Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • SRS-ZR5

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar säker kommunikation
 • Implementerar stöd för Spotify Connect, även för kostnadsfria konton
 • VIKTIGT! Denna uppdatering av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten med Chromecast inbyggt.
  Om du inte uppdaterar manuellt installeras uppdateringen automatiskt när en aktiv nätverksanslutning finns tillgänglig och enheten inte används.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Förbättrar säker kommunikation
 • Röstmeddelanden för Bluetooth-parkopplingsläge har lagts till
 • Har stöd för Spotify-uppspelning med Chromecast inbyggt
 • ”Wireless Surround” (trådlöst ljud) har nu även stöd för SCMS-T-enheter vid uppspelning av musik via Bluetooth
 • Google Cast för ljud:
  • Googles funktion för flera rum stöds nu
  • Stöd för musikkällor som skickas från SCMS-T-enheter via Bluetooth vid användning av funktionen Wireless Stereo/Wireless Surround (trådlös stereo/trådlöst surroundljud)
 • Hanterings- och stabilitetsförbättringar
 • Förbättrad driftstabilitet vid uppspelning av musikfiler från USB-minne under Wi-Fi-anslutning.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering 6.05 av den fasta programvaran för SRS-ZR5

Filversion

 • 6.05

Utgivningsdatum

 • 06-08-2019

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Behöver jag ladda ned uppdateringen? Du behöver inte det här uppdateringsprogrammet om ditt ljudsystem redan har uppdaterats till version 6.05.
Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

Nedan finns två sätt.

Bekräfta med appen ”Sony | Music Center (SongPal)”.
 1. Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone, med hjälp av appen ”Sony | Music Center (SongPal)”.
 2. Starta ”Sony | Music Center (SongPal)” på din smartphone.
 3. Välj ”SRS-ZR5”

 4. Välj ”Settings” (inställningar)

 5. Välj ”Other Settings” (övriga inställningar)

 6. Bekräfta versionen av den fasta programvaran för SRS-ZR5

Så här kontrollerar du när du använder en privat dator.
 1. Anslut enheten till datorn med en LAN-kabel (medföljer inte).

  Obs! Anslut högtalaren direkt till en dator med LAN-kabeln.
 2. Anslut nätkabeln (medföljer) till nätadaptern (medföljer). Tryck på knappen on/standby [på/standby] för att slå på enheten.

  Vänta tills LINK-indikatorn slutar blinka och lyser rosa
 3. Öppna Sony Network Device Setting [Sony-nätverksenhetsinställningar] på datorn.
  1. Öppna en webbläsare.
  2. Ange följande webbsideadress i adressfältet: http://169.254.1.1

 1. Välj språk i Language Setup [Språkinställning] om alternativet visas.
 2. "X.XX.X.XX" är versionen under System Software Version [Version av systemprogramvara] i menyn Device Details [Enhetsinformation].

 3. Programvaruversion, modellnamn och enhetsnamn, anslutningstyp, internetåtkomst, SSID och säkerhetsmetod är exempel.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den fasta programvaran i SRS-ZR5:

Du behöver:Varför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En Ethernet-kabel eller en trådlös router för att ansluta SRS-ZR5 till internet
 • För att säkerställa att SRS-ZR5 är ansluten till:
  • en aktiv Internetanslutning
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den fasta programvaran.
USB-lagringsenhet
 • Dator
 • USB-lagringsenhet
Uppdatera den fasta programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Internet/nätverk

Programvaruuppdateringen är tillgänglig via internet (nätverk). Kontrollera följande steg.
Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverk).
Viktigt!

 • Kontrollera att enheten är ansluten till ett eluttag via USB-nätadaptern innan du startar uppgraderingen.

