Den här informationen avser följande modeller:

 • KDL-48WD655
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD650
 • KDL-40WD655
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD650
 • KDL-32WD605
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD600
 • KDL-49WD759
 • KDL-49WD758
 • KDL-49WD757
 • KDL-49WD756
 • KDL-49WD755
 • KDL-49WD754
 • KDL-49WD753
 • KDL-49WD752
 • KDL-49WD751
 • KDL-49WD750
 • KDL-43WD759
 • KDL-43WD758
 • KDL-43WD757
 • KDL-43WD756
 • KDL-43WD755
 • KDL-43WD754
 • KDL-43WD753
 • KDL-43WD752
 • KDL-43WD751
 • KDL-43WD750
 • KDL-32WD759
 • KDL-32WD758
 • KDL-32WD757
 • KDL-32WD756
 • KDL-32WD755
 • KDL-32WD754
 • KDL-32WD753
 • KDL-32WD752
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD750

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Löser ett problem med Netflix-uppspelning där felmeddelandet Netflix Error tvq-pm-100 (5.2.102) visades efter de första sekunderna av det valda innehållet
  • Om problemet kvarstår efter att du har installerat den inbyggda programvaran kan du utföra en fabriksåterställning*:
   • Tryck på knappen Home på fjärrkontrollen
   • Navigera nedåt och välj Inställningar
   • Välj Customer Support (kundsupport) och tryck på OK
   • Navigera nedåt och välj Fabriksinställningar och tryck på OK
   • När du ombeds bekräfta valet trycker du på Ja och sedan på OK
   *OBS! När du gör en fabriksåterställning raderas alla data och inställningar på tv:n.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Löser ett problem med Netflix-uppspelning
 • Förbättrar Wi-Fi-anslutning
 • Förbättrar text-tv
 • Löser problem med miniatyrbilder i appen Photoshare
 • Löser problem med tangentbordet på skärmen i webbläsarappen
 • Löser ett problem där tv:n inte kan ansluta till det lokala Wi-Fi-nätverket inom 30 sekunder efter att ha utfört en strömåterställning
 • Löser ett problem där uppspelning av .wav-filer via USB-minne blir ryckig
 • Löser ett problem där de 100 mest populära tv-programmen inte kan väljas när två (eller flera) satellitsignaler tas emot
 • Löser ett problem där det valda språket för YouTube inte överensstämmer med det valda språket på tv:n
 • Löser problem med läppsynkronisering när du tittar på markbunden tv eller kabel-tv
 • Löser problem med Netflix-uppspelning efter att appen All4 har visats
 • Löser ett problem där YouTube hela tiden laddar när du tittar på betalinnehåll
 • Löser ett problem där DVB-textning inte visas när du tittar på markbundna kanaler
 • Löser ett problem där Wi-Fi-anslutningen inte fungerar efter den föregående uppdateringen
 • Löser ett problem där YouTube inte fungerar efter att MHEG-kanaler har visats
 • Lägger till sommartidsfunktionen/tidsinställningen för sommartid (för Turkiet och Azerbajdzjan)
 • Förbättrar tv:ns allmänna kapacitet
 • Löser ett problem där videoinnehåll från HbbTV inte kan spelas upp en andra gång när du trycker på knappen RETURN (tillbaka) på fjärrkontrollen
 • Löser ett problem där ingen händelseinformation visas i EPG:n för satellitsändningar
 • Löser ett problem där tv:n startas om kontinuerligt när du tittar på vissa DVB-T2-kanaler
 • Löser ett problem där det inte sänds något ljud från HDMI-anslutningar när du använder en extern enhet med Dolby Digital 5.1-kapacitet
 • Löser ett problem där Dolby Digital 5.1-ljud inte är tillgängligt på Netflix
 • Löser ett problem där tv:n inte hittar vissa DVB-T2 PLP1-tjänster
 • Förbättrar displayen vid Netflixuppspelning
 • Förbättrar tv:ns prestanda och stabilitet när du tittar med DVB-C-signal
 • Förbättrar avkodning via CI+ efter att du har tittat på NETFLIX

