Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Stödjer de nya specifikationerna för Spotify
 • Gör det lättare att ansluta och använda USB DAC-produkter
 • Förbättrar stabiliteten vid långvarig användning av programmet HDD Audio Remote
 • Löser ett problem där musikfiler inte kan överföras från Windows10 genom datorns inställningar
 • Obs!
  Om du använder programmet HDD Audio Remote måste du även uppdatera programmet.
  Den senaste versionen av HDD Audio Remote stödjer inte följande versioner av operativsystemen.

  • Android 3 eller tidigare
  • iOS 8 eller tidigare

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrad uppspelningskvalitet för USB-digitalutgång
 • Förbättrad nätverksanslutning med HDD Audio Remote och HAP Music Transfer
 • Förbättrad säker kommunikation
 • Stödjer följande funktioner:
  • Media Server
  • USB-digitalutgång (USB-hubb för anslutning av 1 hårddiskenhet, 1 cd-enhet och 1 USB DAC)
  • Sökfunktioner
  • Tona in/ut
  • Lägger till en funktion för att gå till genre/artist/album/mapp i alternativmenyn
 • Lägger till följande funktioner:
  • Köa spår efter det som spelas, Köa spår sist
  • Ta bort spår från uppspelningskö
  • Skapa spellista av uppspelningskö
  • Ta bort spellista
  • Ta bort spår från spellista
  • Ta bort information från bortkopplad extern hårddisk

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 18444R för HAP-S1/HAP-Z1ES

Filversion

 • Version 18444R

Utgivningsdatum

 • 16-10-2018

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad, särskilt om du har en ny HAP-S1 / HAP-Z1ES-modell. Om versionsnumret är 18444R eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på HAP-S1 / HAP-Z1ES
 2. Tryck på HOME på HAP-S1 / HAP-Z1ES och vänta tills menyn Home [Hem] visas på skärmen innan du fortsätter
 3. I menyn Home [Hem] markerar du Settings [Inställningar] och väljer ENTER med väljarknappen
 4. I menyn Settings [Inställningar] markerar du System Settings [Systeminställningar] och väljer ENTER med väljarknappen
 5. Markera System Information [Systeminformation] och välj ENTER
 6. Versionsnumret för den inbyggda programvaran ser ut så här på skärmen:
  "Software Version 18444R" - om versionsnumret är 18444R eller högre har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran

Du behöver

 • en Ethernet-kabel för att ansluta HAP-S1 / HAP-Z1ES till Internet om du har en trådbunden LAN-anslutning
 • en aktiv internetanslutning

Viktigt meddelande

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada HAP-S1 / HAP-Z1ES
 • Stäng inte av HAP-S1 / HAP-Z1ES och koppla inte bort den från strömkällan medan den uppdateras
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i instruktionerna

Hämta och installera

Ställa in utrustningen

 1. Anslut HAP-S1 / HAP-Z1ES till Internet med en Ethernet-kabel eller trådlös anslutning
 2. Sätt på HAP-S1 / HAP-Z1ES

Hämta uppdateringen:

 1. Tryck på HOME och vänta tills menyn Home [Hem] visas på skärmen innan du fortsätter
 2. I menyn Home [Hem] markerar du Settings [Inställningar] och väljer ENTER med väljarknappen
 3. I menyn Settings [Inställningar] markerar du Network Update [Nätverksuppdatering] och väljer ENTER med väljarknappen
 4. Meddelandet Perform version update? [Vill du utföra versionsuppdatering?] visas på skärmen
 5. Välj OK och tryck sedan på ENTER
 6. Nedladdningen startar och nedladdningsskärmen visas på skärmen
 7. När hämtningen är slutförd startar uppgraderingen och uppgraderingsskärmen visas på skärmen
 8. När uppgraderingen har slutförts startas HAP-S1 / HAP-Z1ES om automatiskt. Du får inte använda eller stänga av HAP-S1 / HAP-Z1ES förrän uppdateringen är slutförd
 9. Kontrollera den inbyggda programvarans version. Om versionsnumret är 18444R har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran i HAP-S1 / HAP-Z1ES via Internet.

Meddelandet "Cannot connect" [Kan inte ansluta] visas på skärmen.
Problemet kan bero på nätverksanslutningen.

 1. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten om du använder en trådbunden LAN-anslutning
 2. I nätverksinställningarna kontrollerar du att du har bekräftat om HAP-S1 / HAP-Z1ES har en egen IP-adress eller inte
 3. Prova att uppdatera igen

Strömmen stängdes av medan uppdateringen pågick.
Sätt på HAP-S1 / HAP-Z1ES och prova att uppdatera igen

Uppdateringsprocessen (steg 6 under "Hämta uppdateringen") har redan tagit mer än 60 minuter och är fortfarande inte klar.
Avbryt nätverksuppdateringen och kontrollera sedan nätverksanslutningen.

Uppdateringsprocessen (steg 7 under "Hämta uppdateringen") har redan tagit mer än 60 minuter och är fortfarande inte klar.

 1. Dra ut strömsladden ur eluttaget och anslut den igen efter några minuter
 2. Sätt på HAP-S1 / HAP-Z1ES
 3. Prova att uppdatera igen

Uppdateringsdatabasprocessen har avbrutits med ett felmeddelande.
Stäng av HAP-S1 / HAP-Z1ES och sätt på den igen. Uppdateringsdatabasprocessen startar om.