Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • WF-1000XM3

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Gör att DSEE HX och Equalizer fungerar samtidigt
  Obs! Du måste aktivera rätt inställningar i appen Sony | Headphones Connect för att kunna använda både DSEE HX och Equalizer

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Åtgärdar ett fel där volymåtgärderna inte tillämpas korrekt när musiken är pausad, även när åtgärderna görs från din smartphone
 • Åtgärdar ett fel där volymjusteringsfältet visas oavsiktligt på vissa smartphones
 • Förbättrade allmänna prestanda
 • Förbättrar kvaliteten på handsfreesamtal
 • Lägger till stöd för Amazon Alexa
 • Lägger till funktionen att justera volymen med beröringssensorn på hörlurarna
 • Lägger till funktionen att kontrollera batterinivån på laddningsfodralet med appen Sony | Headphones Connect
 • Förbättrar iOS-anslutningen
 • Förbättrar andra funktioner
 • Förbättrar anslutningsmöjligheterna med Windows 10, åtgärdar ett problem för vissa specifika versioner av Windows 10, ljud som inte spelas upp efter parkoppling med Bluetooth
 • Allmänna prestanda- och stabilitetsförbättringar

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
  OBS! Om du använder iOS 13.1 ska du utföra uppdateringen med iOS 13.2 eller senare.
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen ”Sony | Headphones Connect” måste vara installerad
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 3.0.0 för WF-1000XM3

Filversion

 • Version 3.0.0

Utgivningsdatum

 • 30-09-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Uppdateringen är inte nödvändig om den inbyggda programvaran i din WF-1000XM3-enhet är version 3.0.0 eller senare.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut WF-1000XM3 till appen Sony | Headphones Connect.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta versionen av den inbyggda programvaran för WF-1000XM3.

Viktigt meddelande

 • Sätt INTE i huvudenheten i batteriladdaren och stäng INTE av enheten när data/uppdateringar hämtas/överförs. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara.
 • När du gör programvaruuppdateringen kan funktionen som är tilldelad beröringssensor ändras. Om det händer använder du ”Sony | Headphones Connect” för att tilldela beröringssensorn funktionen igen.
 • STÄNG INTE AV

  Tryck INTE på(strömbrytaren).

  Om du försöker uppdatera WF-1000XM3 som du inte sätter i öronen bör du ändra inställningen Automatic Power Off (automatisk avstängning).
  Om den är inställd på "Av när hörlurarna tas av", stängs WF-1000XM3 automatiskt av 5 minuter senare och skjuter upp uppdateringsfilens dataöverföring. När du sedan slår på WF-1000XM3 och återansluter till Bluetooth, startas den uppskjutna dataöverföringen om.


  OBS! Om du har ändrat inställningen ställer du in den på ”Off when headphones are taken off” (Av när hörlurarna tas av) när uppdateringen är klar.

 • Uppdatera INTE på en plats där Wi-Fi-signalen inte är pålitlig, till exempel
  – på ett tåg eller plats med trög Wi-Fi-signal
  – nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra enheter som använder frekvensbandet 2,4 GHz.
 • Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och WF-1000XM3) är fulladdade.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppgraderar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • För Android-enheter tar uppdateringen ungefär 30 minuter. (Filstorleken är cirka 998 KB)
  För iOS-enheter tar uppdateringen ungefär 30 minuter. (Filstorleken är cirka 998 KB)
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna: men om Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad (fabriksinställning) på Sony | Headphones Connect startar hämtningen och överföringen av programuppdateringar automatiskt.
  • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
  • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna. (Du kan använda WF-1000XM3 som vanligt när överföringen pågår i bakgrunden, men du kan inte använda Google Assistant.)
  • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:
 • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut hörlurarna via programmet "Sony | Headphones Connect".
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen tidigare väljer du hörlurarna.
  OBS! Se till att både vänster och höger sida av hörlurarna visar att de är anslutna.
  • När funktionen "Automatic download of software" (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad på "Sony | Headphones Connect" (fabriksinställningen), sker hämtning och överföring av den uppdaterade programvaran automatiskt.
   Gå till steg 6.
  • Om du avaktiverar inställningen Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara), startar hämtning och överföring av den uppdaterade programvaran inte automatiskt.
   Gå till steg 4 för att slutföra processen.
 3. När en anslutning har upprättats, en uppdatering är tillgänglig och meddelandet "The latest headphones software is available" (senaste hörlursprogramvaran tillgänglig) visas på skärmen trycker du på "More info" (mer info).
 4. På skärmen "Update Software” (uppdatera programvara) ska du kontrollera att "Version 3.0.0" visas och sedan trycka på "START".

  OBS! Gör ingenting om meddelandet "Switching software transfer destination…" (ändrar överföringsplats) visas. Efter några sekunder visas föregående fönster igen.
 5. På skärmen "Update the headphones software" (uppdatera hörlurarnas programvara) trycker du på "More info" (mer info).

  OBS! Om skärmen inte visas är "Auto Power Off Function" (funktionen för automatisk avstängning) avstängd.
  Ändra "Auto Power Off Function" (funktionen för automatisk avstängning) till "Do not turn off" (stäng inte av).
 6. På skärmen "Update Software" (uppdatera programvara) trycker du på "START".
 7. Uppdateringen startas och tar några minuter att genomföra.
  Sätt INTE i huvudenheten i batteriladdaren vid uppdatering. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara.
  skärm för förlopp
  OBS! Under uppdateringen stängs hörlurarna av och slås sedan på och återansluter automatiskt med Android- eller iOS-enheten via Bluetooth för att slutföra uppdateringen.
 8. När uppdateringen är slutförd, tryck på ”OK”.

  OBS! Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen som visas är 3.0.0. Om så är fallet har uppdateringen av den inbyggda programvaran slutförts. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).
Om den version av den inbyggda programvaran som visas är 3.0.0 är uppgraderingen klar.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på ”OK”.
 2. Starta om (sätt i hörlurarna i fodralet och ta ut dem igen) WF-1000XM3.
 3. Starta sedan om ”Sony | Headphones Connect” och gör uppdateringen igen

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen som visas är 3.0.0 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera ”Version” via inställningen i appen ”Sony | Headphones Connect”. Information om hur du kontrollerar versionen finns under ”Check the firmware version” (kontrollera version av inbyggd programvara) på den här sidan.