Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • FA-WRC1M

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Funktionen TTL LEVEL MEMORY (minne på TTL-nivå) är tillgänglig
  (En uppmätt blixtnivå ställs automatiskt in som blixtnivå i MANUELLT blixtläge.)

  Mer information finns i hjälpguiden som du hittar i avsnittet Handböcker på produktsidan.
  Tillämplig produkt: HVL-F60RM (från 22 maj 2018)

Filinformation

Filnamn

 • FA-WRC1M-systemprogramvaruuppdatering (fast programvara) Ver.2.00 (Windows)

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 1.99 MB (2 096 888 byte)

Utgivningsdatum

 • 22/05/2018

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvarans version är 2.00 behövs ingen uppdatering.

 1. Välj [Menu] (meny) → [ 2] → [VERSION] → [CMD] på enheten.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.


Systemkrav

Operativsystem


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Datormaskinvara


Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 500 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Strömkälla för enheten
  • Två nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA)
  • Två fulladdade nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) i storlek AA
  • Obs! Uppdateringen kan endast göras när enheten har tillräckligt mycket batteri.
   Vi rekommenderar att du använder nya eller fulladdade batterier.
 • Använd en vanlig USB-kabel eller kabeln som är ansluten till kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktigt meddelande

 • Använd två nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA) eller två fulladdade nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) i storlek AA.
 • Ta inte ur batteriet under uppdateringen. Annars kan enheten sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Förhindra att datorn försätts i viloläge.
 • Se till att enheten inte är ansluten till andra enheter än datorn.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen [Update_FAWRC1MV200.exe] hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).


 5. Anmärkning för användare av Windows 8.1/10:
  Enligt standardinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer.
  Klicka på Skrivbord på startskärmen och leta reda på filen i mappen Hämtade filer med hjälp av Utforskaren.

Installera

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_FAWRC1MV200.exe] som du hämtade. – Anslut inte enheten i det här läget.
 3. System Software Updater startar.

 4. Använd en vanlig USB-kabel eller kabeln som är ansluten till kameran. Anslut sedan datorn och enheten. Enhetens LCD-skärm stängs av när enheten ansluts till USB-kabeln.

  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet ”Could not find the device for this update” (Kunde inte hitta enheten för den här uppdateringen). Pröva i så fall följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.

 5. Kontrollera enhetens LCD-skärm och klicka på [Next] (nästa). Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen.
  Kontrollera att [Current version] (aktuell version) är 1.00 och klicka på [next] (Nästa). Om versionsnumret på den befintliga systemprogramvaran är 2.00 eller senare behövs ingen uppdatering.
  Koppla i så fall bort USB-anslutningen och klicka på [Finish] (Slutför).

  Obs! Om meddelandet ”Would you like to install this device software?” (Publisher: Sony Corporation) (Vill du installera den här programvaran? (Utgivare: Sony Corporation)) visas på skärmen klickar du på [Install] (installera).


  Uppdatering krävs


  Uppdatering krävs inte

 6. Enheten återställs automatiskt.
  Följande skärm visas:

 7. Starta uppdateringen
  Efter en automatisk återställning visas nedanstående skärm. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (cirka 12 minuter).
  Obs! Stäng inte av enheten och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 8. Slutför uppdateringen
  När uppdateringen är klar visas skärmen nedan. Enheten startas om automatiskt, vilket kan ta några minuter.
  När skärmen visas trycker du på [Finish] (slutför) och kopplar från USB-kabeln. Stäng av enheten och slå på den igen.

Steg 2: Kontrollera att systemprogramvarans versionsnummer är v.2.00.

 1. På enheten väljer du [Menu] (meny) → [ 2] → [VERSION] → [CMD].
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.