Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrad BRAVIA Sync-anslutning

Begränsningar

 • Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Filinformation

Filnamn

 • 18VK_M.zip

Filversion

 • 1.12

Filstorlek

 • 2.86 MB (3 004 505 byte)

Utgivningsdatum

 • 11-04-2018

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är 1.12 eller högre behöver du inte uppdatera.

VIKTIGT!

Efter att versionen har kontrollerats återställs alla inställningar till fabriksinställningarna.
Vi rekommenderar att du memorerar tidigare inställningar som referens.
Parkopplingsinformationen för Bluetooth-anslutning med smartphone/Bluetooth-tv tas därefter bort. Därför behöver parkopplingen göras igen efter att versionen har kontrollerats.
Om en annan knapp än [VOLUME+] trycks in under steg [3] tänds lampan, men den visar inte någon relevant information om programvaran.

 1. Slå på strömmen och kontrollera att enheten startar som den ska.
 2. Tryck på [PLAY/PAUSE] → [PLAYMODE] → [↓ (NEDÅTPIL)] → [↑ (UPPÅTPIL)] på fjärrkontrollen i ordning. Då försätts lamporna i standbyläge. (Alla lampor blinkar.)
 3. Tryck på [VOLUME+]. Versionsnumret visas enligt nedan.
  Visningsmönster för versionsnummer: A.BC
  • Antal gånger tv-LED blinkar: första siffran (A)
  • Antal gånger BLUETOOTH-LED blinkar: decimaltalets första siffra (B)
  • Antal gånger USB-LED blinkar: decimaltalets andra siffra (C)
   Exempel: version 1.12
 4. Kontrollera programvaruversionen. (Om programvaran är uppdaterad behövs inte programvaruuppdateringen.)
 5. Efter versionskontrollen trycker du på strömknappen, avslutar läget för versionskontroll och trycker sedan på strömknappen igen för att stänga av enheten.

Installera

1. Förberedelse: Förbereda en USB-lagringsenhet inför uppdatering av fast programvara

Obs!

 • Använd en USB-lagringsenhet som har formaterats med FAT32. Använd inte FAT16-, exFAT- eller NTFS-drivrutiner.
 • Rekommenderat operativsystem för programvaruhämtning och överföring av uppdateringsfil till USB-minne:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Sätt i USB-enheten i datorn och formatera den med FAT32-filsystemet
 2. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
 3. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  • Filnamn: 18VK_M.zip
  • Filstorlek: 2,86 MB (3 004 505 byte)
 4. Packa upp den hämtade zipfilen
 5. Kopiera filen ”18VK_M.bin” under rotkatalogen på USB-enheten som är ansluten till datorn
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras
 6. Koppla bort USB-enheten från datorn.

2. Uppdatering: Uppdatera den fasta programvaran på huvudenheten via USB-lagringsenheten

Obs!

 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada HT-SF200/HT-SF201
 • Stäng inte av HT-SF200/HT-SF201 och koppla inte från strömmen medan den uppdateras
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna
 • Koppla inte från nätsladden under programvaruuppdateringen.
 • Koppla inte från nätsladden innan uppdateringen är klar. Det kan orsaka systemfel.

 1. Slå på soundbaren. Vänta tills LED-skärmen återgår till föregående meddelandeskärm.
  (Exempel där ”tv” har valts som tidigare ingång.)
 2. Sätt i USB-enheten med den uppdaterade filen
 3. Håll [BLUETOOTH] + [POWER] intryckta på pekskärmen i fem sekunder, och håll dem intryckta tills USB-lampan tänds.
 4. LED-skärmen visas och LED-lampan lyser enligt bilden när uppdateringen har börjat. Efter uppdateringen startar baren automatiskt.
  Uppdateringen tar cirka tre minuter
 5. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är 1.12 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats.