Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • PS-HX500

Om den här filen

 • Namn: Hi-Res Audio Recorder v1.1.3
 • Utgivningsdatum:31-10-2019
 • Programmet innehåller följande funktioner:
  • Ny funktion för Hi-Res Audio Recorder version 1.1.3
   Har nu stöd för macOS Mojave (10.14 ) och macOS Catalina (10.15 ).
   Obs! Om en dialogruta om mikrofonåtkomst visas första gången du startar programmet behöver du tillåta åtkomst till mikrofonen. Mer information finns i avsnittet "Efter uppdateringen" nedan.
  • Spela in ljudspår från en vinylskiva:När du har anslutit skivspelaren och datorn via den medföljande USB-kabeln och installerat programmet, kan du spela in ljudspår med högupplöst format (DSD eller PCM) från skivan.Maximal inspelningstid är 100 minuter.
  • Redigera den tillfälliga filen: Du kan lägga in markörer i den inspelade informationen (tillfällig fil) och ange vilka dataintervall som ska exporteras till filer. Lägg in markörer i den tillfälliga filen när du vill
   • ta bort det tysta partiet före det första ljudspåret eller mellan spåren
   • dela upp den tillfälliga filen i separata ljudspårsfiler efter att ha spelat in alla spår på skivans ena sida.
   Du kan lägga in upp till 60 markörer samt ta bort och flytta markörerna.
  • Förstärkningsjustering: Du kan justera signalens nivå (förstärkning) för inspelade data (temporär fil). Du kan välja automatisk eller manuell förstärkningsjustering, vilket gör att du kan lägga till öka förstärkningen med 1 dB mellan +1 dB och +6 dB.
  • Exportera den tillfälliga filen: Du kan exportera den inspelade informationen (tillfällig fil) till datorn.Du kan också ange albumets namn, artistens namn samt enskilda låtars titlar och artister innan du exporterar den tillfälliga filen.

Systemkrav

Operativsystem

Hi-Res Audio Recorder ärkompatibelt med följande versioner av Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Obs!

 • Vi kan inte garantera att Hi-Res Audio Recorder fungerar felfritt
  • på alla datorer med angivna operativsystem
  • på hemmabyggda datorer, datorer med operativsystem som har uppgraderats av användaren eller datorer med flera operativsystem
  • med datorns energisparfunktioner: standby- eller viloläge


Datorns maskinvara

Hi-Res Audio Recorder ärkompatibelt med följande maskinvara:
 • Skärmupplösning: 1 024 × 768 pixlar eller högre
 • Ljuduppspelningsenhet:Krävs
Vi garanterar inte felfri drift på alla datorer även om de uppfyller ovanstående systemkrav.

Hämta

Så hämtar du Hi-Res Audio Recorder:
 1. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att markera kryssrutan. Klicka på Download (Hämta).
 2. Hämtningen av filen [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (4.5 MB – 4 536 224 byte) startar.
 3. Installationsfilen sparas i mappen som du har angett som destinationsmapp i webbläsarens inställningar. Som standard sparas filen i mappen [Downloads] (Hämtade filer).

Installera

När filen har hämtats, är du redo att installera Hi-Res Audio Recorder.

 1. Dubbelklicka på installationsfilen Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg som har sparats på datorn. Installationspaketet packas upp.
 2. Skärmen [Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer] (Välkommen till installationsprogrammet för Hi-Res Audio Recorder) visas. Klicka på [Continue] (Fortsätt).


 3. Skärmen [Software License Agreement] (Programlicensavtal) visas. Läs igenom avtalet och klicka på [Continue] (Fortsätt).


 4. Godkänn avtalet genom att klicka på [Agree] (Jag godkänner).


 5. Skärmen [Select a Destination] (Välj en destination) visas. Välj en disk och klicka på [Continue] (Fortsätt).


 6. Välj installationstyp. Vid standardinstallation väljs den inbyggda hårddisken automatiskt. Om du vill installera programvaran på en annan enhet, klickar du på [Change Install location...] (Välj installationsplats). Klicka på [Install] (Installera).


 7. När ett inloggningslösenord krävs, anger du lösenordet och klickar på [Install Software] (Installera program).


 8. Skärmen [Installing Hi-Res Audio Recorder] (Installerar Hi-Res Audio Recorder) visas och installationen startar.

 9. När installation är klar, visas skärmen [The installation was successful.] (Installationen är klar.). Avsluta installationsprogrammet genom att klicka på [Close] (Stäng).


Efter uppdateringen

Du kan starta Hi-Res Audio Recorder enligt följande anvisningar.
Starta Finder och dubbelklicka på [Hi-Res Audio Recorder] som visas under Applications (Program).

Obs!
När programmet har startat klickar du på knappen [OK] när du hittar följande dialogruta.

Om du klickar på knappen [Don’t Allow] (Tillåt inte) kan du inte spela in ljudspår.
Välj sedan [System Preferences] (Systeminställningar)>[Security & Privacy] (Säkerhet och sekretess)>[Privacy] (Sekretess)>[Microphone] (Mikrofon) och markera "Hi-Res Audio Recorder" i listan över appar till höger.

Frågor och svar

Felsökning

 1. Installationen misslyckas
  • Kontrollera att du använder en dator med något av de operativsystem som stöds. Mer information finns i ”Systemkrav”.
  • Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Installationen kräver cirka 100 MB ledigt diskutrymme. Ta bort onödiga filer om det behövs.
 2. Datorn kan inte identifiera den anslutna skivspelaren
  • Koppla från USB-kabeln och starta om datorn. Kontrollera att datorn är igång och anslut sedan datorn och skivspelaren via USB-kabeln.
  • Följ stegen nedan för att kontrollera att skivspelaren visas i System Information (Systeminformation).
   • Anslut skivspelaren till datorn och starta den.
   • Klicka på [About This Mac] (Om den här datorn) på Apple-menyn.
   • Klicka på [Overview] (Översikt) och sedan på [System Report] (Systemrapport).
   • Klicka på [USB] under Hardware (Maskinvara) och se till att ”PS-HX500” visas.

 3. Hi-Res Audio Recorder startar inte
  • Datorn kanske inte körs på rätt sätt. Starta ett annat program och se om det fungerar korrekt.
  • Datorn kanske inte körs på rätt sätt. Starta om datorn.
  • Kontrollera att Hi-Res Audio Recorder har installerats på rätt sätt.
   • Starta Finder och se till att ”Hi-Res Audio Recorder” visas under Applications (Program).
  • Om Hi-Res Audio Recorder inte har installerats korrekt, ska du avinstallera programmet och installera det på nytt.