Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • MHC-V90DW

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar säker kommunikation
 • Implementerar stöd för Spotify Connect, även för kostnadsfria konton

  VIKTIGT! Denna uppdatering av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten med Chromecast inbyggt. Om du inte uppdaterar manuellt installeras uppdateringen automatiskt när en aktiv nätverksanslutning finns tillgänglig och enheten inte används.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Löser ett problem där det i sällsynta fall inte går att slå på enheten
 • Förbättrar säker kommunikation

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version SYS 6.04 för MHC-V90DW

Filversion

 • SYS 6.04

Filstorlek

 • 182 MB (191 070 400 byte)

Utgivningsdatum

 • 06-08-2019

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Uppdateringen är inte nödvändig om enhetens inbyggda programvara är version ”SYS 6.04” eller senare.

Om du är osäker, är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Tryck på strömknappen på enheten för att slå på systemet.
 2. Tryck på [OPTIONS] (alternativ).
 3. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj ”SYSTEM” och tryck på
 4. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj ”VERSION” och tryck på


Viktigt meddelande

 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada MHC-V90DW
 • Stäng inte av MHC-V90DW och koppla inte bort anläggningen från strömkällan medan uppdateringen pågår
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna
 • Använd inte systemet och fjärrkontrollen medan hämtning och uppdatering pågår.
 • Koppla inte från nätsladden innan uppdateringen är klar. Anläggningen kan upphöra att fungera.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran i MHC-V90DW:

Du behöver:Varför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En aktiv internetanslutning (med Ethernet-kabel)
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • Dator
 • USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera MHC-V90DW på internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till MHC-V90DW.

Du behöver:

 • En aktiv internetanslutning (med Ethernet-kabel)

Ställa in utrustningen:

 1. Anslut MHC-V90DW till en internetkälla med en Ethernet-kabel

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Tryck på för att starta systemet och vänta några minuter tills ”UPDATE” (uppdatera) visas på displayen.
 2. Tryck på [OPTIONS] (alternativ)
 3. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj "SYSTEM" och tryck på
 4. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj "UPDATE” (uppdatera) och tryck på
 5. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj "VIA NW” (via nätverk) och tryck på
 6. Tryck på och välj "EXEC" (utför)
 7. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj "YES” (ja) och tryck på
 8. Vänta tills hämtningen, filkopieringen och uppdateringen har slutförts.
  • Hämtningar: hämtningstiden varierar beroende på din internetanslutning
  • Filkopiering: det här steget följs av en automatisk omstart (cirka tio sekunder)
  • Programvaruuppdatering: det här steget följs också av en automatisk omstart (cirka 30 sekunder)
  • Demonstrationsläget startar
 9. Tryck på på enheten igen och starta systemet.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är SYS 6.04 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Om meddelandet ”Download Error” (fel vid hämtning) eller ”Push POWER” (Tryck på POWER) visas under uppdateringen har uppdateringen misslyckats.

 1. Tryck på knappen och stäng av systemet
 2. Starta systemet genom att trycka på knappen
 3. Vänta i cirka tre minuter (eller tills nätverksanslutningen har upprättats) och kontrollera sedan systemets display
 • Ikonen UPDATE (uppdatera) lyser
  • Programuppdateringen är INTE klar, men systemet är i normalt tillstånd.
  • Försök uppdatera via nätverket igen enligt stegen ovan.
   Om uppdateringen misslyckas igen ska du inte uppdatera programvaran via nätverket, utan använda metoden med en USB-flashenhet.

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till MHC-V90DW.

Förberedelser inför uppdatering av fast programvara

Innan du hämtar den fasta programvaran, ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-enheten.

Operativsystem

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X version 10.6 eller senare

Om du använder Windows® 10/8.1 ska du välja skrivbordsläget.
Funktionaliteten kan inte garanteras på alla PC-datorer med kompatibelt operativsystem.

Krav på inspelningsmedia

USB-enhet: Kapacitet: mer än 256 MB

Funktionaliteten kan inte garanteras med alla USB-flashenheter.

Steg 1: Installera uppdateringen

Hämta uppdateringsfilen till datorn:
 1. Kontrollera att inga andra program än webbläsaren körs.
 2. Läs och godkänn villkoren på den här sidan
 3. Hämta filen till datorn och notera i vilken katalog den sparas
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG [182 MB (191 070 400 byte)]
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Sätt i USB-flashenheten i en USB-ingång på datorn
 2. Formatera USB-flashenheten
 3. Kopiera uppdateringsfilen till USB-flashenhetens rotkatalog

Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

Överför uppdateringen till anläggningen

Anslut USB flashenheten till USB-ingången på MHC-V90DW.

Överför uppdateringen:
 1. Starta MHC-V90DW genom att trycka på knappen
 2. Tryck på [OPTIONS] (alternativ)
 3. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj "SYSTEM" och tryck på
 4. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj "UPDATE” (uppdatera) och tryck på
 5. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj ”VIA USB” och tryck på
 6. Tryck på och välj "EXEC" (utför)
 7. Tryck flera gånger på ↑/↓, välj "YES” (ja) och tryck på
 8. ”UPDATING” (uppdatera) i teckenfönstret börjar blinka under uppdateringen.

 9. Vänta tills filkopieringen och uppdateringen har slutförts.
  • Filkopiering: det här steget följs av en automatisk omstart (cirka tio sekunder)
  • Programvaruuppdatering: det här steget följs också av en automatisk omstart (cirka 30 sekunder)
  • Demonstrationsläget startar

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är SYS 6.04 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Om meddelandet ”File Error” (filfel), ”No File” (ingen fil) eller ”Push POWER” (tryck på POWER) visas under uppdateringen har uppdateringen misslyckats.

 1. Bekräfta att uppdateringsfilen är korrekt och ligger i USB-flashenhetens rotkatalog och försök med de ovanstående stegen igen.
 2. Om du fortfarande inte kan utföra uppdateringen försöker du igen med en annan USB-lagringsenhet.