Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-9

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 1. Nya funktioner har lagts till i bildöverföringsfunktionen via FTP
  • Du kan fotografera och spela upp stillbilder även när du överför bilder

  • Följande FTP-överföringsfunktioner har lagts till:
   • Du kan begränsa överföringsmålet, t.ex. skyddade bilder eller bilder som inte har överförts, och överföra de valda bilderna tillsammans som en grupp
   • Du kan överföra en bild som spelas in genom att trycka på en tilldelad anpassningsbar knapp
   • Du kan automatiskt överföra bilder samtidigt som du spelar in
   • Du kan välja överföringsmålets filformat när du överför bilder som spelats in i RAW+JPEG-format till en FTP-server

   Nya funktioner har lagts till i konfigurationen för målmappen:
   • Upp till nio FTP-servrar kan registreras
   • Nya alternativ för att konfigurera destinationsmappen på FTP-servern på ett mer flexibelt sätt:
   • *Bilder kan överföras till en specifik mapp.
    *Du kan tilldela varje kortplats en destinationsmapp.
    *Mappkonfigurationen kan ställas in så att den matchar minneskortet i kameran.

 2. Övrigt
  Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

[Obs 1]
*När du uppdaterar till den här versionen startas inställningarna för FTP-överföring och trådbunden LAN. Du måste konfigurera de två objekten igen.
Namnen på FTP server 1, FTP server 2 och FTP server 3 kommer att vara desamma, men andra objekt initieras.
Om du har ställt in att trådbunden LAN ska ställas in manuellt initieras varje manuellt konfigurerad inställning, och inställningarna för trådbunden LAN återställs till Auto.

[Obs 2]
*När kameran uppdateras från Ver. 3.00 till den här versionen kanske de registrerade inställningarna för menyn Fn (funktion) försvinner.
I så fall kan du anpassa menyn till dina egna inställningar igen.
Inställning: [MENU] (meny) - [Camera Settings2] (kamerainställningar2) - [Function Menu Set.] (funktionsmeny inst.)

*I Hjälpguiden finns mer information om uppdaterade funktioner.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen


Version 3.10 (2018-09-11)
 • Stöd för ”SEL400F28GM”
  Lägger till alternativet [Silent priority] (Tyst prioritet) i inställningarna för [Aperture Drive in AF] (Bländarenhet i AF) i menyn
  *Bländarenheten ger mindre ljud ifrån sig när [Silent priority] (Tyst prioritet) aktiveras för objektivet ”SEL400F28GM”. Det kan till exempel användas i miljöer där man vill ha minimalt brus från kameran. Observera att autofokus kan bli långsammare när [Silent priority] (Tyst prioritet) är aktiverat.
 • Övriga förbättringar
  Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Version 3.01 (2018-07-10)
Version 3.00 (2018-06-28)
 • Korrigerar ett problem där kameran i vissa fall inte fungerar som den ska när programvaran har uppdaterats till version 3.00
  - För kameror som har uppdaterats till version 3.00 och sedan till version 3.01 kan registrerade anpassade inställningar för Fn-menyn (funktion) gå förlorade.
  I så fall kan du anpassa menyn igen enligt dina önskemål genom att gå till:
  [MENU] (meny) > [Camera Settings2] (kamerainställningar2) > [Function Menu Set] (funktionsmeny)
 • I version 3.01 ingår följande uppdateringar från version 3.00
 • Nu finns stöd för det nya objektivet SEL400F28GM
  • Optimering av optisk bildstabilisering och stöd för objektivets nya bildstabiliseringsläge (läge 3)
  • Lägger till [Function Ring(Lens)] (Funktionsring (Objektiv)) i menyn
   *För SEL400F28GM kan förutom [Power Focus] även inställningen [APS-C35/Full Frame Sel.] (APS-C35/Helbild) tilldelas till funktionsringen.
  • Lägger till [Aperture Drive in AF] (Bländarenhet i AF) i menyn
   *Med SEL400F28GM kan skärpan inte låsas även vid kontinuerlig bildtagning med f-värden som är högre än f11 under följande förhållanden: AF-C, elektronisk bländare, [Aperture Drive in AF] (Bländarenhet i AF) i menyn är inställt på [Focus Priority] (Fokusprioritet). Observera att hastigheten för kontinuerlig bildtagning kan vara långsam när f-värdet är högre än f11.
 • Ny funktion för dig som sysslar med sport eller nyheter:
  • Lägger till menyalternativet [Write Serial Number] (Skriv serienummer) [On/Off] (På/Av), som bestämmer om kamerans serienummer visas i Exif-informationen
 • Förbättrar autofokusens prestanda och funktionalitet
  • Förbättrar spårningen av rörliga motiv i AF-C-läge
  • Förbättrar autofokusens hastighet i svagt ljus
  • Lägger till [AF Track Sens] som ett valbart alternativ för anpassade knappar
  • Lägger till stöd för alla fokusområden när du använder LA-EA3-monteringsadaptern (alternativ finns i [Focus Area] (fokusområde): ”Zone” (zon), ”Expand Flexible Spot” (Utöka flexibel spot) och ”Lock-on AF” (AF-lås))
 • Förbättrar blixtkontrollens prestanda och funktionalitet
  • Minskar slutarfördröjning vid fotografering med blixt
  • Lägger till stöd för [Slow Sync.] (långsam synkronisering) och [Rear Sync.] (bakre synkronisering) när trådlös blixt används
  • Lägger till stöd för automatisk vitbalanskorrigering när en extern blixts färgfilter används (HVL-F60RM)
 • Övriga förbättringar
  • Stabiliserar slutarfördröjning vid fotografering i AF-C-läge
  • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet
 • *I hjälpguiden hittar du information om de nya funktionerna.

