Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-9

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 1. Nya funktioner har lagts till i bildöverföringsfunktionen via FTP
  • Du kan fotografera och spela upp stillbilder även när du överför bilder

  • Följande FTP-överföringsfunktioner har lagts till:
   • Du kan begränsa överföringsmålet, t.ex. skyddade bilder eller bilder som inte har överförts, och överföra de valda bilderna tillsammans som en grupp
   • Du kan överföra en bild som spelas in genom att trycka på en tilldelad anpassningsbar knapp
   • Du kan automatiskt överföra bilder samtidigt som du spelar in
   • Du kan välja överföringsmålets filformat när du överför bilder som spelats in i RAW+JPEG-format till en FTP-server

   Nya funktioner har lagts till i konfigurationen för målmappen :
   • Upp till nio FTP-servrar kan registreras
   • Nya alternativ för att konfigurera målmappen på FTP-servern på ett mer flexibelt sätt:
   • *Bilder kan överföras till en specifik mapp.
    *Du kan tilldela varje kortplats en destinationsmapp.
    *Mappkonfiguration kan ställas in så att den matchar minneskortet i kameran.

 2. Övrigt
  Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

[Obs 1]
*När du uppdaterar till den här versionen startas inställningarna för FTP-överföring och trådbunden LAN. Du måste konfigurera de två objekten igen.
Namnen på FTP server 1, FTP server 2 och FTP server 3 kommer att vara desamma, men andra objekt initieras.
Om du har ställt in att trådbunden LAN ska ställas in manuellt initieras varje manuellt konfigurerad inställning, och inställningarna för trådbunden LAN återställs till Auto.

[Obs 2]
*När kameran uppdateras från Ver. 3.00 till den här versionen kanske de registrerade inställningarna för menyn Fn (funktion) försvinner.
I så fall kan du anpassa menyn till dina egna inställningar igen.
Inställning: [MENU] (meny) - [Camera Settings2] (kamerainställningar2) - [Function Menu Set.] (funktionsmeny inst.)

*I Hjälpguiden finns mer information om uppdaterade funktioner.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen


Version 3.10 (2018-09-11)
 • Stöd för ”SEL400F28GM”
  Lägger till alternativet [Silent priority] (Tyst prioritet) i inställningarna för [Aperture Drive in AF] (Bländarenhet i AF) i menyn
  *Bländarenheten ger mindre ljud ifrån sig när [Silent priority] (Tyst prioritet) aktiveras för objektivet ”SEL400F28GM”. Det kan till exempel användas i miljöer där man vill ha minimalt brus från kameran. Observera att autofokus kan bli långsammare när [Silent priority] (Tyst prioritet) är aktiverat.
 • Övriga förbättringar
  Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Version 3.01 (2018-07-10)
Version 3.00 (2018-06-28)
 • Korrigerar ett problem där kameran i vissa fall inte fungerar som den ska när programvaran har uppdaterats till version 3.00
  - För kameror som har uppdaterats till version 3.00 och sedan till version 3.01 kan registrerade anpassade inställningar för Fn-menyn (funktion) gå förlorade.
  I så fall kan du anpassa menyn igen enligt dina önskemål genom att gå till:
  [MENU] (meny) > [Camera Settings2] (kamerainställningar2) > [Function Menu Set] (funktionsmeny)
 • I version 3.01 ingår följande uppdateringar från version 3.00
 • Nu finns stöd för det nya objektivet SEL400F28GM
  • Optimering av optisk bildstabilisering och stöd för objektivets nya bildstabiliseringsläge (läge 3)
  • Lägger till [Function Ring(Lens)] (Funktionsring (Objektiv)) i menyn
   *För SEL400F28GM kan förutom [Power Focus] även inställningen [APS-C35/Full Frame Sel.] (APS-C35/Helbild) tilldelas till funktionsringen.
  • Lägger till [Aperture Drive in AF] (Bländarenhet i AF) i menyn
   *Med SEL400F28GM kan skärpan inte låsas även vid kontinuerlig bildtagning med f-värden som är högre än f11 under följande förhållanden: AF-C, elektronisk bländare, [Aperture Drive in AF] (Bländarenhet i AF) i menyn är inställt på [Focus Priority] (Fokusprioritet). Observera att hastigheten för kontinuerlig bildtagning kan vara långsam när f-värdet är högre än f11.
 • Ny funktion för dig som sysslar med sport eller nyheter:
  • Lägger till menyalternativet [Write Serial Number] (Skriv serienummer) [On/Off] (På/Av), som bestämmer om kamerans serienummer visas i Exif-informationen
 • Förbättrar autofokusens prestanda och funktionalitet
  • Förbättrar spårningen av rörliga motiv i AF-C-läge
  • Förbättrar autofokusens hastighet i svagt ljus
  • Lägger till [AF Track Sens] som ett valbart alternativ för anpassade knappar
  • Lägger till stöd för alla fokusområden när du använder LA-EA3-monteringsadaptern (alternativ finns i [Focus Area] (fokusområde): ”Zone” (zon), ”Expand Flexible Spot” (Utöka flexibel spot) och ”Lock-on AF” (AF-lås))
 • Förbättrar blixtkontrollens prestanda och funktionalitet
  • Minskar slutarfördröjning vid fotografering med blixt
  • Lägger till stöd för [Slow Sync.] (långsam synkronisering) och [Rear Sync.] (bakre synkronisering) när trådlös blixt används
  • Lägger till stöd för automatisk vitbalanskorrigering när en extern blixts färgfilter används (HVL-F60RM)
 • Övriga förbättringar
  • Stabiliserar slutarfördröjning vid fotografering i AF-C-läge
  • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet
 • *I hjälpguiden hittar du information om de nya funktionerna.

