Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande tv-modeller:

 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar Hybrid Log Gamma (HLG)-ljusstyrka i Vivid-läge
 • Förbättrad kompatibilitet med Home Theatre Control-appen

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Dolby Vision-innehåll stöds för videoströmning via appar/tjänster på tv:n, till exempel Amazon Prime Video och Netflix*
  *Utvalda tv-apparater från Sony (XF90 och AF8) stödjer Dolby Vision med uppdateringen som släpptes i Europa i juni 2018. För att Dolby Vision-innehåll ska kunna visas måste appen/tjänsten för videoströmning ha stöd för Dolby Vision. Kontakta app-/tjänsteleverantören för mer information. Efter att programvaran har uppdaterats på tv:n från Sony måste även en programvaruuppdatering göras på de enheter med stöd för Dolby Vision (till exempel medieströmningsenheter och UHD Blu-ray-spelare) som ansluts till tv:n via HDMI för att Dolby Vision-innehåll ska kunna visas. Kontakta spelarens tillverkare för mer information om när en viss spelare kan uppdateras.
 • Nya appar kan läggas till i Mina applikationer i tv-menyn
 • Förbättrar X-Motion Clarity

Begränsningar

 • Endast för användning med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Förberedelser

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du är osäker kan du enkelt kontrollera vilken version av programvaran du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Tryck på knappen [Help] (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Den fasta programvarans versionsnummer visas på tv-skärmen.


[1] Modell
[2] Programvaruversion

Om versionsnumret är "PKG6.5629.xxxx" eller senare har du redan den senaste versionen av programvaran och ingen uppdatering krävs.

Det finns två sätt att uppdatera den fasta programvaran på din BRAVIA-tv:

 • Genom funktionen "Automatisk programvaruhämtning" (rekommenderas)
 • Med en USB-lagringsenhet
Genom funktionen "automatisk programvaruhämtning" (rekommenderas):
Sony tillhandahåller programvaruuppdateringar med förbättrade funktioner som ger användare den senaste tv-upplevelsen. Det enklaste sättet att få programvaruuppdateringar är via tv:ns internetanslutning.
Obs! Kontrollera att funktionen "Automatisk programvaruhämtning" är aktiverad. (Inställningen är aktiverad som standard.)
 1. Tryck på knappen [HOME] (hem) på fjärrkontrollen.
 2. Välj [Help] (hjälp).
 3. Välj [System software update] (systemuppdateringar).
 4. Väl [Automatic software download] (automatisk programnedladdning).

VIKTIGT! Avsnitten "Systemkrav", "Filinformation", "Hämta" och "Installera" gäller uppdatering av USB-lagringsenheten. Du kan ignorera dem om har slutfört uppdateringen via funktionen "automatisk programvaruhämtning".

Gå till ”Frågor och svar” på vår supportwebbplats om du vill se andra vanliga frågor om felsökning.


Med en USB-lagringsenhet:

Du kan även uppdatera programvaran genom att använda en USB-lagringsenhet. Om du inte har en internet-anslutning på tv:n, eller om funktionen "automatisk programvaruhämtning" inte går att hämta, kan du försöka att uppdatera genom en USB-lagringsenhet enligt anvisningarna nedan.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-lagringsenhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppgradering av tv:ns inbyggda programvara till 6.5629

Zip-filens namn

 • sony_dtvota_2016_1605629100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.5629

Filstorlek

 • 1 835 237 313 byte

Utgivningsdatum

 • 05-09-2018

Hämta

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kanske tv:n slutar fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Avsluta en eventuell inspelning innan du påbörjar uppdateringen av den fasta programvaran. (Endast modeller med USB-hårddiskinspelning.)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-lagringsenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen [Download] (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen [Download] (hämta) längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.

 2. Kontrollera den hämtade filens namn och storlek.
  1. Gå till den plats där filen hämtades.
  2. Kontrollera att storleken på filen "sony_dtvota_2016_1605629100_eua_auth.zip" är "1 835 237 313" byte.
   Obs! För Windows-datorer ska du kontrollera "storlek" istället för "storlek på disk" på skärmen Egenskaper.
 3. Packa upp den hämtade filen.
  Efter att du har packat upp den hämtade filen finner du filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056291000177.pkg".
 4. Sätt i USB-lagringsenheten i datorn.
 5. Kopiera eller dra och släpp filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056291000177.pkg" till rotkatalogen på USB-enheten.

  Obs! "Rotkatalogen" är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla de andra mapparna.
 6. Ta bort USB-lagringsenheten från din dator och fortsätt till nästa avsnitt.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 15–30 minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på TV:n.

 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.

 3. Sätt i USB-lagringsenheten som innehåller filen "sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16056291000177.pkg" i USB-porten på tv:n.
  Obs! Alla USB-ingångar kan användas om tv:n har flera USB-portar.

 4. När USB-lagringsenheten har upptäckts visas en serie med olika meddelanden på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
  OBS! Om meddelandena inte visas automatiskt kan du prova att stänga av och slå på tv:n med fjärrkontrollen.
 5. När filen har kopierats från USB-lagringsenheten börjar uppdateringsprocessen. Strömindikatorn på tv:n börjar blinka vitt och skärmen för uppdateringsförloppet visas på tv:n.

 6. Efter några minuter slås tv:n av och på för att slutföra uppdateringen.
  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du inte:
  • Ta bort USB-enheten
  • Stänga av tv:n
  • Koppla bort tv:n från strömförsörjningen

 7. När programvaruuppdateringen är slutförd visas ett meddelande på tv:n som visar att uppdateringen är klar.

 8. Ta försiktigt ut USB-enheten ur USB-ingången.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionenför att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är "PKG6.5629.xxxx" eller senare har programvaruuppdateringen slutförts.
 • Om versionsnumret inte är "PKG6.5629.xxxx" eller senare måste uppdateringen hämtas och installeras igen.

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Behöver du mer information? Se avsnittet med vanliga frågor om att uppdatera programvara på internet:

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.

 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej. Om du vill säkerställa högsta möjliga tv-prestanda ska du inte installera en tidigare version av programvaran. Den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar från tidigare versioner.

 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om medan den nya programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera programvaran för tv:n via Internet.

Om något av meddelandena "An error occurred during the software update" (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller "Software cannot be updated using this USB device" (programvaran kan inte uppdateras med en USB-enhet) visas på tv-skärmen ska du fortsätta med följande procedurer för en möjlig lösning:

 1. Kontrollera att USB-lagringsenheten fungerar. Om den gör det, pröva att hämta uppdateringsfilen igen.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 3. Tryck på strömknappen igen och börja installationsprocessen igen.

Om meddelandet "No newer version of the TV software was found" (ingen nyare programvaruversion hittades) visas på displayen på tv:ns frontpanel har tv:n redan den senaste programvaruversionen installerad och du behöver inte uppdatera den.

Gå till ”Frågor och svar” på vår supportwebbplats om du vill se andra vanliga frågor om felsökning.