Begränsningar

 • Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Förberedelser

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du är osäker kan du enkelt kontrollera vilken version av programvaran du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Sätt på tv:n och tryck på knappen [HEM] på fjärrkontrollen för att visa startmenyn.
 2. Gå till [Inställningar] och tryck på [Enter].
 3. Gå till [Customer Support] (kundsupport) och tryck på [Enter].
 4. Du bör se modell- och programvaruversionen i skärmens övre högra hörn: v8.219 – om versionsnumret är v8.219 eller högre har du redan den senaste inbyggda programvaran.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-lagringsenhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till v8.219 för TV

Zip-filens namn

 • sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip

Filversion

 • 8.219

Filstorlek

 • 145 849 421 byte

Utgivningsdatum

 • 03-07-2019

Hämta

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kanske tv:n slutar fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.
 • Avsluta en eventuell inspelning innan du påbörjar uppdateringen av den fasta programvaran. (Endast modeller med USB-hårddiskinspelning.)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-lagringsenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen [Download] (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen [Download] (hämta) längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.
 2. Kontrollera den hämtade filens namn och storlek.
  1. Gå till den plats där filen hämtades.
  2. Kontrollera att storleken på filen "sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip" är "145 849 421" byte.
   Obs! För Windows-datorer ska du kontrollera "storlek" istället för "storlek på disk" på skärmen Egenskaper.
 3. Packa upp den hämtade filen.
  Efter att du har packat upp den hämtade filen hittar du mappen "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100 ".
 4. Sätt i USB-lagringsenheten i datorn.
 5. Kopiera eller dra och släpp mappen "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100" till rotkatalogen på USB-enheten.
  Obs! "Rotkatalogen" är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla de andra mapparna.
 6. Ta bort USB-lagringsenheten från din dator och fortsätt till nästa avsnitt.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 15–30minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på TV:n.
 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.
 3. Sätt i USB-lagringsenheten som innehåller mappen "sony_dtv02B30B06B3B6_00100100" i USB-porten på tv:n.
  Obs! Alla USB-portar kan användas om tv:n har flera USB-portar.
 4. Tryck på [HOME] på fjärrkontrollen för att öppna startmenyn.
 5. Gå till kategorin [Inställningar] och tryck på [Enter] för att välja den.
 6. Gå till och välj [Customer Support] (kundsupport).
 7. Gå till och välj [Programvaruuppdatering] och välj sedan [USB].
 8. En rad olika meddelanden visas på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
 9. Uppdateringen startas och en orange LED-lampa börjar blinka på tv:ns frontpanel.
  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du inte:
  • Ta bort USB-enheten
  • Stänga av tv:n
  • Koppla bort tv:n från strömförsörjningen
 10. När meddelandet "Firmware update complete" (uppdatering av inbyggd programvara slutförd) visas på tv:n stängs tv:n av och slås sedan på igen för att slutföra uppdateringen. Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av tv:n.
 11. När tv:n slås på kan du ta bort USB-lagringsenheten från USB-porten.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionen för att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är v8.219 eller högre har programvaruuppdateringen slutförts.
 • Om versionsnumret inte är v8.219 eller högre måste uppdateringen hämtas och installeras igen.

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Behöver du mer information? Se avsnittet med vanliga frågor om att uppdatera programvara på internet:

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.

 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej, för att säkerställa att tv:ns prestanda är så bra som möjligt, går det inte att installera en tidigare version av programvaran: den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar av tidigare versioner.

 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om medan den nya programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera programvaran för tv:n via Internet

Om något av meddelandena "An error occurred during the software update" (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller "Software cannot be updated using this USB device" (programvaran kan inte uppdateras med en USB-enhet) visas på tv-skärmen ska du fortsätta med följande procedurer för en möjlig lösning:

 1. Kontrollera att USB-lagringsenheten fungerar. Om den gör det, pröva att hämta uppdateringsfilen igen.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 3. Tryck på strömknappen igen och börja installationsprocessen igen.

Om meddelandet "No newer version of the TV software was found" (ingen nyare programvaruversion hittades) visas på displayen på tv:ns frontpanel har tv:n redan den senaste programvaruversionen installerad och du behöver inte uppdatera den.

Gå till "Frågor och svar" på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.