13.1 ska du utföra uppdateringen med iOS 13.2 eller senare.
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av Sony | Headphones Connect måste installeras.
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 2.0.2 för WI-1000XM2/WH-H910N

Filversion

 • Version 2.0.2

Utgivningsdatum

 • 30-09-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om den inbyggda programvaran är version 2.0.2 eller senare behöver du inte genomföra uppdateringen.
Om du osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut hörlurarna till appen ”Sony | Headphones Connect”.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.

  *Vilken enhet som visas på skärmen beror på vilken enhet som är ansluten.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta versionen av inbyggd programvara.

Viktigt meddelande

 • Ladda INTE batteriet och stäng INTE av hörlurarna medan du hämtar/överför data eller uppdaterar dem. Det kan leda till att hörlurarna blir obrukbara.
 • Stäng INTE av enheten

  Tryck INTE på strömknappen på "Sony | Headphones Connect".

 • Uppdatera INTE på en plats där Wi-Fi-signalen inte är pålitlig, till exempel
  – på ett tåg eller plats med trög Wi-Fi-signal
  – nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra enheter som använder frekvensbandet 2,4 GHz.
 • Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och hörlurarna) är fulladdade.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppdaterar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • För Android-enheter tar uppdateringen ungefär 30 minuter. Filstorleken är cirka 994 kB (WI-1000XM2), 984 kB (WH-H910N).
  För iOS-enheter tar uppdateringen ungefär 30 minuter. Filstorleken är cirka 994 kB (WI-1000XM2), 984 kB (WH-H910N).
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.
 • Ställ in funktionen ”Automatic Power Off” (Automatisk avstängning) (funktion som stänger av hörlurarna när du inte har dem på dig) som du hittar på ”Sony | Headphones Connect” på ”Do not turn off” (Stäng inte av) när du uppdaterar och inte har på dig hörlurarna.
  *Om inställningarna har ändrats för uppdateringen måste du se till att återställa inställningarna till de tidigare inställningarna efter att uppdateringen är klar.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna.
  • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
  • Överför data från iOS-enheten eller Android-enheten till hörlurarna. (Du kan använda hörlurarna som vanligt medan dataöverföringen pågår i bakgrunden, men du kan inte använda Google Assistant under överföringen.)
  • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:
 • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut hörlurarna via programmet "Sony | Headphones Connect".
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen tidigare väljer du hörlurarna.
  • När funktionen "Automatic download of software" (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad på "Sony | Headphones Connect" (fabriksinställningen), sker hämtning och överföring av den uppdaterade programvaran automatiskt.
   Gå till steg 6.
  • Om du avaktiverar inställningen Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara), startar hämtning och överföring av den uppdaterade programvaran inte automatiskt.
   Gå till steg 4 för att slutföra processen.
 3. När en anslutning har upprättats, en uppdatering är tillgänglig och meddelandet "The latest headphones software is available" (senaste hörlursprogramvaran tillgänglig) visas på skärmen trycker du på "More info" (mer info).
 4. På skärmen "Update Software” (uppdatera programvara) ska du kontrollera att "Version 2.0.2" visas och sedan trycka på "START".

  OBS! Gör ingenting om meddelandet "Switching software transfer destination…" (ändrar överföringsplats) visas. Efter några sekunder visas föregående fönster igen.
 5. På skärmen "Update the headphones software" (uppdatera hörlurarnas programvara) trycker du på "More info" (mer info).
 6. På skärmen "Update Software" (uppdatera programvara) trycker du på "START".
 7. Uppdateringen startas och tar några minuter att genomföra.
  skärm för förlopp
  OBS! Under uppdateringen stängs hörlurarna av och slås sedan på och återansluter automatiskt med Android- eller iOS-enheten via Bluetooth för att slutföra uppdateringen.
 8. När uppdateringen är slutförd, tryck på ”OK”.

  OBS! Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen som visas är 2.0.2. Om så är fallet har uppdateringen av den inbyggda programvaran slutförts. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).
Om den version av den inbyggda programvaran som visas är 2.0.2 är uppgraderingen klar.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på ”OK”.
 2. Starta om hörlurarna (stäng av och slå sedan på strömmen).
 3. Starta sedan om ”Sony | Headphones Connect” och gör uppdateringen igen

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen som visas är 2.0.2 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera ”Version” via inställningen i appen ”Sony | Headphones Connect”. Information om hur du kontrollerar versionen finns under ”Check the firmware version” (kontrollera version av inbyggd programvara) på den här sidan.