Den här informationen avser följande tv-modeller:

 • KD-43XG8305
 • KD-49XG8305
 • KD-49XG8377
 • KD-43XG8388
 • KD-49XG8388
 • KD-43XG8396
 • KD-49XG8396
 • KD-43XG8399
 • KD-49XG8399
 • KD-49XG9005
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-43XG8096
 • KD-49XG8096
 • KD-55XG8096
 • KD-65XG8096
 • KD-75XG8096
 • KD-43XG8196
 • KD-49XG8196
 • KD-55XG8196
 • KD-65XG8196
 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804
 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8599
 • KD-65XE8596
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8505
 • KD-55XE8396
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8396
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8005
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8396
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-43XE8077
 • KD-43XE8005
 • KD-43XE8004
 • KD-100ZD9
 • KD-75ZD9
 • KD-65ZD9
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8305
 • KD-55XD8005
 • KD-49XD8005
 • KD-43XD8005
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-50SD8005

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar nätverksanslutningen med vissa routrar
 • Förbättrar stabilitet och prestanda i gränssnittet
 • Förbättrar kompatibiliteten med vissa CAM-moduler och löser problem med kanallagring (endast Ryssland)

[+] Tidigare fördelar och förbättringar

Begränsningar

 • Endast för användning med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Förberedelser

Videohandledning: Så här uppdaterar du tv:n

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du är osäker kan du enkelt kontrollera vilken version av programvaran du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Tryck på knappen [Help] (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Versionsnumret för den inbyggda programvaran visas på skärmen.


[1] Modell
[2] Programvaruversion

Om versionsnumret är PKG6.6545.xxxx eller högre har du redan den senaste versionen av programvaran och ingen uppdatering krävs.

Det finns två sätt att uppdatera den fasta programvaran på din BRAVIA-tv:

 • Genom funktionen Automatisk programvaruhämtning (enkel)
 • Med en USB-lagringsenhet
Genom funktionen Automatisk programvaruhämtning (enkel):
Sony tillhandahåller programvaruuppdateringar med förbättrade funktioner som ger användare den senaste tv-upplevelsen. Det enklaste sättet att ta emot programvaruuppdateringar är att använda Automatisk programvaruhämtning. Inställningen är aktiverad som standard.
Om du har aktiverat Automatisk programvaruhämtning nedan får du automatiskt ett meddelande om att uppdatera tv:n.
 1. Tryck på knappen [Help] (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Välj [Systemprogramuppdatering].
 3. Välj [Automatisk programvaruhämtning].

Den nya uppdateringen av den inbyggda programvaran rullas ut gradvis till alla internetanslutna tv-apparater de närmaste veckorna efter lanseringen.

VIKTIGT! Avsnitten "Systemkrav", "Filinformation", "Hämta" och "Installera” gäller uppdatering av USB-lagringsenheten. Du kan ignorera dem om du har slutfört uppdateringen via funktionen Automatisk programvaruhämtning.

Gå till "Frågor och svar" på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.


Med en USB-lagringsenhet:

Du kan även uppdatera programvaran genom att använda en USB-lagringsenhet. Om du inte har en internetanslutning på tv:n, eller vill vänta på uppdateringen via Automatisk programvaruhämtning kan du försöka att hämta och uppdatera genom en USB-lagringsenhet enligt anvisningarna nedan.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-lagringsenhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppgradering av tv:ns inbyggda programvara till 6.6545

Zip-filens namn

 • sony_dtvota_2016_1606545100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.6545

Filstorlek

 • 1 886 822 159 byte

Utgivningsdatum

 • 27-11-2019

Hämta

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kanske tv:n slutar fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Avsluta en eventuell inspelning innan du påbörjar uppdateringen av den fasta programvaran. (Endast modeller med USB-hårddiskinspelning.)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-lagringsenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen [Download] (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen [Download] (hämta) längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.

 2. Kontrollera den hämtade filens namn och storlek.
  1. Gå till den plats där filen hämtades.
  2. Kontrollera att storleken på filen "sony_dtvota_2016_1606545100_eua_auth.zip" är "1 886 822 159" byte.
   Obs! För Windows-datorer ska du kontrollera "storlek" istället för "storlek på disk" på skärmen Egenskaper.
 3. Packa upp den hämtade filen.
  Efter att du har packat upp den hämtade filen finner du filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065451000255.pkg".
 4. Sätt i USB-lagringsenheten i datorn.
 5. Kopiera eller dra och släpp filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065451000255.pkg" till rotkatalogen på USB-enheten.

  Obs! "Rotkatalogen" är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla de andra mapparna.
 6. Ta bort USB-lagringsenheten från din dator och fortsätt till nästa avsnitt.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 15–30 minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på TV:n.

 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.

 3. Sätt i USB-lagringsenheten som innehåller filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16065451000255.pkg" i USB-porten på tv:n.
  Obs! Alla USB-ingångar kan användas om tv:n har flera USB-portar.

 4. När USB-lagringsenheten har upptäckts visas en serie med olika meddelanden på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
  OBS! Om meddelandena inte visas automatiskt kan du prova att stänga av och slå på tv:n med fjärrkontrollen.
 5. När filen har kopierats från USB-lagringsenheten börjar uppdateringsprocessen. Strömindikatorn på tv:n börjar blinka vitt och skärmen för uppdateringsförloppet visas på tv:n.

 6. Efter några minuter slås tv:n av och på för att slutföra uppdateringen.
  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du inte:
  • Ta bort USB-enheten
  • Stänga av tv:n
  • Koppla bort tv:n från strömförsörjningen

 7. När programvaruuppdateringen är slutförd visas ett meddelande på tv:n som visar att uppdateringen är klar.

 8. Ta försiktigt ut USB-enheten ur USB-ingången.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionenför att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är "PKG6.6545.xxxx" eller senare har programvaruuppdateringen slutförts.
 • Om versionsnumret inte är "PKG6.6545.xxxx" eller senare måste uppdateringen hämtas och installeras igen.

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Behöver du mer information? Se avsnittet med vanliga frågor om att uppdatera programvara på internet:

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.

 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej. Om du vill säkerställa högsta möjliga tv-prestanda ska du inte installera en tidigare version av programvaran. Den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar från tidigare versioner.

 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om medan den nya programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera programvaran för tv:n via Internet.

Om något av meddelandena "An error occurred during the software update" (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller "Software cannot be updated using this USB device" (programvaran kan inte uppdateras med en USB-enhet) visas på tv-skärmen ska du fortsätta med följande procedurer för en möjlig lösning:

 1. Kontrollera att USB-lagringsenheten fungerar. Om den gör det, pröva att hämta uppdateringsfilen igen.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 3. Tryck på strömknappen igen och börja installationsprocessen igen.

Om meddelandet "No newer version of the TV software was found" (ingen nyare programvaruversion hittades) visas på displayen på tv:ns frontpanel har tv:n redan den senaste programvaruversionen installerad och du behöver inte uppdatera den.

Gå till ”Frågor och svar” på vår supportwebbplats om du vill se andra vanliga frågor om felsökning.