Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • ICD-TX800
VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där IC-inspelaren eller fjärrkontrollen inaktiveras efter användning av REC Remote på en enhet med iOS 13

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den fasta programvaran är kompatibel med de vanligaste versionerna av Microsoft Windows:
VIKTIGT! Stöds inte av andra operativsystem än de som listas nedan.

Måldatormiljö

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Filinformation

Filnamn

 • ICD-TX800_V101.exe

Filversion

 • 1.01

Filstorlek

 • 12,2 MB

Utgivningsdatum

 • 06-08-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

ICD-TX800 med en inbyggd programvaruversion tidigare än 1.01. Om enhetens version av inbyggd programvara redan är 1.01 behöver inget uppdatering utföras.

Så här kontrollerar du modell och version av inbyggd programvara

Kontrollera modell och version av inbyggd programvara genom stegen nedan.

 • Håll in knappen BACK/HOME på fjärrkontrollen tills menyn Home (Hem) visas
 • Välj Settings → Common Settings → System Information

Kontrollera modellnumret och programvaruversionen.

Hämta

Viktig information

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version
 • Säkerhetskopiera alla data från enheten till datorn i förväg, eftersom data kan gå förlorade vid uppdateringen eftersom de ligger kvar på enheten. Vi kan inte garantera om spår eller data skadas eller raderas av uppdateringen
 • Under uppdateringen måste det finnas cirka 40 MB ledigt utrymme på enheten. Kontrollera utrymmet genom att följa stegen nedan.
 • När du hämtar programmet och uppdaterar programvaran loggar du in på datorn med administratörsnamnet eller med ett namn som tillhör administratören.
 • Om fönstret [User Account Control] visas bekräftar du innehållet i fönstret och klickar sedan på [Yes/Ja].

Installera

Information

Uppdateringsprocedur
 1. Starta om IC-inspelaren. (Skjut Hold/Power-reglaget mot läget ”Power” och håll kvar det där i åtta sekunder.)
 2. Hämtningen av uppdateringen startas när du klickar på knappen Download (Hämta).
 3. Anslut IC-inspelaren till datorn via en USB-port när hämtningen är klar.
 4. Stäng alla program som körs på datorn.
 5. Dubbelklicka på den sparade filen och följ anvisningarna som visas.
  ANMÄRKNINGAR:
  • Koppla inte bort enheten från datorn under uppdateringen.
  • Under uppdateringen kontrolleras USB-anslutningen automatiskt, och meddelandet Connecting USB (USB ansluter) stängs av.
  • Ett meddelande om bortkopplad USB kan visas på vissa datorer.
 6. Klicka på knappen Finish (Slutför) när det visas ett meddelande om att uppdateringen är klar.
Efter uppdateringen

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).
Om versionsnumret är 1,01 har uppdateringen lyckats.