Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • BDP-S1100
 • BDP-S3100

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

BDP-S3100
 • Gracenote-funktionen försvinner
BDP-S1100
 • Den här produkten uppdateras tillsammans med uppdateringar av andra modeller, men inga funktioner har förändrats utan bara versionsinformationen

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Felkorrigeringar av uppspelningsproblem med vissa Blu-ray-titlar
 • Ett SSL-säkerhetsproblem har lösts
 • Förbättrad BD-ROM-uppspelning
 • Förbättrad BRAVIA® Internet Video-anslutning
 • Förbättrad anslutning av webbläsarappen Opera™ för Sony Entertainment Network-tjänsten
 • Förbättrad YouTube® Leanback-uppspelning för BRAVIA® Internet Video-tjänsten
 • Löser ett problem där vissa nätverksinnehåll inte spelas upp efter att enheten har uppdaterats till version M14.R.0136

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara M14.R.0257 för BDP-S1100/S3100

Filversion

 • M14.R.0257

Filstorlek

 • 101 MB (106 814 183 byte)

Utgivningsdatum

 • 05-03-2019

Förberedelser

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny Blu-ray Disc-spelare. Om versionsnumret är M14.R.0257 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray Disc-spelaren är ansluten till. (Om mottagaren är ansluten till HDMI 2-uttaget, väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren
 3. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOP (stoppa) och väntar tills du ser menyskärmen XrossMediaBar (XMB)
 4. På menyskärmen XrossMediaBar markerar du Setup (inställning) > System Settings (systeminställningar) och väljer ENTER med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen
 5. Markera Quick Start Mode (snabbstartsläge) med hjälp av fjärrkontrollen – se till att Quick Start Mode är inställt på Off (av), annars är det inte säkert att uppgraderingen av den inbyggda programvaran lyckas.
 6. Markera System Information på skärmen och tryck på ENTER
 7. Versionsnumret för den fasta programvaran visas på tv-skärmen:
  Programvaruversion M14.R.0257 – om versionsnumret är M14.R.0257 eller senare har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran i Blu-ray Disc-spelaren:

Metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran på Blu-ray Disc-spelaren
Du behöver:Varför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En Ethernet-kabel eller en trådlös router för att ansluta Blu-ray Disc-spelaren till internet
 • För att säkerställa att Blu-ray Disc-spelaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den fasta programvaran.
Med hjälp av en inspelningsbar cd-r
 • En dator med en cd-brännare
 • En helt ny inspelningsbar cd-r som är ren och utan repor
Uppdatera den fasta programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera BDP-S1100/S3100 på Internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen via internet till anläggningen.

Du behöver:

 • En aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
 • En kompatibel tv

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray Disc-spelaren
 • Stäng inte av Blu-ray Disc-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan uppdateringen pågår
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray Disc-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget ska du välja HDMI 2 som ingång.)
 2. Anslut Blu-ray Disc-spelaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel eller trådlös anslutning via router
 3. Slå på Blu-ray Disc-spelaren. (Om det sitter en skiva i spelaren måste du ta ut den.)

Hämta uppdateringen:

 1. På XrossMediaBar använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja [Setup] (inställning) > [Network Update] (uppdatering via internet) och trycker sedan på ENTER.
 2. En bekräftelse om uppdatering via internet visas på tv:n. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER
 3. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update to a new software version. och den senaste programvaruversionen visas på tv:n
 4. Välj Start och tryck sedan på ENTER
 5. Uppgraderingen startas och du ser uppdateringsskärmen på tv:n
 6. Under uppdateringen ser du förloppsindikatorn ”x %” och hämtningskapaciteten på tv:n. – X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen
 7. Spelaren startas om och uppdateringen fortsätter. – Använd inte och stäng inte av spelaren under tiden
 8. Du kommer att se förloppsindikatorn ”x %” och hämtningskapaciteten på tv:n igen. – X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen
 9. Spelaren stängs automatiskt av och startas om för att slutföra uppdateringen. – Använd inte och stäng inte av spelaren förrän uppdateringen är klar.
 10. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M14.R.0257 har den inbyggda programvaran uppdaterats

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera programvaran för Blu-ray Disc-spelaren via Internet.

 • Meddelandet ”Connection status cannot be confirmed” (anslutningsstatusen kan inte bekräftas) eller ”This device is not connected to network” (enheten är inte ansluten till nätverket) visas på tv:n
  Problemet kan bero på nätverksanslutningen.
  1. För trådbunden anslutning: Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten mellan spelaren och internetkällan.
  2. För trådlös anslutning: Kontrollera att den trådlösa routern är påslagen och ansluten till internetkällan.
  3. Kontrollera nätverksinställningarna och se om du har bekräftat om din Blu-ray Disc-spelare har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i stället för värdnamnet i fältet Proxy Server.)
  4. Kontrollera att både ”Physical Connection” (fysisk anslutning) och ”Internet Access” (internetåtkomst) är OK i Network Settings (nätverksinställningar) ---> Network Connection Status (nätverkets anslutningsstatus)
  5. Pröva att uppdatera igen

 • Strömmen försvann under uppdateringen
  Slå på spelaren och försök uppdatera igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och är inte klar än
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren
  3. Pröva att uppdatera igen
  4. Du kan också direkt avbryta nätverksproceduren och uppdatera via CD-R

 • Meddelandet ”Update failed” (uppdatering misslyckades) visas under uppdateringen
  • Kontrollera att det inte är problem med nätverksanslutningen till Internet
  • Välj OK på skärmen ”Update failed” (uppdatering misslyckades) för att försöka uppdatera igen eller välj Cancel (avbryt) för att avbryta processen
  • Om felet kvarstår kan du hämta filen för den inbyggda programvaran och uppdatera via CD-R
  • Du kan också direkt avbryta nätverksproceduren och uppdatera via CD-R

 • Jag har försökt uppdatera den inbyggda programvaran flera gånger men det går inte
  1. Hämta filen för den inbyggda programvaran och uppdatera via CD-R

Uppdatera via cd-r och dator

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Du kan hämta uppdateringen till din dator, föra över den till en cd-r-skiva och sedan överföra den till din BDP-S1100/S3100.

Vi rekommenderar följande operativsystem:

 • Windows 10/8.1/7
 • Mac OS X version 10.5 eller senare

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray Disc-spelaren
 • Stäng inte av Blu-ray Disc-spelaren och koppla inte bort den från strömkällan medan uppdateringen pågår
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna

Hämta uppdateringsfilen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen UPDATA_M14R0257.zip till datorn och notera i vilken katalog den sparas
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties Kontrollera att storleken är 101 MB (106 814 183 byte)

Skapa skivan

 1. Packa upp uppdateringsfilen ur UPDATA_M14R0257.zip.
  1. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATA_M14R0257.zip. Klicka sedan på ”Extract All” (extrahera alla).
   Obs! För Windows® 8.1 och Windows® 10 med standardinställningar för Internet Explorer® sparas filen i mappen Downloads (hämtade filer). För att hitta mappen med hämtade filer klickar du på ”Desktop” (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Utforskaren i Windows för att hitta den hämtade filen.
  2. I fönstret ”Extract Compressed (Zipped) Folders” (extrahera komprimerade mappar) klickar du på ”Extract” (extrahera)
  3. En ny mapp skapas som kallas ”UPDATE” (uppdatering).
   Obs! Fyra filer extraheras: MSB14-FW.BIN, MSB14-FW.ID, MSB14-FW_MB.BIN och MSB14FW_MB.ID.
 2. Skriv dessa fyra filer till en tom inspelningsbar cd-skiva. Använder du ett skivbrännarprogram? Välj formatet Universal Disc Format (UDF).
  Användning av ISO9660-formatet kan leda till en felaktig uppdateringsskiva.
Överför uppdateringen till anläggningen

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray Disc-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget, väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren
 3. Sätt i skivan i spelaren och stäng skivfacket
Överför uppdateringen:
 1. När skivan har laddats visas ett meddelande om uppdatering av den inbyggda programvaran på tv:n.
 2. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER
 3. Uppdateringen startar.
 4. Under uppdateringen ser du förloppsindikatorn ”x %” på tv:n. X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen
 5. Spelaren startas om och uppdateringen fortsätter. – Använd inte och stäng inte av spelaren under tiden.
 6. Du kommer att se förloppsindikatorn ”x %” på tv:n igen. X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen
 7. När skivfacket öppnas och spelaren stängs av automatiskt är uppdateringen klar. Använd inte mottagaren och stäng inte av den förrän uppdateringen är klar.
 8. Ta ut uppdateringsskivan ur spelaren och slå på spelaren.
 9. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M14.R.0257 har den inbyggda programvaran uppdaterats

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera Blu-ray Disc-spelaren med hjälp av datorn och en skiva.

 • Uppdateringsskivan matas inte ut. Gör så här:
  1. Stäng av spelaren och dra ut nätströmskabeln.
  2. Återanslut nätsladden medan du trycker ned knappen Open/Close på spelaren – inte fjärrkontrollen.
  3. Fortsätt att hålla ned knappen Open/Close på spelaren tills skivfacket öppnas.
  4. Ta ut skivan.
  5. När skivan tas bort drar du ur och sätter tillbaka nätsladden för att återställa spelaren.

 • Det går inte att extrahera uppdateringsfilen UPDATA_M14R0257.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Försök ta bort filen och hämta den igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och är inte klar än
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren
  3. Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann under uppdateringen
  Slå på Blu-ray Disc-spelaren och försök uppdatera igen