Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan ILCE-6600-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.1.10 (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-6600

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • LA-EA5-monteringsadaptern har stöd för alla monteringsadaptrar med A-fattning (säljs separat)
  • LA-EA5-monteringsadaptern med A-fattning har stöd för alla objektiv med A-fattning
  • Fullt stöd finns för AF med fasdetektion för fokusytan och funktionerna AF och kontinuerlig bildtagning i hög hastighet
  • AF med fasdetektion för fokusytan med bred täckning
  • AF-funktioner baserade på motivigenkänning, inklusive ögonautofokus i realtid (människa, djur) och realtidsspårning
  • AF/AE-spårning vid kontinuerlig bildtagning upp till 11 bilder/s
  Obs!
  • STF-objektiv kan endast ställas in manuellt
  • Telekonvertrar kan inte användas med monteringsadaptrar med A-fattning
  • Autofokus är inte tillgänglig under filminspelning om du använder en LA-EA5-monteringsadapter med A-fattning
  • När det gäller AE-spårning fixeras bländaren på den första bilden medan slutartid och ISO används till inställning av exponering
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet
I hjälpguiden hittar du information om de nya funktionerna.

Filinformation

Filnamn

 • ILCE-6600-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.1.10 (Mac)

Filversion

 • 1.10

Filstorlek

 • 318.3 MB (318,334,927 byte)

Utgivningsdatum

 • 03-09-2020

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är Ver.1.10 behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu → Setup [6] → Version (Meny > Inställning [6] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Systemprogramvarans versionsnummer

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

Datormaskinvara

Systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Enhetens strömkälla.
  Fulladdat laddningsbart batteri NP-FZ100.
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är Batterikraftsnivå (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabel som medföljer enheten
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat, laddningsbart batteri (NP-FZ100).
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 15 minuter. Låt inte datorn gå ner i viloläge under denna tid.
  Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (Om uppdatering av systemprogramvara) på menyn System Software Updater. Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på [Download/Hämta].
 2. Filen [Update_ILCE6600V110.dmg] hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_ILCE6600V110.dmg]. Anslut inte kameran i det här läget.
  Obs! Om kameran är ansluten till datorn tar du bort den innan proceduren utförs.
 3. [Update_ILCE6600V110] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen [UpdateSetting Tool]. UpdateSetting Tool
 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
  Ange användarnamn och lösenord

  När meddelandet från systemet visas ser du skärmen för säkerhet och sekretess.
  • Om följande meddelande visas innan Säkerhet och sekretess visas trycker du på [OK].
   Tryck på knappen OK
  • Öppna fliken General (allmänt) på skärmen för säkerhet och sekretess och tillåt läsning av systemprogramvara från Sony Corporation.
   Skärmen för Säkerhet och sekretess
   Obs! Om du tidigare har godkänt detta visas inte skärmen för säkerhet och sekretess.
  • Om du blir uppmanad att starta om när du trycker på knappen [Allow] (Tillåt) måste du starta om uppdateringen från början.
  • Om skärmen för säkerhet och sekretess inte försvinner kan du stänga det.
  • Om knappen [Allow] (Tillåt) inte visas ansluter du till Internet och försöker igen från början, med steg 1: Starta uppdateringsprogrammet.
  • Om både meddelandet som visas och skärmen för säkerhet och sekretess inte försvinner kan du stänga båda genom att trycka på [OK].
   Skärmen för Blockerat systemtillägg
 6. Anslut kameran till datorn.
  • En dialogruta för USB-anslutning visas.
   Anslut enheten till datorn med USB-kabeln
  • Anslut kameran till datorn med USB-kabeln (medföljer). ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
   Obs! Om du anslöt USB-kabeln innan dialogrutan med instruktioner om att göra detta visades kopplar du bort USB-kabeln och börjar om från Steg 1. Starta uppdateringsprogrammet.
  • Klicka på [OK]. Om meddelandet visas stänger du det genom att trycka på [OK].
   Tryck på knappen OK
   Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 7. Uppdateringen av systemprogramvaran startas.
  Uppdateringsprogram för systemprogramvara
  Obs! Om inte uppdateringsprogrammet startas dubbelklickar du på [System Software Updater] (uppdatering av systemprogramvara) i mappen [Update_ILCE6600V110] - [Resources] för att starta det.
 8. Starta kameran.
 9. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu → Setup [4] → USB Connection (Meny > Inställning [4] > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat. Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.
  Masslagring
 10. När du ansluter kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln visas "USB Mode" (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

  Ibland när kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn.
  Om detta händer tar du ut batteriet ur kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från ”2. Starta uppdateringsprogrammet.
 11. Klicka på [Nästa].
  Obs! Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen. Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 1.10 eller senare behövs ingen uppdatering. Om så är fallet kopplar du bort kameran från datorn, klickar på [Finish] (Slutför), stänger av kameran, tar ur batteriet, sätter i batteriet igen och sätter på kameran igen.

  Uppdatering krävs
  Aktuell version och uppdaterade versionsnummer

  Uppdatering krävs inte
  Uppdatering krävs inte
 12. Kameran återställs automatiskt.
  Kameran återställs automatiskt
  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 13. Starta uppdateringen.
  Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och en förloppsindikator visas.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  Obs! Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.
  Uppdatera förloppsindikator
 14. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 15. När LCD-skärmen visas igen klickar du på [Finish/Slutför] och kopplar bort USB-kabeln.
  Klicka på Finish (Slutför)

  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.
  Återställer data. Vänta...

Steg 2: Kontrollera versionsnumret för enhetens systemprogramvara.

 1. Välj Menu → Setup [6] → Version (Meny > Inställning [6] > Version) på kameran
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Uppdaterat versionsnummer av systemprogramvaran

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.