Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • WF-1000X
 • WH-CH700N

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Lägger till stöd för Amazon Alexa
  Obs!
  För att kunna använda Amazon Alexa med den här produkten måste du ha version 5.0.0 (eller senare) av appen Sony | Headphones Connect.

Tidigare fördelar och förbättringar

WF-1000X

 • Optimerar hörlurarna för Google Assistant
 • Föruppdatering för stöd för Google Assistant
 • Andra funktionsförbättringar
 • Förbättrar anslutningens stabilitet och gör att ljudet hackar mindre
 • WF-1000X stängs inte längre av automatiskt när du ändrar ljudkvalitetsläge i appen ”Sony | Headphones Connect” på iOS-enheter

WH-CH700N

 • Optimerar hörlurarna för Google Assistant

Obs! Google och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av Sony | Headphones Connect (version 5.0.0 eller senare) måste installeras.
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 4.2.0 för WF-1000X / WH-CH700N

Filversion

 • Version 4.2.0

Utgivningsdatum

 • 16-04-2019

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Uppdateringen är inte nödvändig om den inbyggda programvaran i din WF-1000X / WH-CH700N-enhet är version 4.2.0 eller senare.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut WF-1000X / WH-CH700N till Sony | Headphones Connect-appen.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta versionen av den inbyggda programvaran för WF-1000X / WH-CH700N.

Viktigt meddelande

Sätt INTE i huvudenheten i batteriladdaren och stäng INTE av enheten när data/uppdateringar hämtas/överförs. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara.

Uppdatera INTE på en plats där Wi-Fi-signalen inte är pålitlig, till exempel
– på ett tåg eller plats med trög Wi-Fi-signal
– nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra enheter som använder frekvensbandet 2,4 GHz.

Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och WF-1000X / WH-CH700N) är fulladdade.

Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppgraderar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • WF-1000X
  För Android-enheter tar uppdateringen ungefär 60 minuter. (Filstorleken är ca 2,2 MB.)
  Har du en iOS-enhet måste du stänga av Google Assistant innan du uppdaterar. Uppdateringen tar cirka 60 minuter att genomföra. (Filstorleken är ca 2,2 MB.)
 • WH-CH700N
  För Android-enheter tar uppdateringen ungefär 20 minuter. (Filstorleken är ca 3,2 MB.)
  För iOS-enheter tar uppdateringen ungefär 20 minuter. (Filstorleken är ca 3,2 MB.)
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:
  • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
  • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
  • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:
 • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut WF-1000X / WH-CH700N till Sony | Headphones Connect-appen.
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen tidigare väljer du hörlurarna.
 3. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats.
 4. Om uppdateringen är tillämplig visas "Headphone update available" (hörlursuppdatering tillgänglig) och du kan trycka på "More Info" (mer information).
  Kontrollera att den högra och vänstra hörluren är anslutna till varandra. För att bekräfta att de är anslutna trycker du på en knapp på höger sida och kontrollerar att ett blått ljus blinkar var femte sekund. Om inget ljus blinkar eller om ljuset blinkar varje sekund lägger du tillbaka enheten i fodralet och försöker igen från början.
 5. Kontrollera att "Version 4.2.0" visas och tryck på OK för att starta uppdateringen.
 6. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
  OBS!
  När meddelandet [Bluetooth Pairing Request] (Bluetooth-kopplingsbegäran) visas trycker du på ”Pair” (parkoppla). Uppdateringen fortsätter. (Endast för iOS-enheter.)
 7. Överföringen startar. Nästa skärm visas automatiskt när hämtningen är slutförd.
 8. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd. Det tar ungefär en minut.
  OBS!
  Ladda inte batteriet och stäng inte av hörlurarna medan du hämtar uppdateringar, överför data eller uppdaterar. Det kan leda till att hörlurarna blir obrukbara.
  Om ett bortkopplingsmeddelande visas väntar du tills den ansluts igen automatiskt.
 9. När uppdateringen är slutförd, tryck på ”OK”.
  Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen har uppgraderats i nästa steg.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

 • WF-1000X
  När uppdateringen är klar lägger du hörlurarna i laddaren och tar bort hörlurarna från batteriladdaren. Kontrollera sedan att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran].
 • WH-CH700N
  När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om versionsnumret som visas är 4.2.0 är uppgraderingen klar.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på ”OK”.
 2. Starta om (stäng av och slå på) WF-1000X / WH-CH700N.
 3. Starta sedan om ”Sony | Headphones Connect” och gör uppdateringen igen

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen är 4.2.0 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera ”Version” via inställningen i appen ”Sony | Headphones Connect”. Information om hur du kontrollerar versionen finns under ”Check the firmware version” (kontrollera version av inbyggd programvara) på den här sidan.

På följande sida kan du hitta relaterad information.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones