Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan DSC-RX0-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.3.01 (Mac) för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • DSC-RX0

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Löser ett problem där fel förstoringsförhållande anges när du använder MF Assist-funktionen
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • En zoomfunktion har lagts till
  Det finns tre zoominställningar: Smart Zoom, Clear Image Zoom och digital zoom.
  Observera att zoomfunktionen även är tillgänglig när du använder fotograferingsgreppet VCT-SGR1 (säljs separat).
  Vill du läsa mer om dessa funktioner kan du hämta den uppdaterade hjälpguiden.
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet.
 • Stödjer kontrollenhet för kameror (CCB-WD1) för trådbunden inspelning ur flera vinklar
 • Förbättrad trådlös inspelning ur flera vinkar med mobilappen PlayMemories™ *1*2*3

  *1: Antalet enheter som kan anslutas varierar beroende på anslutningspunktens specifikationer, den mobila enheten och radiovågsmiljön. Upp till 50 enheter har kunnat anslutas utan problem (baserat på test utförda av Sony)
  *2: Version 6.2 av appen PlayMemories™ Mobile krävs
  *3: Sony rekommenderar att endast säkra Wi-Fi-anslutningar används

Filinformation

Filnamn

 • DSC-RX0-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.3.01 (Mac)

Filversion

 • 3.01

Filstorlek

 • 158.8 MB (158 762 791 byte)

Utgivningsdatum

 • 13/02/2019

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 3.01 behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage [5] --> Version (Meny > Inställning delsida [5] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.12 – 10.14

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  Fulladdat laddningsbart NP-BJ1-batteri.
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-BJ1-batteri.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen [Update_DSCRX0V301.dmg] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_DSCRX0V301.dmg] som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_DSCRX0V301] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen [UpdateSetting Tool].
 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  • För användare av macOS 11 – 12

   Om datorn körs på macOS 11 – 12 måste du även hämta System Software Update Helper. Gå till sidan för hämtning nedan,
   följ anvisningarna och hämta System Software Update Helper för att starta uppdateringen.
   Följ anvisningarna nedan om datorn körs på ett annat operativsystem.

  • För användare av macOS 10.15

   Om datorn körs på macOS 10.15 måste du även hämta DriverLoader. Gå till sidan för hämtning nedan,
   följ anvisningarna och hämta DriverLoader för att starta uppdateringen.
   Följ anvisningarna nedan om datorn körs på ett annat operativsystem.

  • För användare av macOS 10.13 eller 10.14
    När meddelandet från systemet visas ser du skärmen för säkerhet och sekretess.
   • Om följande meddelande visas innan Säkerhet och sekretess visas trycker du på [OK].
   • Öppna fliken General (allmänt) på skärmen för säkerhet och sekretess och tillåt läsning av systemprogramvara från Sony Corporation.

    Obs! Om du tidigare har godkänt detta visas inte skärmen för säkerhet och sekretess.
   • Om du blir uppmanad att starta om macOS när du trycker på knappen [Allow] (tillåt) måste du starta om uppdateringen från början.
   • Om skärmen för säkerhet och sekretess inte försvinner kan du stänga det.
   • Om både meddelandet som visas och skärmen för säkerhet och sekretess inte försvinner kan du stänga båda genom att trycka på [OK].

  • För användare av macOS 10.12 eller lägre
    Anslut kameran till datorn
   • En dialogruta för USB-anslutning visas.
   • Anslut kameran till datorn med USB-kabeln (medföljer). ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
   • Klicka på [OK].Om meddelandet visas stänger du det genom att trycka på [OK].

    Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 6. System Software Updater startar.


 7. Starta kameran.
 8. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu > Setup subpage [3] > USB Connection (Meny > Inställning delsida [3] > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat. Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.


 9. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

  Ibland när kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet ur kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från ”2. Starta System Software Updater”.
 10. Klicka på [Nästa]. Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.3.00 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 3.01 eller senare behövs ingen uppdatering. I det här fallet kopplar du bort kameran från datorn och klickar på Finish (Slutför). Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och slå på kameran igen.
  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte


 11. Kameran återställs automatiskt.
  Skärmen nedan visas.

  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.

 12. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.


 13. Slutför uppdateringen
  Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.

  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer på enheten är v.3.01.

 1. Välj Menu > Setup subpage [5] > Version (Meny > Inställning delsida 5 > Version) på kameran
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.