Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • Objektiv: SEL24F14GM
 • Kamerahus: Alla kameror med E-fattning utom NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 och PXW-FS7
  Obs! När du använder PXW-FS7M2 följer du proceduren som beskrivs i instruktionshandboken till PXW-FS7M2

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrad bländarrespons när objektivet är anslutet till kameramodeller ILCE-9, ILCE-9M2 och ILCE-7RM4.
 • Focus Priority (Fokusprioritet) kan väljas på menyn Aperture Drive in AF (Bländarenhet i AF) när objektivet är anslutet till en ILCE-9-kamera (med version 6.00 eller senare av den inbyggda programvaran).

Obs!

 • Det går inte att utföra proceduren för inbyggd programvara för objektiv med följande kameror med E-fattning: NEX-5, NEX-3, NEX-C3, NEX-VG10 och PXW-FS7.
 • När du använder PXW FS7M2 följer du stegen i instruktionshandboken.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av programvara (inbyggd programvara) version .02 (Mac) för objektivsystem SEL24F14GM

Filversion

 • 02

Filstorlek

 • 2.04 MB (2 040 556 byte)

Utgivningsdatum

 • 16-01-2020

Förberedelser

Kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer.

 • Objektivsystemprogramvarans versionsnummer [Ver.01] bör uppdateras.
 • Om systemprogramvaran för objektivet är i v. [Ver.02] behöver den inte uppdateras.

 1. Välj Menu → Setup → Version (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


 3. Om du använder QX-serien, ska du starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran på datorn och kontrollera versionsnumret genom att köra uppdateringen.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Mac-versionerna:

 • macOS 10.13 - 10.15

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar objektivsystemprogramvaran.
 • Övrig utrustning till α-kameror med utbytbart objektiv
  • Strömkälla till kameran: Fulladdat laddningsbart batteri eller särskild nätadapter (säljs separat)
   Obs! Uppdateringen kan göras endast när den återstående batterinivån uppgår till minst (tre staplar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller en särskild nätadapter (säljs separat). Ta loss det vertikala greppet när du uppdaterar systemprogramvaran till objektivet.
  • USB-kabel som medföljer kameran
   Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.
 • Övrig utrustning till kameran – sändning och produktion
  • Strömkälla till kameran: Särskild nätadapter
  • USB-kabel

Hämta och installera

Viktig information:

 • Denna uppdatering av objektivets programvara kan endast genomföras när objektivet har monterats på kameran. Du kan inte utföra uppdateringen av objektivets programvara med en annan kamera.
 • Montera objektivet på kameran innan du utför uppdateringen av objektivsystemprogramvaran. Kontrollera att kameran är avstängd.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri eller den särskilda nätadaptern (säljs separat) när du uppdaterar objektivets systemprogramvara. (Gäller α-kamera med utbytbart objektiv)
 • Använd den särskilda nätadaptern när du uppdaterar. (För yrkes-/företagskameror.)
 • Använd särskilt avsedd nätadapter när du utför uppdateringen av objektivets programvara. (för Kamera – Sändning och produktion)
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Montera det uppdaterade objektivet när batteriet och nätadaptern är borttagna. (För yrkeskameror.)
 • Stäng annan programvara innan du uppdaterar.
 • Förhindra att datorn sätts i viloläge. Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om uppdateringsprocessen från början.
 • Anslut inte kameran till datorn än.

Hämta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran:

 1. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 2. Filen [Update_SEL24F14GMV2D.dmg] hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

När filen har hämtats, kan du installera uppdatering v. 02 av objektivsystemprogramvaran för SEL24F14GM.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_SEL24F14GMV2D.dmg]. - Anslut inte kameran.
 2. Dubbelklicka på ikonen [Update_SEL24F14GMV2D] på skrivbordet.
 3. Dubbelklicka på ikonen [UpdateSetting Tool].
 4. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
  Ange användarnamn och lösenord