Version 2.00 (2018-01-11)
 • Förbättrad kontinuerlig autofokus
  • Förbättrad kontinuerlig autofokus på rörliga motiv
  • Stabilare AF-C vid zoomning
 • Lägger till nya eller förbättrade funktioner för sport/yrkesmässig nyhetsfotografering
  • Ny funktion: tilldela en förvalsknapp till funktionen för att skydda bilder
  • Ny funktion: Överför skyddade bilder via FTP på en gång *1
  • Visar trådanslutna LAN MAC-adresser
  • Lägger in IPTC-metadata i filer *2
  • Lägger in kamerans serienummer som metadata
 • Övrigt
  • Förbättrad driftstabilitiet
  • Exaktare varningsfunktion vid överhettning

Version 1.10 (2017-09-27)
 • Stödjer ögonautofokusfunktion för objektiv med A-fattning via LA-EA3-monteringsadaptern *3
 • Åtgärdar ett problem där RAW-filer kan försvinna när SDXC- eller microSDXC-minneskort används i vissa smartphones *4
 • Förbättrar bildkvaliteten och kamerans övergripande stabilitet
 • Förbättrar prestandan för kontinuerlig autofokus (AF-C) när du zoomar in med objektiven SEL70200GM och SEL100400GM *5

Version 1.01 (2017-06-08)
 • Förbättrar varningsfunktionen för överhettning

*1: Endast bilder som skyddas i version 2.00.
*2: IPTC-information måste skapas i förväg med hjälp av programvaran IPTC Metadata Preset.
*3: Funktionen är endast avsedd för objektiv med A-fattning som kan anpassas till att spåra AF-C-inspelning på 8 eller 10 bilder/s (högst). Mer information finns här.
*4: Raw-data som spelats in med ILCE-9 med version 1.00 eller 1.01 av systemprogramvaran kan försvinna. Säkerhetskopiera dina RAW-datafiler även om du uppdaterar till version 1.10 av systemprogramvaran.
*5: Version 03 eller senare av systemprogramvaran till SEL70200GM och version 02 eller senare till SEL100400GM krävs för respektive enhet. Informationen lades till samtidigt som objektivets systemprogramvara släpptes.

Filinformation

Filnamn

 • ILCE-9-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.4.00 (Windows)

Filversion

 • 4.00

Filstorlek

 • 280 MB (294 554 840 byte)

Utgivningsdatum

 • 15-11-2018

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 4.00 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu --> Setup subpage [6] --> Version (Meny > Inställning delsida [6] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datorns maskinvara


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.

   Obs! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran

  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_ILCE9V400.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).


 5. Anmärkning för Windows 8.1-/10-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE9V400.exe] som du hämtade. - Anslut inte kameran.
 3. System Software Updater startar. 4. Sätt på kameran.
 5. Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater och välj Menu > Setup subpage [3] > USB Connection (Meny > Inställning delsida [3] > USB-anslutning) på kameran. Kontrollera att Mass Storage (Masslagring) är markerat.
  Om ett annat läge än Mass Storage (Masslagring) är valt, ska du välja Mass Storage (Masslagring). 6. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln. ”USB Mode” (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
  Obs! När kameran är ansluten till datorn stängs LCD-skärmen på kameran av. fortsätt till nästa steg.
  Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
  Ibland när kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln visas ett meddelande som uppmanar dig att starta om datorn. Om ett sådant meddelande visas tar du ut batteriet ur kameran, startar om datorn och följer anvisningarna från ”2. Starta System Software Updater”.
 7. Kontrollera LCD-skärmen på kameran och klicka sedan på Next (Nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är ”Ver.1.01 eller tidigare” klickar du på Next (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 4.00 eller senare behövs ingen uppdatering. I det här fallet kopplar du bort kameran från datorn och klickar på Finish (Slutför). Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och slå på kameran igen.

  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte


 8. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:

 9. När den automatiska återställningen är klar visas följande skärm.
  Förloppsindikatorn visas under uppdateringsprocessen (cirka 5 minuter).

  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. Enheten startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Kontrollera att enheten är påslagen och vänta tills LCD-skärmen visas. Klicka på Finish (Slutför) när LCD-skärmen visas och koppla från USB-kabeln.

  När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.4.00.

 1. Välj Menu > Setup subpage [6] > Version (Meny > Inställning delsida [6] > Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.

Frågor och svar

Uppdateringen slutförs inte

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.