Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • WF-1000X

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Föruppdatering för stöd för Google Assistant
 • Andra funktionsförbättringar

 • Obs!
  Google och Android är varumärken som tillhör Google LLC.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrar anslutningens stabilitet och gör att ljudet hackar mindre
 • WF-1000X stängs inte längre av automatiskt när du ändrar ljudkvalitetsläge i appen ”Sony | Headphones Connect” på iOS-enheter

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av fast programvara 2.0.0 för WF-1000X

Filversion

 • Version 2.0.0

Utgivningsdatum

 • 17-05-2018

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Uppdateringen är inte nödvändig om den inbyggda programvaran i din WF-1000X-enhet är version ”2.0.0” eller senare.
Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Starta ”Sony | Headphones Connect”-appen.
 2. Anslut WF-1000X och ”Sony | Headphones Connect”-appen.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.
 4. Välj ”WF-1000X Version” (WF-1000X-version). Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta versionen av den inbyggda programvaran för WF-1000X.

Systemkrav

Operativsystem

Förbered en Android-enhet (V4.4 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 9.0 eller senare) som uppfyller nedanstående krav för uppdateringen.

 • Internet måste vara anslutet.
 • Den senaste versionen av ”Sony | Headphones Connect (version 3.1.0 eller senare)” måste installeras.
 • Kontrollera att hörlurarna är anslutna till din Android/iOS-enhet.
 • Kontrollera att du hör ljud från båda sidorna av hörlurarna innan du uppdaterar genom att spela upp musik.

Hämta

Viktigt meddelande

Sätt INTE i huvudenheten i batteriladdaren och stäng INTE av enheten när data/uppdateringar hämtas/överförs. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara.

Gör INTE uppdateringar i miljöer med instabil Wi-Fi-anslutning, till exempel:
– på ett tåg/en plats med trög Wi-Fi-signal
– nära mikrovågsugnar/trådlösa telefoner/andra enheter som använder frekvensbandet 2,4 GHz

Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och WF-1000X) är fulladdade.

Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppgraderar

 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • För Android-enheter tar uppdateringen ungefär 29 minuter.
 • För iOS-enheter tar uppdateringen ungefär 44 minuter.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna.
  • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
  • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
  • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta ”Sony | Headphones Connect”-appen.
 2. Anslut WF-1000X till ”Sony | Headphones Connect”-appen.
  • För Android-enheter:
   • Om du aldrig tidigare har anslutit till ”Sony | Headphones Connect” följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
   • Om du redan har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”, välj ”WF-1000X”.
  • För iOS-enheter:
   • Om du aldrig tidigare har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”-appen trycker du på ”Connect to the new headphones” (anslut nya hörlurar).
   • Om du redan har anslutit till ”Sony | Headphones Connect”, tryck på ”Connect to the paired headphone” (anslut parkopplade hörlurar) och välj ”WF-1000X”.
 3. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats.
 4. Om uppdateringen är tillämplig visas ”Headphone update is available” (hörlursuppdatering tillgänglig). Tryck på ”More Info” (mer information).
  Kontrollera att den högra och vänstra hörluren är anslutna till varandra. För att bekräfta att de är anslutna trycker du på en knapp på höger sida och ser om ett blått ljus blinkar var femte sekund. Om inget ljus blinkar eller om ljuset blinkar varje sekund lägger du tillbaka enheten i fodralet och försöker igen från början.
 5. Kontrollera att ”Version 2.0.0” visas och tryck på ”OK” så startas uppdateringen.
 6. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
  OBS!
  När meddelandet [Bluetooth Pairing Request] (Bluetooth-kopplingsbegäran) visas trycker du på ”Pair” (parkoppla). Uppdateringen fortsätter. (Endast för iOS-enheter.)
 7. Överföringen startar. När hämtningen är slutförd visas automatiskt nästa skärm.
 8. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd. Det tar cirka en minut.
  OBS!
  Sätt inte huvudenheten i laddningsfodralet och stäng inte av hörlurarna när du hämtar uppdateringar, överför information eller uppdaterar enheten. Det kan leda till att hörlurarna blir obrukbara.
 9. När uppdateringen är slutförd, tryck på ”OK”.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).

Om den version av den inbyggda programvaran som visas är ”2.0.0” är uppgraderingen klar.

Frågor och svar

Om ”Software update failed” (programvaruuppdateringen misslyckades) visas under uppdateringen.

 1. Tryck på ”OK”.
 2. Placera sedan WF-1000X i batteriladdaren och ta ut den igen.
 3. Starta sedan om ”Sony | Headphones Connect” och gör uppdateringen igen

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen är 2.0.0 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera ”WF-1000X Version” via inställningen i appen ”Sony | Headphones Connect”. Information om hur du kontrollerar versionen finns under ”Check the firmware version” (kontrollera version av inbyggd programvara) i avsnittet ”Preparation” (förberedelse) på den här sidan.

På följande sida kan du hitta relaterad information.
Sound cuts out in the right unit of the WF-1000X earphones