Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • WH-H900N
 • WH-CH700N
 • WI-SP600N

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Optimerar hörlurarna för Google Assistant
VIKTIGT!
Den här fasta programvaran gör bara att hörlurarna blir kompatibla med Google Assistant.
Google Assistant aktiveras av Google under 2018. Aktiveringen kan variera beroende på land.

Obs!
Google och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

Systemkrav

Operativsystem

Förbered en Android-enhet (V4.4 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 10.0 eller senare) som uppfyller nedanstående krav för uppdateringen.

 • Internet måste vara anslutet.
 • Den senaste versionen av Sony | Headphones Connect måste vara installerad.
 • Kontrollera att hörlurarna är anslutna till din Android/iOS-enhet.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 3.0.0 för WH-H900N / WH-CH700N / WI-SP600N

Filversion

 • Version 3.0.0

Utgivningsdatum

 • 25-09-2018

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Uppdateringen är inte nödvändig om den inbyggda programvaran i din WH-H900N/WH-CH700N/WI-SP600N-enhet är version ”3.0.0” eller senare.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut WH-H900N/WH-CH700N/WI-SP600N till ”Sony | Headphones Connect”-appen.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta versionen av den inbyggda programvaran på WH-H900N/WH-CH700N/WI-SP600N.

Viktigt meddelande

Ladda INTE batteriet och stäng INTE av hörlurarna medan du hämtar/överför data eller uppdaterar dem. Det kan leda till att hörlurarna blir obrukbara.

Uppdatera INTE på en plats där Wi-Fi-signalen inte är pålitlig, till exempel
– på ett tåg eller plats med trög Wi-Fi-signal
– nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra enheter som använder frekvensbandet 2,4 GHz.

Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och WH-H900N/WH-CH700N/WI-SP600N) är fulladdade.

Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppgraderar

 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Uppdateringen av WH-H900N tar ungefär 38 minuter. (Filstorleken är ca 3,2 MB.)
 • Uppdateringen av WH-CH700N tar ungefär 38 minuter. (Filstorleken är cirka 3,0 MB.)
 • Uppdateringen av WI-SP600N tar ungefär 26 minuter. (Filstorleken är ca 2,0 MB.)
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:
  • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
  • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
  • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Hämta och installera

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen ”Sony | Headphones Connect”.
 2. Anslut WH-H900N/WH-CH700N/WI-SP600N till ”Sony | Headphones Connect”-appen.
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen tidigare väljer du hörlurarna.
 3. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats.
 4. Om uppdateringen är tillämplig visas ”Headphone update is available” (hörlursuppdatering tillgänglig) och du kan trycka på ”More Info” (mer information).
 5. Kontrollera att ”Version 3.0.0” visas och tryck på OK för att starta uppdateringen.
 6. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
  Obs!
  När meddelandet [Bluetooth Pairing Request] (Bluetooth-kopplingsbegäran) visas trycker du på ”Pair” (parkoppla). Uppdateringen fortsätter. (Endast för iOS-enheter.)
 7. Överföringen startar. Nästa skärm visas automatiskt när hämtningen är slutförd.
 8. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd. Det tar ungefär en minut.
  Obs!
  Ladda inte batteriet och stäng inte av hörlurarna medan du hämtar uppdateringar, överför data eller uppdaterar. Det kan leda till att hörlurarna blir obrukbara.
  Om ett bortkopplingsmeddelande visas väntar du tills den ansluts igen automatiskt.
 9. När uppdateringen är slutförd, tryck på ”OK”.
  Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen har uppgraderats i nästa steg.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om den version av den inbyggda programvaran som visas är ”3.0.0” är uppgraderingen klar.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på ”OK”.
 2. Starta om (stäng av och slå på) WH-H900N/WH-CH700N/WI-SP600N.
 3. Starta sedan om ”Sony | Headphones Connect” och gör uppdateringen igen

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen är 3.0.0 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera ”Version” via inställningen i appen ”Sony | Headphones Connect”. Information om hur du kontrollerar versionen finns under ”Check the firmware version” (kontrollera version av inbyggd programvara) på den här sidan.