Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • KDL-48R550C
 • KDL-48R553C
 • KDL-48R555C
 • KDL-40R550C
 • KDL-40R553C
 • KDL-40R555C
 • KDL-32R500C
 • KDL-32R503C
 • KDL-32R505C

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Åtgärdar uppspelningsproblem vid åtkomst till HbbTV-innehåll på specifika kanaler (endast Spanien)
 • Åtgärdar språkfel vid åtkomst till skärmen för programvaruuppdatering (endast Spanien)

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Löser ett problem med Netflix-uppspelning
 • Förbättrar tv:ns allmänna prestanda
 • Löser ett problem där språket i EPG-programlistan är en blandning av finska och svenska (gäller endast för Finland och Sverige)
 • Löser ett problem där YouTube-appen hänger sig/låser sig när laddningsskärmen visas
 • Förbättrar skärmspeglingsfunktionens prestanda
 • Förbättrar Netflix-uppspelningens prestanda
 • Förbättrar mp4-videouppspelningens prestanda

Begränsningar

 • Endast för användning med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Förberedelser

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du är osäker kan du enkelt kontrollera vilken version av programvaran du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Sätt på tv:n och tryck på knappen [HEM] på fjärrkontrollen för att visa startmenyn.
 2. Gå till [Inställningar] och tryck på [Enter].
 3. Gå till [Customer Support] (kundsupport) och tryck på [Enter].
 4. Du bör se modell- och programvaruversionen i skärmens övre högra hörn: v8.591 – om versionsnumret är v8.591 eller högre har du redan den senaste inbyggda programvaran.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-lagringsenhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till v8.591 för TV

Zip-filens namn

 • sony_tvupdate_2015_8591_enf_auth.zip

Filversion

 • 8.591

Filstorlek

 • 122 059 854 byte

Utgivningsdatum

 • 05-02-2020

Hämta

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kanske tv:n slutar fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.
 • Avsluta en eventuell inspelning innan du påbörjar uppdateringen av den fasta programvaran. (Endast modeller med USB-hårddiskinspelning.)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-lagringsenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen [Download] (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen [Download] (hämta) längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.
 2. Kontrollera den hämtade filens namn och storlek.
  1. Gå till den plats där filen hämtades.
  2. Kontrollera att storleken på filen "sony_tvupdate_2015_8591_enf_auth.zip" är "122 059 854" byte.
   Obs! För Windows-datorer ska du kontrollera "storlek" istället för "storlek på disk" på skärmen Egenskaper.
 3. Packa upp den hämtade filen.
  Efter att du har packat upp den hämtade filen hittar du mappen "sony_dtv02B10B03B1B3_00100100 ".
 4. Sätt i USB-lagringsenheten i datorn.
 5. Kopiera eller dra och släpp mappen "sony_dtv02B10B03B1B3_00100100" till rotkatalogen på USB-enheten.
  Obs! "Rotkatalogen" är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla de andra mapparna.
 6. Ta bort USB-lagringsenheten från din dator och fortsätt till nästa avsnitt.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 15–30minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på TV:n.
 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.
 3. Sätt i USB-lagringsenheten som innehåller mappen "sony_dtv02B10B03B1B3_00100100" i USB-porten på tv:n.
  Obs! Alla USB-portar kan användas om tv:n har flera USB-portar.
 4. Tryck på [HOME] på fjärrkontrollen för att öppna startmenyn.
 5. Gå till kategorin [Inställningar] och tryck på [Enter] för att välja den.
 6. Gå till och välj [Customer Support] (kundsupport).
 7. Gå till och välj [Programvaruuppdatering] och välj sedan [USB].
 8. En rad olika meddelanden visas på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
 9. Uppdateringen startas och en orange LED-lampa börjar blinka på tv:ns frontpanel.
  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du inte:
  • Ta bort USB-enheten
  • Stänga av tv:n
  • Koppla bort tv:n från strömförsörjningen
 10. När meddelandet "Firmware update complete" (uppdatering av inbyggd programvara slutförd) visas på tv:n stängs tv:n av och slås sedan på igen för att slutföra uppdateringen. Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av tv:n.
 11. När tv:n slås på kan du ta bort USB-lagringsenheten från USB-porten.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionen för att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är v8.591 eller högre har programvaruuppdateringen slutförts.
 • Om versionsnumret inte är v8.591 eller högre måste uppdateringen hämtas och installeras igen.

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Behöver du mer information? Se avsnittet med vanliga frågor om att uppdatera programvara på internet:

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.

 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej, för att säkerställa att tv:ns prestanda är så bra som möjligt, går det inte att installera en tidigare version av programvaran: den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar av tidigare versioner.

 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om medan den nya programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera programvaran för tv:n via Internet

Om något av meddelandena "An error occurred during the software update" (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller "Software cannot be updated using this USB device" (programvaran kan inte uppdateras med en USB-enhet) visas på tv-skärmen ska du fortsätta med följande procedurer för en möjlig lösning:

 1. Kontrollera att USB-lagringsenheten fungerar. Om den gör det, pröva att hämta uppdateringsfilen igen.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 3. Tryck på strömknappen igen och börja installationsprocessen igen.

Om meddelandet "No newer version of the TV software was found" (ingen nyare programvaruversion hittades) visas på displayen på tv:ns frontpanel har tv:n redan den senaste programvaruversionen installerad och du behöver inte uppdatera den.

Gå till "Frågor och svar" på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.