Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • PCM-A10
VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Löser ett problem där inspelaren i vissa fall inte kan slås på när den är ansluten via USB och datorn går in i viloläge

VIKTIGT! Om det inte går att slå på strömmen på din modell måste du starta om den och sedan uppdatera den inbyggda programvaran.
Så startar du om din modell:
Skjut HOLD•POWER- reglaget till [POWER] och håll det intryckt i minst åtta sekunder. Släpp därefter HOLD•POWER-reglaget. Enheten startar om.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste versionerna av Mac OS:
VIKTIGT! Stöds inte av andra operativsystem än de som listas nedan.

 • macOS 10.13 - 10.15

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version 1.01 för PCM-A10 (Mac)

Filversion

 • Version 1.01

Filstorlek

 • 12.8 MB (13 465 128 byte)

Utgivningsdatum

 • 13-12-2018

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Behöver jag hämta den? Uppdateringen är inte nödvändig om den inbyggda programvaran i PCM-A10 redan har uppdaterats till version 1.01 via den automatiska uppdateringsfunktionen.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Håll knappen [HOME/BACK] intryckt tills menyn Home (Hem) visas.
 2. Välj [Settings] > [Common Settings] > [Unit Information] (Inställningar > Vanliga inställningar > Enhetsinformation)
 3. Kontrollera modellnumret och programvaruversionen

Innan du uppgraderar

 • Kontrollera att du är ansluten till nätverket under uppdateringen.
 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Överför alla data från enheten till datorn, eftersom data som finns kvar på enheten kan förloras vid uppgradering.
  Vi kan inte garantera att låtar och data inte skadas eller tas bort när du genomför uppdateringen.
 • Enheten behöver cirka 40 MB ledigt utrymme under uppgraderingen. Kontrollera att mängden ledigt utrymme är tillräckligt.
 • Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flashminnet kan du överföra alla onödiga data tillbaka till datorn för att få mer ledigt utrymme.
 • Se till att vara inloggad som administratör eller som en användare med administratörsbehörighet när du installerar den här filen.

Hämta och installera

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen till datorn.
 3. Anslut PCM-A10 till datorn via en USB-port när hämtningen är klar.
 4. Stäng alla program som körs på datorn.
 5. Dubbelklicka på den sparade filen och följ anvisningarna på skärmen.
  Koppla inte bort enheten från datorn medan uppgraderingen pågår.
  PCM-A10 stängs automatiskt av under uppdateringen.Obs! Ett meddelande om bortkopplad USB kan visas på vissa datorer.
  Kommentar för MacOS 10.15-användare: När du startar uppdateringsverktyget för första gången på macOS 10.15 visas meddelandet ["Software Update Tool" would like to access files on a removable volume]. Om du klickar på [OK] startas uppdateringen. Om du klickar på [Don't Allow/Tillåt inte] visas ett felmeddelande och uppdateringen misslyckas.
 6. Klicka på [Finish] (Slutför) när det visas ett meddelande om att uppgraderingen är klar.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om versionsnumret är 1.01 har uppgraderingen lyckats.