Version 2.00 (2018-01-11)
 • Förbättrad kontinuerlig autofokus
  • Förbättrad kontinuerlig autofokus på rörliga motiv
  • Stabilare AF-C vid zoomning
 • Lägger till nya eller förbättrade funktioner för sport/yrkesmässig nyhetsfotografering
  • Ny funktion: tilldela en förvalsknapp till funktionen för att skydda bilder
  • Ny funktion: Överför skyddade bilder via FTP på en gång *1
  • Visar trådanslutna LAN MAC-adresser
  • Lägger in IPTC-metadata i filer *2
  • Lägger in kamerans serienummer som metadata
 • Övrigt
  • Förbättrad driftstabilitiet
  • Exaktare varningsfunktion vid överhettning

Version 1.10 (2017-09-27)
 • Stödjer ögonautofokusfunktion för objektiv med A-fattning via LA-EA3-monteringsadaptern *3
 • Åtgärdar ett problem där RAW-filer kan försvinna när SDXC- eller microSDXC-minneskort används i vissa smartphones *4
 • Förbättrar bildkvaliteten och kamerans övergripande stabilitet
 • Förbättrar prestandan för kontinuerlig autofokus (AF-C) när du zoomar in med objektiven SEL70200GM och SEL100400GM *5

Version 1.01 (2017-06-08)
 • Förbättrar varningsfunktionen för överhettning

*1: Endast bilder som skyddas i version 2.00.
*2: IPTC-information måste skapas i förväg med hjälp av programvaran IPTC Metadata Preset.
*3: Funktionen är endast avsedd för objektiv med A-fattning som kan anpassas till att spåra AF-C-inspelning på 8 eller 10 bilder/s (högst). Mer information finns här.
*4: Raw-data som spelats in med ILCE-9 med version 1.00 eller 1.01 av systemprogramvaran kan försvinna. Säkerhetskopiera dina RAW-datafiler även om du uppdaterar till version 1.10 av systemprogramvaran.
*5: Version 03 eller senare av systemprogramvaran till SEL70200GM och version 02 eller senare till SEL100400GM krävs för respektive enhet. Informationen lades till samtidigt som objektivets systemprogramvara släpptes.

Filinformation

Filnamn

 • ILCE-9-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.4.00 (Mac)

Filversion

 • 4.00

Filstorlek

 • 292 MB (293 965 012 byte)

Utgivningsdatum

 • 15-11-2018

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 4.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage [6] --> Version (Meny > Inställning delsida [6] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.12 – 10.14

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för kameran
  Fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
  Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter. Förhindra att datorn försätts i viloläge under tiden.
  Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte "Om systemprogramvaruuppdateringen" i menyn System Software Updater, eftersom det kan medföra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 2. Filen [Update_ILCE9V400.dmg] hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE9V400.dmg] som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_ILCE9V400] expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen [UpdateSetting Tool] .
 5. När du öppnar filen, visas ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.


  • För användare av macOS 10.13 eller 10.14
    Efter att meddelandet från systemet visas, ser du skärmen för säkerhet och sekretess.
   • Om följande meddelande visas innan Säkerhet och sekretess visas trycker du på [OK].
   • Öppna fliken Allmänt på skärmen för säkerhet och sekretess och tillåt läsning av systemprogramvara från Sony Corporation.

    Obs! Om du tidigare har tryckt på Godkänn visas inte skärmen för säkerhet och sekretess.
   • Om du blir uppmanad att starta om macOS när du trycker på knappen [Allow] (Tillåt) måste du starta om uppdateringen från början.
   • Om skärmen för säkerhet och sekretess fortsätter att visas kan du stänga det.
   • Om meddelandet som visas tillsammans med skärmen för säkerhet och sekretess stänger du båda genom att trycka på [OK].

  • För användare av macOS 10.12 eller lägre
    Anslut kameran till datorn
   • En dialogruta för USB-anslutning öppnas.
   • Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
   • Klicka på [OK].Om meddelandet visas stänger du det genom att trycka på [OK].

    Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 6. System Software Updater startar.

  Obs! Om programuppdateringen inte startar dubbelklickar du på [System Software Updater] (uppdatering av systemprogramvara) i mappen [Update ILCE 9 V400] - [Resources] för att starta uppdateringen.

 7. Starta kameran.

 8. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu > Setup subpage [3] > USB Connection (Meny > Inställning delsida [3] > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.

 9. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

  Ibland när kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn.
  Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet ur kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från ”2. Starta System Software Updater”.

 10. Klicka på [Nästa]. Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.3.10 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 4.00 eller senare behövs ingen uppdatering.I det här fallet kopplar du bort kameran från datorn och klickar på Finish (Slutför). Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och slå på kameran igen.
  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte

 11. Kameran återställs automatiskt.
  Skärmen nedan visas.

  Obs! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.

 12. Starta uppdateringen
  Efter den automatiska återställningen visas följande skärm och uppdateringen startar. Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 13. Slutför uppdateringen
  Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att kameran är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas på nytt.Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.

  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer på enheten är Ver.4.00.

 1. Välj Menu > Setup subpage [6] > Version (Meny > Inställning delsida [6] > Version) på kameran
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.