Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-9M2

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Funktionen Hi Frequency Flicker: Minskar effekten av flimmer från artificiella ljuskällor (till exempel digitala skyltar, elektroniska skyltar och LED-lampor) genom mer exakt justering av slutartiden
  Obs! Imaging Edge Remote, Imaging Edge Mobile och Remote Camera Tool stöds inte. (Från och med den 9 april 2020)
 • Förbättring av funktionen för ögon- och ansiktsfokusering i AF:
  – Ögon- och ansiktsfokusering kan aktiveras eller inaktiveras med en programmerbar knapp.
  – Om en programmerbar knapp redan används för ögon- och ansiktsfokusering blir förbättringen tillgänglig först när kameran uppdateras.
 • Programvara för Remote Camera Tool: Fokusramen, inklusive AF-spårning, kan visas för nästan alla motiv.
  Obs! Remote Camera Tool krävs för uppdatering till Ver2.00 eller senare. Uppdatera till den senaste programvaruversionen.
 • Förbättrad FTP-överföring
 • Kamerans MAC-adress kan nu visas som en QR-kod
 • Övriga förbättringar
  • När du stänger av kameran stängs slutaren för att förhindra att dammpartiklar och skräp kommer in i bildsensorn när du byter objektiv.
  • Anpassade kamerainställningar kan sparas och läsas in på menyn My MENU.
  • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet.

I hjälpguiden hittar du information om de nya funktionerna.
Instruktionshandboken har även reviderats efter uppdateringen. Den senaste instruktionshandboken kan hämtas från vår webbplats.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • FTP-överföring kan startas tidigare när du har tagit bilder.
 • Förbättrar kamerans övergripande stabilitet och kapacitet:
  • Korrigerar ett specifikt tillstånd där kameran ibland stängs av när du spelar upp bilder i RAW-format.
  • JPEG-bildkvaliteten är mer konsekvent när du fotograferar under specifika förhållanden.

Filinformation

Filnamn

 • ILCE-9M2-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.00 (Windows)

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 314 MB (330,095,824 byte)

Utgivningsdatum

 • 09-04-2020

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu → Setup subpage [6] → Version (Meny → Inställning delsida [6] → Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

  Systemprogramvarans versionsnummer

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
   Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån ärBatterikraftsnivå(tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_ILCE9M2V200.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).


 5. Anmärkning för Windows 8.1-/10-användare:
  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE9M2V200.exe] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. System Software Updater startar.

  Uppdateringsprogram för systemprogramvara

 4. Sätt på kameran.
 5. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu → Setup subpage [3] → USB Connection (Meny → Inställning delsida [3] → USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring).

  Stage (Steg) – Mass Storage (Masslagring)

 6. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. fortsätt till nästa steg.
  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  Ibland när kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet ur kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från ”2. Starta System Software Updater”.
 7. Kontrollera LCD-skärmen på kameran och klicka sedan på Next (Nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.1.01 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering. I det här fallet kopplar du bort kameran från datorn och klickar på Finish (Slutför). Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och slå på kameran igen.

  Uppdatering krävs
  Uppdateringsprogram för systemprogramvara – Aktuell version

  Uppdatering krävs inte
  Uppdatering krävs inte

 8. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:
  Återställ kameran automatiskt
 9. När den automatiska återställningen är klar visas följande skärm.
  Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 5 minuter).
  Uppdatera förloppsindikator
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. Enheten startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att enheten är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.
  Klicka på Finish (Slutför)
  När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.
  Återställer data. Vänta...

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.2.00.

 1. Välj Menu → Setup subpage [6] → Version (Meny → Inställning delsida [6] → Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

  Aktuellt versionsnummer av systemprogramvaran

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.