Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • SVT1121A4E
 • SVT1121B2EW
 • SVT1121B4E
 • SVT1121C4E
 • SVT1121C5E
 • SVT1121D4E
 • SVT1121E4E
 • SVT1121F4E
 • SVT1121G4E
 • SVT1121H4E
 • SVT1122A4RW
 • SVT1122B2EW
 • SVT1122B4E
 • SVT1122B4RW
 • SVT1122C4E
 • SVT1122C4RW
 • SVT1122C5E
 • SVT1122D2EW
 • SVT1122D4E
 • SVT1122D4RW
 • SVT1122E2RW
 • SVT1122E4E
 • SVT1122F4E
 • SVT1122F4RB
 • SVT1122G4E
 • SVT1122G4RB
 • SVT1122H4E
 • SVT1122H4RB
 • SVT1122I4E
 • SVT1122J4RB
 • SVT1122M2EW
 • SVT1122M2RW
 • SVT1122R2EW
 • SVT1122S9EB
 • SVT1122V9EB
 • SVT1122X9RW
 • SVT1122Y9EB

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Har stöd för växlingsfunktion för aktivering/avaktivering av pekskärmens pekfunktioner
 • Har stöd för ändring av bläddringsriktning med en sveprörelse med två fingrar
 • Löser problemet med omvänd åtgärd vid omskalning av innehållsstorlek beroende på program (t.ex. Map (karta))
 • Löser problemet med oavsiktlig skärmbläddring när du gör nyprörelse med två fingrar
 • Har stöd för ändring av inställning av fördröjning vid pekskärmsklick
 • Löser problemet med förlust av inmatning och oavsiktligt inhållande av knapp
Obs! Du måste även installera uppdateringen ”VAIO Control Center version 6.3.17/6.4.9 update” (eller en senare version).

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Löser problemet med oavsiktlig inmatning genom sveprörelse i pekskärmens övre del beroende på tangentbordets layoutinställning
 • Löser problemet med oavsiktlig inmatning genom sveprörelse på pekskärmens högra sida beroende på tangentbordets layoutinställning
 • Löser problemet med oavsiktlig start av Cortana i vissa versioner av Windows 10
 • Löser problemet med att den första inmatningen går förlorad när operativsystemet startas/startas om/återupptas efter viloläge
 • Löser problemet med selektivt USB-avbrott
 • Förbättrar känslan av repetition när en knapp hålls intryckt

Filinformation

Filnamn

 • EP0000605002.exe

Filversion

 • Version 1.89

Filstorlek

   
 • 6 824 704 byte

Utgivningsdatum

 • 25-12-2017

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av den här uppdateringen är kompatibel med de vanligaste versionerna av Microsoft Windows:

 • Windows 10 (32-/64-bitars)
 • Windows 8.1 (32-/64-bitars)
VIKTIGT! Modellerna som har uppgraderats till Windows 8.1/Windows 10 är också aktuella för den här uppdateringen.

Hämta

Innan du uppgraderar

 • Ibland visas meddelandet ”Windows needs your permission to continue” (Din tillåtelse krävs innan Windows-åtgärden kan fortsätta) i dialogrutan User Account Control (kontroll av användarkonto). Då klickar du på [Continue] (Fortsätt) och följer instruktionerna för att fortsätta.

Installera

Steg 1: Installera uppdateringen

Logga in som administratör på datorn.

VIKTIGT!
 • Du MÅSTE slutföra båda stegen ”1. Update” (uppdatering) och ”2. Pairing” (parkoppling) nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran.
 • Du FÅR INTE använda viloläge, omstart eller avstängning innan både steg ”1. Update” (uppdatering) och ”2. Pairing” (parkoppling) är slutförda.
 1. Hämta EP0000 ******.exe och spara den till en mapp på din dator.
 2. Kontrollera att nätadaptern är ansluten till datorn innan du fortsätter.
 3. Gå till mappen där filen har sparats.
 4. Dubbelklicka på EP0000 ******.exe
 5. Klicka på knappen ”1. Update” (uppdatera). (Meddelandet ”Updating firmware …” visas. Vänta i ca 1 minut.)
 6. När meddelandet ”Update Success!!!” (uppdatering slutförd) visas klickar du på knappen ”2. Pairing” (parkoppling.
 7. Slutför parkopplingen manuellt enligt instruktionerna i ”Pairing the Wireless Keyboard with Your VAIO Computer” (para ihop det trådlösa tangentbordet med din VAIO-dator).
 8. Klicka på knappen ”Close” (stäng).
 9. Starta om datorn.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Bekräfta att den nya versionen har installerats efter uppdateringen.
Kontrollera egenskaperna hos följande enhet i enhetshanteraren.

Välj [USB Composite Device] (USB-kompositenhet) (Plats: Port_#0001.Hub_#0003) → Properties (egenskaper) → Fliken [Details] (detaljer) → [Bus reported device description] (Bus-rapporterad enhetsbeskrivning)

Om versionen som visar är ”1.89” har uppgraderingen slutförts.