 1. Ansluta till ett strömförsörjningsuttag
  • Använd USB-nätadaptern och den medföljande mikro-USB-kabeln till att ansluta enhetens DC IN 5V-port till ett eluttag.
  Obs! Programvaruuppdateringen kan inte utföras när du använder batterikraft
 2. Ansluta till internet (nätverk)
  • Ansluta med appen ”Sony | Music Center (SongPal)” på din mobila enhet
  • Ansluta via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Ansluta via en PC-dator
  Mer information finns i enhetens användarhandbok.
 3. Om enheten är på trycker du på knappen (på/viloläge) för att stänga av den.
 4. Anslut nätsladden till nätadapter och sätt i den i ett nätuttag. Se till att den sitter ordentligt.
  Obs! Det går inte att göra programvaruuppdateringen när enheten strömförsörjs via batteri.
 5. Tryck på knappen (på/viloläge) för att slå på enheten
 6. Vänta tills LINK-indikatorn slutar blinka och lyser med ett fast orange sken. UPDATE/WPS-knappen tänds när en programvaruuppdatering blir tillgänglig.
 7. Håll UPDATE/WPS-knappen intryckt tills du hör pipljud. UPDATE/WPS-knappen börjar blinka när programvaruuppdateringen påbörjas.
  Obs! Högtalaren kan inte användas medan uppdateringen pågår.
 8. UPDATE/WPS-knappen blinkar på olika sätt under uppdateringen (intervall och status).
 9. UPDATE/WPS-knappen slocknar och högtalaren sätts automatiskt i viloläge eller BLUETOOTH/nätverksviloläge när uppdateringen är klar.
 10. Kontrollera att uppdateringen har installerats genom att följa stegen i ”Check the firmware version” (kontrollera version av inbyggd programvara).

Frågor och svar

Lyser alla funktions-LED-lampor?

Programvaruuppdateringen misslyckades. Tryck på knappen (på/viloläge) för att stänga av högtalaren. Stäng sedan av den igen. Kontrollera att högtalaren är ansluten till internet och att UPDATE/WPS-knappen lyser. Utför sedan uppdateringen igen.


UPDATE-knappen lyser fortfarande orange

Programvaruuppdateringen misslyckades. Du kan utföra uppdateringar av inbyggd programvara för ljudsystem via en USB-flashenhet.


-indikatorn blinkar rött och UPDATE/WPS-knappen blinkar orange

Programvaruuppdateringen misslyckades. Du kan utföra uppdateringar av inbyggd programvara för ljudsystem via en USB-flashenhet.


USB

Operativsystem som stöds:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 – använd i skrivbordsläget.
 • Windows® 7 med Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X (10.6) eller senare.

Inspelningsmedia:USB-enhet: med en kapacitet på mer än 256 MB – funktion kan inte garanteras för alla typer av USB-flashenheter.

Obs!

 • Antalet gånger som UPDATE-indikatorn kommer att blinka ändras allt eftersom uppdateringen fortskrider. UPDATE-indikatorn blinkar först fyra gånger och minskar sedan med en blinkning och slocknar när uppdateringen är genomförd.
 • Koppla inte bort högtalaren från strömkällan under uppdateringen.
 • Koppla inte bort nätsladden förrän uppdateringen är klar.
 • Stäng inte av enheten medan uppdateringen pågår.
 • Uppdateringen tar vanligtvis tre till tio minuter.

 1. Stäng alla andra fönster och program än den här sidan.
 2. Läs igenom villkoren på sidan och godkänn dem genom att markera rutan.
 3. Hämta uppdateringen av den fasta programvaran. Filen SRS16003.UPG, 150 MB (157 327 552 byte) kommer att hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord.
  Obs! Om du använder Windows 10 eller 8.1, kan uppdateringsfilen sparas automatiskt i mappen Hämtade filer. Klicka på Skrivbord på startskärmen och leta reda på filen i mappen Hämtade filer med hjälp av Utforskaren.
 5. Kopiera uppdateringsfilen till USB-minnet:
  1. Sätt i det initierade (formaterade) USB-minnet i en USB-ingång på datorn.
  2. Kopiera uppdateringsfilen till USB-minnet.

Uppdatera ljudanläggningen via USB:

 1. Anslut högtalaren till ett vägguttag och slå på den genom att trycka på knappen på/viloläge
 2. När strömindikatorn lyser grönt sätter du in USB-flashenheten i USB-ingången på högtalaren.
 3. Tryck på och håll ned knappen UPDATE/WPS, och tryck och håll omedelbart ned knappen FUNCTION. Håll sedan båda knapparna nedtryckta i fyra sekunder tills du hör ljudsignaler. - När högtalaren ansluts till nätverket lyser UPDATE-indikatorn eventuellt orange. Använd den även då
 4. USB-uppdateringen startar – använd inte högtalaren under den här proceduren.

 5. UPDATE-indikatorn (och strömindikatorn) blinkar flera gånger under uppdateringen.
 6. När uppdateringen är klar stängs UPDATE-indikatorn av och högtalaren går in i viloläge eller BLUETOOTH/Network-viloläget automatiskt.
  Obs! När du slår på högtalaren första gången efter en uppdatering blinkar UPDATE-indikatorn med orange sken tre gånger.
 7. Kontrollera versionen av den fasta programvaran