Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-HG1

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Förbättrar säker kommunikation
 • VIKTIGT! Denna uppdatering av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten med Chromecast inbyggt.
  Om du inte uppdaterar manuellt installeras uppdateringen automatiskt när en aktiv nätverksanslutning finns tillgänglig och enheten inte används.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Högtalarfunktionen Lägga till har lagts till
 • Röstmeddelanden för Bluetooth-parkopplingsläge har lagts till
 • Har stöd för Spotify-uppspelning med Chromecast inbyggt
 • Hanterings- och stabilitetsförbättringar
 • Flerrumsfunktion via Google Cast tillagd
 • Stöd för musikuppspelning från SCMS-T-enheter via Bluetooth när du använder funktionen Wireless Surround
 • Funktionen ”Wireless surround & Wireless Stereo” har lagts till
 • Stöd för ljudmaterial i högupplöst format via Google Cast
 • speglingsfunktion stöds
  (Tillgänglighet beror på land och Google Inc.)

Begränsningar

 • Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering 5.03 av den fasta programvaran för SRS-HG1

Filversion

 • 5.03

Utgivningsdatum

 • 27-02-2018

Förberedelser

Kontrollera versionen av den fasta programvaran

Om versionen visas som ”4.04” eller äldre rekommenderar vi att du uppdaterar den fasta programvaran.

Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:

 1. Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone, med hjälp av appen ”Sony | Music Center (SongPal)”.
 2. Starta ”Sony | Music Center (SongPal)” på din smartphone.
 3. Välj ”h.ear go (SRS-HG1) xxxxxx”

 4. Välj ”Settings” (inställningar)

 5. Välj ”Other Settings” (övriga inställningar)

 6. Bekräfta versionen av den fasta programvaran för SRS-HG1

Installera

Programvaruuppdateringen är tillgänglig via internet (nätverk). Kontrollera följande steg.
Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverk).
Viktigt!

 • Om enhetens strömindikator fortsätter att blinka grönt efter att du har tryckt på strömknappen trycker du på RESET-knappen längst ned på enheten.
 • Kontrollera att enheten är ansluten till ett eluttag via USB-nätadaptern innan du startar uppgraderingen.

 1. Ansluta till ett strömförsörjningsuttag
  • Använd USB-nätadaptern och den medföljande mikro-USB-kabeln till att ansluta enhetens DC IN 5V-port till ett eluttag.
  Obs! Programvaruuppdateringen kan inte utföras när du använder batterikraft
 2. Ansluta till internet (nätverk)
  • Ansluta med appen ”Sony | Music Center (SongPal)” på din mobila enhet
  • Ansluta via Wi-Fi Protected Setup (WPS)
  • Ansluta via en PC-dator
  Mer information finns i enhetens användarhandbok.
 3. Om enheten är på trycker du på knappen (på/viloläge) för att stänga av den.
 4. Anslut nätsladden till nätadapter och sätt i den i ett nätuttag. Se till att den sitter ordentligt.
  Obs! Det går inte att göra programvaruuppdateringen när enheten strömförsörjs via batteri.
 5. Tryck på knappen (på/viloläge) för att slå på enheten
 6. Vänta tills LINK-indikatorn slutar blinka och lyser med ett fast orange sken. WPS/UPDATE-knappen tänds när en programvaruuppdatering blir tillgänglig.

 7. Håll WPS/UPDATE-knappen intryckt tills du hör pipljud. WPS/UPDATE-knappen börjar blinka när programvaruuppdateringen påbörjas.Obs! Högtalaren kan inte användas medan uppdateringen pågår.
 8. WPS/UPDATE-knappen blinkar på olika sätt under uppdateringen (intervall och status).
 9. WPS/UPDATE-knappen slocknar och högtalaren sätts automatiskt i viloläge eller BLUETOOTH/nätverksviloläge när uppdateringen är klar.
 10. Du kan se om uppdateringen har genomförts genom att kontrollera vilken version du har. Det gör du genom att följa stegen som beskrivs under så här kontrollerar du din version av den fasta programvaran.

Frågor och svar

Alla funktions-LED-lampor lyser

Programvaruuppdateringen misslyckades. Tryck på knappen (på/viloläge) för att stänga av högtalaren. Stäng sedan av den igen. Kontrollera att högtalaren är ansluten till internet och att WPS/UPDATE-knappen lyser. Utför sedan uppdateringen igen.