Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • FA-WRC1M

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrad stabilitet för ljusemission

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Gör det möjligt att använda funktionen External Flash Set (inställningar för extern blixt) med kompatibla kameror med utbytbart objektiv
  Obs! Det går endast att använda den här funktionen när den trådlösa radiofjärrkontrollen är monterad direkt på kameran. Den går inte använda för att fotografera med extern blixt med kabel.
  Titta på instruktionsvideon för funktionen External Flash Set (inställningar för extern blixt).
  Kompatibla kameramodeller:
  • ILCE-7RM4 (med version 1.10 eller senare av den inbyggda programvaran)
  • ILCE-7RM3 (med version 3.10 eller senare av den inbyggda programvaran)
  • ILCE-7M3 (med version 3.10 eller senare av den inbyggda programvaran)
 • Funktionen TTL LEVEL MEMORY (minne på TTL-nivå) är tillgänglig
  (En uppmätt blixtnivå ställs automatiskt in som blixtnivå i MANUELLT blixtläge.)

  Mer information finns i hjälpguiden som du hittar i avsnittet Guider på produktsidan.
  Tillämplig produkt: HVL-F60RM (från och med den 22 maj 2018)

Filinformation

Filnamn

 • FA-WRC1M-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.3.01 (Mac)

Filversion

 • 3.01

Filstorlek

 • 1.50 MB (1 501 333 byte)

Utgivningsdatum

 • 21-04-2020

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 3.01 behövs ingen uppdatering.

 1. Välj [Menu] (meny) → [ 2] → [VERSION] → [CMD] på enheten.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.13 - 10.15, 11

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • Ledigt utrymme i RAM-minnet: 512 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla för enheten
  • Två nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA)
  • Två fulladdade nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) i storlek AA
  • Obs! Uppdateringen kan endast göras när enheten har tillräckligt mycket batteri.
   Vi rekommenderar att du använder nya eller fulladdade batterier.
 • Använd en vanlig USB-kabel eller kabeln som är ansluten till kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd två nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA) eller två fulladdade nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) i storlek AA.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Annars kan enheten sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Se till att alla apparater utom datorn är frånkopplade.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen [Update_FAWRC1MV301.dmg] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_FAWRC1MV301.dmg]. Anslut inte enheten i det här läget.
 3. [Update_FAWRC1MV301] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen.
 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.

 6. System Software Updater startar.

 7. Slå på enheten.
 8. Använd en standard-USB-kabel eller kabeln som är ansluten till kameran. Anslut sedan datorn och enheten. Enhetens LCD-skärm stängs av när enheten ansluts till USB-kabeln.

  Obs!Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the device for this update” (Kunde inte hitta enheten för den här uppdateringen). Pröva i så fall följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  Obs!Stäng inte av enheten och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 9. Kontrollera enhetens LCD-skärm och klicka på [Next] (nästa). Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen.

  När du har bekräftat att [Current version] (Nuvarande version) är 3.00 eller tidigare klickar du på [Next] (Nästa).


  Obs!Om meddelandet ”The update is not required.” (Uppdateringen krävs inte) visas avbryter du USB-anslutningen och klickar på [Finish] (Slutför). Stäng av enheten och ta bort batteriet ur enheten igen.

 10. Enheten återställs automatiskt.
  Nedanstående skärmbild visas.

  Obs!Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.

 11. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 12 minuter).
  Obs!Stäng inte av enheten och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 12. Slutför uppdateringen
  När uppdateringen är klar visas skärmen nedan. Enheten startas om automatiskt, vilket kan ta några minuter.
  När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln. Stäng av enheten och slå på den igen.

  Om skärmen på datorn visar att uppdateringen har misslyckats kopplar du bort USB-kabeln, stänger av enheten och börjar om från steg 1.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer på enheten är v.3.01.

 1. Välj [Menu] (meny) → [ 2] → [VERSION] → [CMD] på enheten.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.