Obs! Läs avsnittet om nödvändiga filer innan du hämtar filen.

Hämtningar som krävs

Om inget annat anges måste filen nedan installeras innan Uppdatering av programvara (inbyggd programvara) version .03 (Mac) för objektivsystem SEL1635GM för att programmet ska fungera korrekt. Om det finns mer än en fil i listan installerar du dem i den ordning de presenteras på den här sidan.

Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • Objektiv: SEL1635GM
 • Obs! Den här uppdateringen av objektivsystemprogramvaran finns för kamerahus med E-fattning.
  • Det går inte att använda vissa modeller för den här uppdateringen. (Modellista)
  • När du använder PXW-FS7M2 följer du proceduren i instruktionshandboken till PXW-FS7M2.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Löser ett sällsynt fel där vissa SEL1635GM-objektiv inte initieras på rätt sätt när de används med ILCE-7M3- eller ILCE-7RM3-kameror.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av programvara (inbyggd programvara) version .03 (Mac) för objektivsystem SEL1635GM

Filversion

 • 03

Filstorlek

 • 2.26 MB (2 377 038 byte)

Utgivningsdatum

 • 22/01/2019

Förberedelser

Kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer.

 • Objektivsystemprogramvarans versionsnummer [Ver.02] bör uppdateras.
 • Om systemprogramvaran för objektivet är i v. [Ver.03] behöver den inte uppdateras.

 1. Välj Menu → Setup → Version (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


 3. Om du använder QX-serien, ska du starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran på datorn och kontrollera versionsnumret genom att köra uppdateringen.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Mac-versionerna:

 • macOS 10.12 - 10.14*

  *Viktigt:
  För macOS 10.13 - 10.15, se till att ”DriverLoader_1015” är installerat innan du uppdatera programvaran.

  Viktigt:
  För macOS 11 – 12, se till att "System Software Update Helper" är installerat innan du uppdatera programvaran.


Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar objektivsystemprogramvaran.
 • Övrig utrustning till α-kameror med utbytbart objektiv
  • Strömkälla till kameran: Fulladdat laddningsbart batteri eller särskild nätadapter (säljs separat)
   Obs! Uppdateringen kan göras endast när den återstående batterinivån uppgår till minst (tre staplar). Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller en särskild nätadapter (säljs separat). Ta loss det vertikala greppet när du uppdaterar systemprogramvaran till objektivet.
  • USB-kabel som medföljer kameran
   Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.
 • Övrig utrustning till kameran – sändning och produktion
  • Strömkälla till kameran: Särskild nätadapter
  • USB-kabel

Hämta och installera

Viktig information:

 • Denna uppdatering av objektivets programvara kan endast genomföras när objektivet har monterats på kameran. Du kan inte utföra uppdateringen av objektivets programvara med en annan kamera.
 • Montera objektivet på kameran innan du utför uppdateringen av objektivsystemprogramvaran. Kontrollera att kameran är avstängd.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri eller den särskilda nätadaptern (säljs separat) när du uppdaterar objektivsystemets programvara. (Gäller α-kamera med utbytbart objektiv)
 • Använd särskilt avsedd nätadapter när du utför uppdateringen av objektivets programvara. (för Kamera – Sändning och produktion)
 • Ta inte ut batteriet medan uppdateringen pågår, eftersom kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn sätts i viloläge. Om datorn sätts i viloläge och uppdateringen avbryts, måste du göra om hela uppdateringsprocessen från början.

Hämta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran:

 1. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 2. Filen [Update_SEL1635GMV3D.dmg] hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

När filen har hämtats, kan du installera uppdatering v.03 av objektivsystemprogramvaran för SEL1635GM.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_SEL1635GMV3D.dmg]. - Anslut in kameran ännu.
 2. Dubbelklicka på ikonen [Update_SEL1635GMV3D] på skrivbordet.
 3. Dubbelklicka på ikonen [Lens system software Updater] (Objektivsystemprogramvara).
 4. När du startar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot. 5. Uppdateringsfönstret visas.

 6. Starta kameran. Om kameran redan är på stänger du av och startar om den.
  Enligt anvisningarna i uppdateringen av objektivets systemprogramvara väljer du [Menu] (meny) → [Setup] (konfiguration) → [USB Connection] (USB-anslutning) på kameran. Se också till att [Mass Storage] (masslagring) är markerat. (Om du använder QX-serien kan du hoppa över det här steget.) Om ett annat läge än [Mass Storage] (masslagring] är valt ändrar du till [Mass Storage] (masslagring).


 7. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  Försök med följande metoder om ett felmeddelande på datorskärmen.
  - Koppla ifrån kamerans USB-kabel och anslut den sedan igen.
  - Om det finns en annan ledig USB-port på datorn ska du koppla USB-kabeln till den porten.
 8. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Uppdateringsfönstret visas på datorn och meddelandet ”Follow computer instructions.” (Följ anvisningarna på datorn) visas på kameraskärmen.
  Dator:

  Kamera:


  Obs! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av objektivets systemprogramvara är klar.
  Beroende på kameramodellen kan det ta några minuter innan skärmen ändras.

 9. Felsökning:
  • Om meddelandet ”The update is not available for your model.” (Uppdateringen är inte tillgänglig för din modell.) visas, ska du kontrollera om filen du försöker installera är rätt fil för objektivet på kameran.
   Om rätt uppdateringsprogram körs, ska du stänga det, koppla från USB-kabeln, stänga av kameran och upprepa steg 1 ”Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran”.
  • Om meddelandet ”Could not find camera with the lens for this update mounted.” (Kunde inte hitta kameran med objektivet för denna uppdatering monterat”) visas, ska du kontrollera att kameran finns med i förteckningen i avsnittet ”Relevanta produkter” samt att kameran är ansluten till datorn via USB-kabel.
 10. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om versionsnumret på den befintliga objektivsystemprogramvaran är .03 eller senare behöver den inte uppdateras. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.

  Uppdatering krävs


  Ingen uppdatering krävs


 11. Bekräfta att [Current version] (aktuell version) är .02 och klicka på [Next] (nästa). Informationen överförs till kameran (tar cirka fem sekunder).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 12. När dataöverföringen är klar, visas följande skärm:


  Klicka på Finish (Slutför).
 13. Uppdateringen startar och förloppsindikatorn visas på kameran i cirka 30 sekunder.

 14. Uppdateringen är klar när meddelandet ”Lens update complete.” (Objektivuppdateringen är klar) visas på kameran.
  Om du använder QX-serien, är uppdateringen klar när displayen slocknar.
 15. Koppla bort USB-kabeln.
  Obs! När uppdateringen är slutförd, stäng av kameran, ta bort batteriet och/eller nätkontakten, sätt i batteriet/återanslut nätkontakten samt slå på kameran igen.

Steg 2: Kontrollera att objektivsystemprogramvarans versionsnummer är v.03.

 1. Välj Menu → Setup → Version (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.