Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • FDR-X3000

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Android 8-enheter kan nu användas för att slå på kameran på avstånd med PlayMemories Mobile
 • Förbättrar kamerans allmänna stabilitet

Filinformation

Filnamn

 • FDR-X3000-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.1.01 (Windows)

Filversion

 • 1.01

Filstorlek

 • 191 MB (200 547 544 byte)

Utgivningsdatum

 • 29/05/2018

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 1.01 behövs ingen uppdatering.

Välj [MENU] (Meny) – [SETUP] (Inställningar) – [Ver.] med hjälp av uppåt- och nedåtknappen. Tryck sedan på REC/ENTER-knappen.

Systemkrav

Operativsystem


Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datorns maskinvara


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BX1
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är(tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktigt meddelande

 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-BX1-batteri.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Det plötsliga avbrottet kan medföra att kamera slutar fungera.
 • Ta ut kortet ur kameran innan du börjar.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen och klicka på [Download] (Hämta) nedan.
 3. Filen [Update_FDRX3000V101.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

 5. Anmärkning för Windows 8.1-/10-användare:
  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer [Downloads]. Klicka på [Skrivbord] på startskärmen och leta reda på filen i mappen [Hämtade filer] med hjälp av Utforskaren.

Installera

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.

 2. Dubbelklicka på filen [Update_FDRX3000V101.exe] som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.

 3. System Software Updater startar.

 4. Starta kameran.

 5. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln enligt anvisningarna i fönstret System Software Updater.

  Obs! Om datorn inte hittar kameran visas meddelandet ”Could not find the camera for this update” (Kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

 6. Kontrollera att visas i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen.

 7. När du har kontrollerat ovanstående klickar du på Next (Nästa) i System Software Updater.
  Samtidigt visas meddelandet ”Follow computer instructions" (Följ anvisningarna på datorn) på kamerans LCD-skärm. Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av systemprogramvaran är klar.

 8. Kontrollera att [Current version] [Nuvarande version] är [Ver.1.00] och klicka på [Next] (Nästa).
  Om [Current version] (Nuvarande version) är [Ver. 1.01], behöver du inte utföra uppdateringen. Koppla från USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför) enligt anvisningarna på skärmen. Stäng av kameran, ta ut och sätt tillbaka batteriet och starta kameran.

  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte

 9. Klicka på Next (Nästa). Följande skärm visas:

 10. Efter en automatisk återställning visas nedanstående skärm.
  Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 15 minuter).

  Obs! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 11. När uppdateringen är klar visas skärmen nedan. Kameran startas om automatiskt, vilket kan ta några minuter. Vänta tills kamerans LCD-skärm visar samma skärm som innan du påbörjade programvaruuppdateringen.
  När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.1.01.

Välj [MENU] (Meny) – [SETUP] (Inställningar) – [Ver.] med hjälp av uppåt- och nedåtknappen. Tryck sedan på REC/ENTER-knappen.