  När meddelandet från systemet visas ser du skärmen för säkerhet och sekretess.
  • Om följande meddelande visas innan Säkerhet och sekretess visas trycker du på [OK].
   Tryck på knappen OK
  • Öppna fliken General (allmänt) på skärmen för säkerhet och sekretess och tillåt läsning av systemprogramvara från Sony Corporation.
   Skärmen för Säkerhet och sekretess
   Obs! Om du tidigare har godkänt detta visas inte skärmen för säkerhet och sekretess.
  • Om du blir uppmanad att starta om macOS när du trycker på knappen [Allow] (tillåt) måste du starta om uppdateringen från början.
  • Om skärmen för säkerhet och sekretess inte försvinner kan du stänga det.
  • Om både meddelandet som visas och skärmen för säkerhet och sekretess inte försvinner kan du stänga båda genom att trycka på [OK].
   Skärmen för Blockerat systemtillägg

 5. Anslut kameran till datorn.
  • En dialogruta för USB-anslutning visas.
   Anslut enheten till datorn med USB-kabeln
  • Anslut kameran till datorn med USB-kabeln (medföljer). ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  • Klicka på [OK]. Om meddelandet visas stänger du det genom att trycka på [OK].
   Tryck på knappen OK
   Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 6. Uppdateringsfönstret visas.


 7. Starta kameran. Om kameran redan är på stänger du av och startar om den.
  Enligt anvisningarna i uppdateringen av objektivets systemprogramvara väljer du [Menu] (meny) → [Setup] (konfiguration) → [USB Connection] (USB-anslutning) på kameran. Se också till att [Mass Storage] (masslagring) är markerat.(Om du använder QX-serien kan du hoppa över det här steget.) Om ett annat läge än [Mass Storage] (masslagring] är valt ändrar du till [Mass Storage] (masslagring).


 8. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  Försök med följande metoder om ett felmeddelande på datorskärmen.
  - Koppla ifrån kamerans USB-kabel och anslut den sedan igen.
  - Om det finns en annan ledig USB-port på datorn ska du koppla USB-kabeln till den porten.

 9. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran.Uppdateringsfönstret visas på datorn och meddelandet "Follow computer instructions." (Följ anvisningarna på datorn) visas på kameraskärmen.
  Dator:

  Kamera:


  Obs! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av objektivets systemprogramvara är klar.
  Beroende på kameramodellen kan det ta några minuter innan skärmen ändras.

 10. Felsökning:
  • Om meddelandet "The update is not available for your model." (Uppdateringen är inte tillgänglig för din modell.) visas,ska du kontrollera om filen du försöker installera är rätt fil för objektivet på kameran.
   Om rätt uppdateringsprogram körs, ska du stänga det, koppla från USB-kabeln,stänga av kameran och upprepa steg 1 ”Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran”.
  • Om meddelandet "Could not find camera with the lens for this update mounted." (Kunde inte hitta kameran med objektivet för denna uppdatering monterat.) visas,ska du kontrollera att kameran finns med i förteckningen i avsnittet ”Relevanta produkter” samt att kameran är ansluten till datorn via USB-kabel.
 11. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om versionsnumret på den befintliga objektivsystemprogramvaran är .02 behöver den inte uppdateras. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.

  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte


 12. Bekräfta att [Current version] (aktuell version) är 01 och klicka på [Next] (nästa). Informationen överförs till kameran (tar cirka fem sekunder).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.


 13. När dataöverföringen är klar, visas följande skärm:


  Klicka på Finish (Slutför).
 14. Uppdateringen startar och förloppsindikatorn visas på kameran i cirka 30 sekunder.


 15. Uppdateringen är klar när meddelandet ”Lens update complete.” (Objektivuppdateringen är klar) visas på kameran.
  Om du använder QX-serien, är uppdateringen klar när displayen slocknar. 16. Koppla bort USB-kabeln.
  Obs! När du har slutfört uppdateringen stänger du av kameran, tar ut batteriet eller nätadaptern,sätter tillbaka batteriet eller ansluter nätadaptern igen och slår på kameran.

Steg 2: Kontrollera att objektivsystemprogramvarans versionsnummer är v. 02.

 1. Välj Menu → Setup → Version (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.